Vanaf eind september 2019 nodigen we docenten van verschillende disciplines uit voor een vernieuwende kijk op ‘Duurzame steden’. Wonen in de stad is nu al de dominante woonvorm en de verstedelijking neemt nog toe. Steden zijn gemeenschappen met veel interactie waar nieuwe technologieën en vormen van leven sneller aangenomen worden. Steden zijn ook pioniers in het vinden van oplossingen voor uitdagingen zoals het beperken van de CO2-uitstoot en de energieproblematiek. Burgerparticipatie, mobiliteit, en energievoorziening zijn maar enkele van de topics die aan bod komen.

Dinsdagavond in Mechelen

Taal: Nederlands

Semester 1: september 2019 tot en met januari 2020

Semester 2: februari tot en met juni 2020

Je kunt semester 1 en 2 afzonderlijk volgen.

De opleiding Duurzaamheid focust op levenslang leren en bestaat uit drie academiejaren, ‘Duurzame steden’, ‘Duurzame samenleving’ en  ‘Duurzame voeding’. Duurzaamheid is een breed begrip, maar het komt hierop neer dat in een duurzame wereld mens (people), milieu (planet) en economie (profit) met elkaar in evenwicht zijn, zodat we de aarde niet uitputten. Wie alle jaren volgt, heeft na drie jaar een diep inzicht in de problematiek en in moderne tendensen rond duurzaamheid

Elk academiejaar bestaat uit twee semesters. Alle academiejaren, semesters en lessen kunnen afzonderlijk gevolgd worden. Wie alle jaren volgt, heeft na drie jaar een brede kennis op het vlak van duurzaamheid.

Duurzame samenleving

Tijdens deze lessenreeks belichten we de duurzame samenleving van morgen vanuit verschillende oogpunten: filosofisch, wetenschappelijk, technologisch, economisch, sociologisch en politiek. Elke wetenschap draagt bij aan onze snel veranderende samenleving met kennis en onderzoek en werpt een andere kijk op de uitdagingen en oplossingen.

Tijdens het academiejaar 2020-2021 organiseren we het onderdeel ‘Duurzame samenleving’ in Mechelen.

Taal: Nederlands

Semester 1: september 2020 tot en met januari 2021

Semester 2: februari tot juni 2021

Je kunt semester 1 en 2 afzonderlijk volgen.

Duurzame voeding

Tijdens het academiejaar 2021-2022 organiseren we het thema ‘Duurzame voeding’ in Mechelen.

Toponderzoekers van verschillende universiteiten doorbreken mythes over voeding en geven inzicht over wat echt gezond is en hoe ons lichaam omgaat met verschillende elementen van voeding. Gezonde voeding staat ook niet los van het duurzaamheidsvraagstuk en dus bekijken we eveneens hoe een overgang naar een alternatief landbouwsysteem kan plaatsvinden.
Taal: Nederlands
Semester 1: september 2021 tot en met januari 2022
Semester 2: februari tot en met juni 2022

Semester 1 en 2 kunnen afzonderlijk gevolgd worden.

In het academiejaar 2022-2023 starten we de cyclus in Mechelen opnieuw met het deel ‘Duurzame voeding’. Het is op elk moment mogelijk om in te stappen en drie jaar later de volledige opleiding af te ronden.