De opleiding Literatuur bestaat uit drie academiejaren: ‘Grote auteurs’, ‘Stromingen en bewegingen’ en ‘Genres en theorieën’. Elk academiejaar bestaat uit twee semesters. Alle academiejaren, semesters en lessen kunnen afzonderlijk gevolgd worden. Wie alle jaren volgt, heeft na drie jaar een diep inzicht in de het domein van de literatuurwetenschap en een brede kennis over verschillende auteurs, stromingen en genres.

 

Grote auteurs

Tijdens het academiejaar 2017-2018 organiseren we het onderdeel ‘Grote auteurs’ in Mechelen. In een reeks van 16 lessen komt een eigenzinnige selectie van auteurs aan bod die het literaire landschap gevormd of beïnvloed hebben, of die gekend zijn voor hun inspirerend oeuvre. De auteurs uit de jaargang ‘Grote auteurs’ vullen de auteurs aan die later aan bod komen in de jaargangen ‘Stromingen en bewegingen’ en ‘Genres en theorieën’.

Donderdagavond in Mechelen (met uitzondering van de eerste les, die op dinsdag valt)
Taal: Nederlands
Semester 1: september tot december 2017
Semester 2: februari tot juni 2018

Semester 1 en 2 kunnen afzonderlijk gevolgd worden.

 

Stromingen en bewegingen

Tijdens het academiejaar 2018-2019 organiseren we het onderdeel ‘Stromingen en bewegingen’ in Mechelen. Deze jaargang biedt een overzicht van de opeenvolgende stromingen en bewegingen die het literaire landschap getekend hebben in Europa en Amerika. Specialisten van universiteiten uit binnen- en buitenland dompelen je onder in de rijke geschiedenis van de literatuur en analyseren literaire topwerken die kenmerkend waren voor hun tijd.

Donderdagavond in Mechelen
Taal: Nederlands
Semester 1: september tot december 2018
Semester 2: februari tot juni 2019

Semester 1 en 2 kunnen afzonderlijk gevolgd worden.

 

Genres en theorieën

Tijdens het academiejaar 2019-2020 sluiten we de cirkel in Mechelen met het onderdeel ‘Genres en theorieën’. In het eerste semester verkennen we belangrijke literaire genres van vroeger en nu. We bekijken het ontstaan van bepaalde genres en bestuderen het werk van de belangrijkste representatieve auteurs. In het tweede semester verkennen we het domein van de literaire theorie. Hoe lees en interpreteer je poëzie? Hoe analyseer je een literair werk? Je krijgt een dieper inzicht in de wetenschap van de literatuur dat je leeservaring blijvend zal verrijken.

Donderdagavond in Mechelen
Taal: Nederlands
Semester 1: september tot december 2019
Semester 2: februari tot juni 20120

Semester 1 en 2 kunnen afzonderlijk gevolgd worden.
In het academiejaar 2020-2021 starten we de cyclus opnieuw met het deel ‘Grote auteurs’. Het is op elk moment mogelijk om in te stappen en drie jaar later de volledige opleiding af te ronden.