Background Education vzw wil kennis die zich aan universiteiten en hogescholen bevindt, beschikbaar maken voor mensen met weinig tijd. Ze wil ervoor zorgen dat volwassenen die belangstelling hebben om de wereld en de mens beter te begrijpen – vanuit filosofisch, psychologisch, antropologisch, economisch, duurzaamheids- of ander oogpunt – hier de mogelijkheid toe krijgen. Background Education vzw is ervan overtuigd dat wetenschappelijke kennis leidt tot meer begrip voor onszelf als persoon, voor anderen en de wereld en toepasbaar is op persoonlijk en op professioneel vlak. We zien leren als een vorm van zelfontplooiing.

Visie en waarden

Background Education vzw zet in op:

  • interdisciplinariteit: we stimuleren je om lessen uit verschillende programma’s te volgen. Zo kan je je op heel korte tijd verschillende denkkaders eigen maken.
  • kwaliteit: we zoeken altijd naar docenten die inhoudelijke de beste lessen geven en goede presentatievaardigheden hebben. We verkiezen daarbij goed uitgelegde theorie boven praktijkgerichte toepassingen.
  • innovatie: we geven docenten met vernieuwende ideeën een streepje voor.
  • maatschappelijke relevantie: we vragen docenten om de link te leggen met de actualiteit en we stimuleren  het debat.
  • efficiëntie: we maken de lessen combineerbaar met voltijds werk. Daarom zijn er maar  twee avondlessen per maand. De focus ligt op kennisoverdracht en er is ruimschoots mogelijkheid tot interactie. We organiseren geen examens, waardoor de stress wegvalt en leren weer interessant en aangenaam wordt.