Waarom leren volwassenen?

Waarom leren volwassenen?

Geplaatst in: Blog | 0

Background Educations gaat op bezoek bij twee Vlaamse universiteiten en ontdekt de nieuwste trends in levenslang leren. Prof. David Gijbels (UAntwerpen) en prof. Eva Kyndt (KULeuven) vertellen over hun zopas gestarte internationale onderzoeksproject waarin ze nagaan hoe mensen leren buiten de schoolse context:

“Uit eerder onderzoek weten we dat volwassenen heel wat drempels ervaren om ‘levenslang te leren’. Tijd en kostprijs zijn belangrijke drempels maar de grootste drempel in Vlaanderen blijkt een gebrek aan behoefte bij volwassenen. Vele mensen geven aan geen interesse te hebben om nog bij te leren. Een belangrijke oorzaak daarvan is het watervalsysteem in het middelbaar onderwijs, waardoor jongeren ontmoedigd raken en het gevoel krijgen dat ‘leren niets voor hen is.”

Algemeen geldt dat wie hoger opgeleid is vaker blijft leren. Hoe kunnen we daar iets aan doen?

Volgens Eva Kyndt moeten scholen de juiste attitude meegeven. Ook David Gijbels vindt dat bijvoorbeeld bacheloropleidingen moeten vermijden om studenten één oplossing te leren, maar hen net moeten tonen dat er verschillende oplossingen mogelijk zijn. Leren moet weer een positieve uitstraling krijgen, bijvoorbeeld door het delen van leuke leerervaringen met je omgeving.

We maken ons de bedenking dat onderwijsdebatten in het Vlaams Parlement steeds lijken te gaan over lagere scholen, middelbare scholen of universiteiten, maar nooit over levenslang leren?

Prof. David Gijbels bevestigt dat de politieke aandacht voor levenslang leren de laatste jaren is afgenomen.

De Lissabon-doelstelling om 12,5% van de bevolking tussen 25 en 64 jaar aan het leren te krijgen tegen 2010 werd niet gehaald en de meer ambitieuze doelstelling in het Vlaanderen-In-Actie plan al helemaal niet. We blijven steken rond de 7% terwijl landen als Denemarken aan 30% geraken. De focus van de overheid ligt nu op leren in functie van werk, zoals ook al bleek uit onze eerdere Griekse ontmoetingen. Het is volgens prof. Gijbels jammer dat vakorganisaties zo weinig inzetten op levenslang leren en vooral ijveren voor het loon van werknemers.

Eva Kyndt onderzoekt de link tussen onderwijs en arbeidsmarkt en ziet dat volwassenen steeds meer blijven nadenken over hun eigen carrière.

De nieuwe trend binnen levenslang leren is dan ook het volgen van individuele trajecten. Net omdat motivatie zo belangrijk is, willen volwassenen enkel leren wat hen werkelijk boeit.

Naast het trajectdenken wordt er meer en meer zelfsturing verwacht van volwassenen. Terwijl opleidingsprogramma’s vroeger heel schools werden opgevat, legt de nieuwe flexibiliteit meer verantwoordelijkheid bij het individu. Ook in bedrijven als EY hoorden we dat het aan de werknemer zélf is om een opleiding voor te stellen aan de leidinggevende. 

Om af te sluiten, vragen we naar het persoonlijke leer-verlanglijstje van deze onderzoekers van levenslang leren. David Gijbels zou graag zijn eigen opleiding “Opleidings- en Onderwijswetenschappen” eens helemaal willen volgen, zich verdiepen in de neurowetenschappen en zich leren uitleven op een drumstel. Ook Eva Kyndt houdt van interdisciplinariteit. Ze combineert psychologie, pedagogie en economie maar wil ook een basinstrument bespelen en fotografie onder de knie krijgen. Zeer leergierig dus!

P.s.:
– Background Educations speelt in op de trend van flexibele individuele trajecten met haar abonnementsformule.
– Meer over de motivaties van volwassenen om te leren, vind je ook in dit artikel van Weekend Knack.

 

 

 

Volgen Kathy Van Crombruggen:

Laatste berichten van