Background Educations wil ervoor zorgen dat volwassenen die interesse hebben om de wereld en de mens beter te begrijpen – vanuit filosofisch, psychologisch, antropologisch, economisch, duurzaamheids- of ander oogpunt – hier de mogelijkheid toe krijgen. Background Educations is ervan overtuigd dat wetenschappelijke kennis leidt tot meer begrip voor onszelf als persoon, voor anderen en de wereld en toepasbaar is op persoonlijk en op professioneel vlak. We zien leren als een vorm van zelfontplooiing.

 

Visie en waarden

Background Educations zet in op:

  • Interdisciplinariteit: we stimuleren je om lessen uit verschillende programma’s te volgen. Zo kan je je  op heel korte tijd verschillende denkkaders eigen maken.
  • Kwaliteit: we zoeken steeds naar docenten met de beste inhoudelijke lessen en goede presentatievaardigheden. We verkiezen daarbij goed uitgelegde theorie boven praktijkgerichte toepassingen.
  • Innovatie: we geven docenten met vernieuwende ideeën een streepje voor, werken telkens nieuwe programma-ideeën uit en gaan ook binnen onze organisatie voortdurend op zoek naar nieuwe werkvormen.
  • Maatschappelijke relevantie: we vragen docenten om de link te leggen met de actualiteit, we stimuleren debat en investeren in eigen maatschappelijk relevante goede doel-programma’s, zoals de Refugee Lectures.
  • Efficiëntie: we maken de lessen combineerbaar met voltijds werk (2 avondlessen per maand) en besteden de lesuren goed: de focus ligt op kennisoverdracht en er is de mogelijkheid tot interactie. We organiseren geen examens, waardoor de stress wegvalt en leren weer interessant en aangenaam wordt.