De opleiding Duurzaamheid bestaat uit drie academiejaren ‘Duurzame voeding’, ‘Duurzame samenleving’ en ‘Duurzame steden’. Duurzaamheid is een breed begrip, maar het komt hierop neer dat in een duurzame wereld mens (people), milieu (planet) en economie (profit) met elkaar in evenwicht zijn, zodat we de aarde niet uitputten.

Elk academiejaar bestaat uit twee semesters. Alle academiejaren, semesters en lessen kunnen afzonderlijk gevolgd worden. Wie alle jaren volgt, heeft na drie jaar een brede kennis op het vlak van duurzaamheid.

 

Duurzame voeding

Tijdens het academiejaar 2018-2019 organiseren we het thema ‘Duurzame voeding’ in Mechelen. Deze lessenreeks heeft plaats op maandag.

Toponderzoekers van verschillende universiteiten doorbreken mythes over voeding en geven inzicht over wat echt gezond is en hoe ons lichaam omgaat met verschillende elementen van voeding. Gezonde voeding staat ook niet los van het duurzaamheidsvraagstuk en dus bekijken we eveneens hoe een overgang naar een alternatief landbouwsysteem kan plaatsvinden.

Maandagavond in Mechelen 
Taal: Nederlands
Semester 1: september 2018 tot en met januari 2019
Semester 2: februari tot en met juni 2019

Semester 1 en 2 kunnen afzonderlijk gevolgd worden.

 

Duurzame samenleving

Tijdens deze lessenreeks belichten we de duurzame samenleving van morgen vanuit verschillende oogpunten: filosofisch, wetenschappelijk, technologisch, economisch, sociologisch en politiek. Elke wetenschap draagt bij aan onze snel veranderende samenleving met kennis en onderzoek en werpt een andere kijk op de uitdagingen en oplossingen.

Tijdens het academiejaar 2019-2020 organiseren we het onderdeel ‘Duurzame samenleving’ in Mechelen.

Maandagavond in Mechelen

Taal: Nederlands

Semester 1: september 2019 tot en met januari 2020

Semester 2: februari tot juni 2020

Semester 1 en 2 kunnen afzonderlijk gevolgd worden.

 

Duurzame steden

Tijdens het academiejaar 2020-2021 sluiten we de cirkel in Mechelen met het onderdeel ‘Duurzame steden’. Wonen in de stad is nu al de dominante woonvorm en de verstedelijking rukt nog verder op. Steden zijn gemeenschappen met veel interactie waar nieuwe technologieën en vormen van leven sneller aangenomen worden. Steden zijn ook pioniers in het vinden van oplossingen voor uitdagingen zoals de klimaat- en energieproblematiek.

Maandagavond in Mechelen

Taal: Nederlands

Semester 1: september tot en met januari 2021

Semester 2: februari tot juni 2021

Semester 1 en 2 kunnen afzonderlijk gevolgd worden

In het academiejaar 2021-2022 starten we de cyclus in Mechelen opnieuw met het deel ‘Duurzame voeding’. Het is op elk moment mogelijk om in te stappen en drie jaar later de volledige opleiding af te ronden.