Docentengeheimen

Geplaatst in: Blog | 0

Wat speelt er zich af in de hoofden van universiteitsdocenten? Volg onze rubriek Docentengeheimen met deze week Bart Wille (psycholoog aan de UA) en Karen François (filosofe aan de VUB).

 

Persoonlijkheid,persoonlijkheid betekenisBart Wille, op welke plaats loop je rond in je dagdromen? Wanneer ik nog maar eens in een file of wachtrij sta in één van onze dichtbevolkte steden fantaseer ik wel eens over een leven op een meer afgelegen plek, zoals Canada, bij voorkeur onder de zon.

Welk kennisdomein wil je graag nog doorgronden? Er wordt steeds meer van werknemers verwacht dat ze wendbaar zijn, continu bijleren en zich blijven ontwikkelen. In de toekomst hoop ik dit domein verder te doorgronden zodat we, net als rond rekrutering en selectie van personeel, vanuit de wetenschap een beter gefundeerd advies kunnen leveren

Waaruit haal je inspiratie? Ik onderzoek hoe mensen functioneren in organisaties en vind het dan ook erg belangrijk om regelmatig in organisaties te komen en daar te horen welke uitdagingen er momenteel bestaan omtrent het managen van ‘menselijk kapitaal’.

 

DescartesKaren François, welk boek kampeert momenteel op je nachtkastje? Hoh, de passies van Descartes (Les passions de l’âme, 1649) en de Ideeën van Husserl (Ideen, 1913). Dat klink misschien saai, het is vakliteratuur en geen bedliteratuur. Wel, ik geef momenteel les over die zaken en tracht elk jaar opnieuw de materie dieper te doorgronden en mijn achtergrond te verrijken zodat het ook interessanter wordt voor de studenten. Overdag is er weinig tijd voor het lezen van een boek, dus dan maar in bed. Maar het is ook wel zalig om weg te zinken in een diepe slaap met een roes van passies en ideeën.

Met welke historische figuur zou je graag eens een dag van leven ruilen? Waarom? Mmmm, misschien wel Descartes, of neen, Anna Maria Van Schurman, omdat Descartes het college van Voetius bijwoonde, verborgen in de loge van de aula waar ook Anna Maria van Schurman de college’s bijwoonde. Anna Maria van Schurman zat daar verborgen in die loge, omdat ze als geleerde vrouw wel toegang kreeg tot de universiteit maar zich wel verborgen moest houden in een zijloge (mannen zijn blijkbaar vlug afgeleid!). Descartes zat daar omdat hij eens wou horen hoe de conservatieve Calvinist, theoloog en rector van Utrecht (vanaf 1634) Voetius, zijn studenten op het verkeerde pad zette. Descartes zijn handboek Les principes de la philosophie (1644) werd door Voetius verboden aan de universiteit omdat het de studenten aanspoorde tot atheïsme. Descartes verdedigde inderdaad de autonomie van het verstand (Regulae ad directionem ingenii), iets wat we tot de dag van vandaag moeten blijven bewaken. Niet voor niets dat het nog steeds een principe is aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB). “Het denken mag zich nooit onderwerpen, …” Wie weet wat daar nog allemaal gebeurde in die verstoken loge.

Welke quote of zinsnede zal je nooit vergeten? “1600, Rome stinkt naar verbrand mensenvlees” Het is een quote uit de cursus van Prof. Emeritus Ronald Commers midden jaren 1980, toen mijn professor filosofie aan de Universiteit Gent. In zijn overzicht van de wijsgerige stromingen wandelt hij met zijn studenten Rome binnen richting Campo Dei Fiori. Daar staat vandaag het standbeeld van Giordano Bruno, een Italiaanse filosoof, priester, vrijdenker en kosmoloog die op wetenschappelijk vlak een aanhanger was van de heliocentrische theorie van Copernicus. Maar Bruno voegde er nog een schepje aan toe, er is niet één zonnestelsel, er zijn er oneindig veel. Het (scheppings)beeld van de mens valt van zijn voetstuk. Niet langer staan de mens en de aarde centraal in dat beeld, de mens wordt nu een zandkorrel in een oneindige vlakte. Giordano Bruno moet zijn wetenschappelijke inzichten bekopen met de brandstapel, jawel daar op de bloemenmarkt te Rome (1600). Het sluit aan bij mijn vorige keuze: Niet voor niets dat het nog steeds een principe is aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB). “Het denken mag zich nooit onderwerpen, …”

Bedankt!