De opleiding Gezondheidswetenschap bestaat uit drie academiejaren ‘Duurzame voeding’, ‘Nieuwe medische inzichten’ en ‘Neurowetenschap’. Elk academiejaar bestaat uit twee semesters. Alle academiejaren, semesters en lessen kunnen afzonderlijk gevolgd worden. Wie alle jaren volgt, heeft na drie jaar een brede kennis in het veld van de gezondheidswetenschap.

 

Duurzame voeding

Tijdens het academiejaar 2017-2018 organiseren we het thema ‘Duurzame voeding’ in Gent.
Toponderzoekers van verschillende universiteiten doorbreken mythes over voeding en geven inzicht over wat echt gezond is en hoe ons lichaam omgaat met verschillende elementen van voeding. Gezonde voeding staat ook niet los van het duurzaamheidsvraagstuk en dus bekijken we eveneens hoe een overgang naar een alternatief landbouwsysteem kan plaatsvinden.

Dinsdagavond in Gent
Taal: Nederlands
Semester 1: september tot december 2017
Semester 2: februari tot juni 2018

Semester 1 en 2 kunnen afzonderlijk gevolgd worden.

 

Nieuwe medische inzichten

Tijdens het academiejaar 2018-2019 organiseren we het onderdeel ‘Nieuwe medische inzichten’ in Gent. De medische wetenschap neemt rasse schreden. Dit academiejaar bekijken we de meest innovatieve evoluties binnen de geneeskunde die een directe impact hebben op ons leven en onze gezondheid.

Dinsdagavond in Gent
Taal: Nederlands
Semester 1: september tot december 2018
Semester 2: februari tot juni 2019

Semester 1 en 2 kunnen afzonderlijk gevolgd worden.

 

Neurowetenschap

Tijdens het academiejaar 2019-2020 sluiten we de cirkel in Gent met het onderdeel ‘Neurowetenschap’. We nemen onze geestelijke gezondheid onder de loep. Het baanbrekend onderzoek binnen de neurowetenschappen plaatst alles wat we weten over het functioneren van onze hersenen in een nieuw licht.

Dinsdagavond in Gent
Taal: Nederlands
Semester 1: september tot december 2019
Semester 2: februari tot juni 2020

Semester 1 en 2 kunnen afzonderlijk gevolgd worden
In het academiejaar 2020-2021 starten we de cyclus opnieuw met het deel ‘Duurzame voeding’. Het is op elk moment mogelijk om in te stappen en drie jaar later de volledige opleiding af te ronden.