Zo kan onze toekomst eruit zien!

Zo kan onze toekomst eruit zien!

Geplaatst in: Blog | 0

logo-energyville[1]Wat kunnen we op basis van de snel evoluerende technologie verwachten voor onze nabije toekomst? Om dat te weten, kijken we niet in een glazen bol, maar hebben we een hoopgevend gesprek met onze docent Han Vandevyvere. Vandevyvere is onder andere actief als onderzoeker bij “Energyville“, waar het Vlaamse onderzoek naar energie wordt aangedreven.


Technologie is geen doel op zich. Kun je enkele voorbeelden geven van technologische verwezenlijkingen die een verbetering van de levenskwaliteit in de stad van de toekomst betekenen?

Han Vandevyvere: “Technologie heeft de laatste 250 jaar onze levenskwaliteit materieel ontzettend veel beter gemaakt. Maar het punt is dat die fossiel aangedreven technologie op dit moment ook onze ondergang dreigt te worden. De omslag die er dus moet komen is richting duurzaamheid voor de technologieën die we inzetten.

Han Vandevyvere

Enkele voorbeelden in de context van de duurzaamheidsomslag zijn:

– Opkomend elektrisch vervoer: veel minder luchtvervuiling en lawaai.

– Opkomende slimme netten op hernieuwbare bronnen. Deze zijn niet alleen “low carbon” maar er zijn ook “secondary benefits” die neerkomen op ‘beter leven’ zoals lokale groene werkgelegenheid, minder emissies, lawaai en verontreiniging, meer energie-onafhankelijkheid en betaalbaarheid. Dit is nu nog niet verwezenlijkt of slechts in stukjes, maar dit zal snel verder doorbreken. Over betaalbaarheid gesproken, moeten we zeggen dat de omslag in infrastructuur soms duur is, maar dat de lopende energiekost op lange termijn stabieler en betaalbaar zal zijn.

– Applicaties in deeleconomie: ICT-ondersteuning van ‘peer to peer’ netwerken, “sharing economy” enz…

– Nieuwe business modellen die mogelijk worden door “Internet of Things” in onder andere sectoren van energie, mobiliteit en diensten, enz…”


Welke steden in Vlaanderen spelen momenteel een voortrekkersrol?

Han Vandevyvere: “Bekende voortrekkers zijn Gent, Leuven, Antwerpen maar er zijn ook “unusual suspects” zoals Roeselare.”

Welke belangrijke ontwikkelingen zie je op korte en op middellange termijn?

Han Vandevyvere: “Er zijn belangrijke maatschappelijke veranderingen, zoals bijvoorbeeld energie- en voedselsystemen die terug meer lokaal worden en in handen komen van burgers, coöperatieven en dergelijke, maar als we het louter technologisch beschouwen, zie ik het volgende:

  • Een toename van hernieuwbare energie-input en verandering van de marktmodellen (bv. opkomst van slimme netten, aggregatoren, de ‘prosumer’), en een rol van ‘slimme’ gebouwen en installaties die meewerken in de balancering van het energiesysteem.
  • Hopelijk ook het einde van de fossiele brandstof-auto dominantie (en als het wat kan, van de autodominantie “tout court” ten voordele van duurzamere modi – behalve openbaar en zacht vervoer bv. ook autonome e-shuttles) en daaraan gelinkt het terugschroeven van de “urban sprawl” (de ‘betonstop’).

Wat zijn de maatschappelijke uitdagingen voor slimme steden?

Han Vandevyvere: “Slim is een middel, duurzaam is een doel. De uitdaging is niet technologisch, die evolutie zet zich hoe dan ook door.”

De uitdaging is: gaan we snel genoeg ons gedrag veranderen en de technologische mogelijkheden gebruiken om als de vliegende bliksem om te schakelen naar een lage koolstofeconomie? Slimme technologie kan je ook onduurzaam inzetten. Zal de politiek de moed hebben om straffe maar levensnoodzakelijke keuzes te maken? Zal de modale burger meegaan of afhaken?

Waarom is het belangrijk dat mensen een opleiding volgen over “Slimme Steden“?

Han Vandevyvere: “Alles verandert heel snel. Er is ook een overaanbod aan informatie, waarin soms niet de essentie of de correcte voorstelling te onderscheiden valt.  De opleiding “Slimme Steden” geeft je een gestructureerd inzicht in de laatste stand van zaken, voor professionele doeleinden of uit persoonlijke interesse.

Hartelijk dank Han voor dit interessante gesprek!
Kathy Van Crombruggen

Inschrijven voor de opleiding Slimme Steden kan door te klikken op deze link.

 

 

Volgen Kathy Van Crombruggen:

Laatste berichten van