Door de ogen van de draak: het menselijk verhaal achter het economisch mirakel van China

Geplaatst in: Blog | 0

De economische opmars van China de afgelopen decennia is ongezien. Met één vijfde van de wereldbevolking is China naast de Verenigde Staten een van de meest invloedrijkste landen ter wereld. De Chinezen houden een een permanente zetel in de VN Veiligheidsraad en stellen zich graag op als leider van de ontwikkelingslanden. De groei van de Chinese economie in combinatie met de stagnatie van economische groei in Japan en het Westen maakt de internationale invloed van China groter en groter. Het Chinese pragmatisme uit zich in haar buitenlands beleid door de afwezigheid van de pretentie om via de economische belangen een politiek model te exporteren. Zo houdt China zich grotendeels afzijdig van inmenging in interstatelijke conflicten en vermijdt de inzet van militairenmachtsmiddelen. Het land voedt haar economische belangen via haar status als dominante afnemer van grondstoffen en voornaamste producent van goedkope consumentengoederen. Het surplus op de betalingsbalans via de systematische onderwaardering van de Chinese yuan wordt handig gerecycleerd door Chinese investeerders overal ter wereld. Dit maakt van China op een na de invloedrijkste speler (na de VS) in Afrika, het midden Oosten en Latijns Amerika. Sommigen spreken van een nieuwe kolonisering van Afrika, er zijn er die de notie van een vredevolle Chinese opmars argwanen en nog anderen stellen zich de vraag of er überhaupt wel gesproken kan worden van substantiële economische ontwikkeling. Immers, wanneer we niet alleen kijken naar het bruto nationaal product maar ook naar verandering in personele en regionale inkomensverdeling en levenskwaliteit (voeding, onderwijs, recreatie, medische zorg) lijkt de opmars minder indrukwekkend. Hoe dan ook hebben deze ontwikkelingen op statelijk niveau een enorme impact op kwesties die de persoonlijke levenssfeer van de Chinese bevolking aangaan zoals identiteit, migratie en cultuur.

Tot morgen in het House of Innovation in Antwerpen voor een lezing over het menselijk verhaal achter het economisch mirakel van China door Prof. Dr. Ching Lin Pang binnen het programma wereldculturen!

Volgen Caro:

Laatste berichten van