Bestaat de vrije wil, en zo ja, in welke mate? – 05/02/2019
Bestaat de vrije wil, en zo ja, in welke mate? – 05/02/2019

Deze eeuwenoude vraag heeft tot hevige discussies geleid in de theologie, filosofie en psychologie, zonder sluitend antwoord. De laatste jaren leeft deze vraag opnieuw op, vooral vanuit de hersenwetenschap. Ze wordt daarbij toegespitst op de rol van het bewustzijn in het menselijk handelen. Vrije wil veronderstelt dat wij in staat zijn om op een bewust niveau onze situatie in te schatten, de mogelijkheden om te handelen te overlopen, en van daaruit een keuze maken. Heel wat vooraanstaande hersenwetenschappers betogen dat de rol van bewuste overweging in het handelen onbestaande is. Kiezen vanuit bewuste overweging is voor hen niet meer dan een “prettige illusie”. In deze lezing wordt aangetoond dat er veel redenen zijn om aan te nemen dat het menselijk bewustzijn een complexe eigenschap is die zich doorheen de evolutie ontwikkeld heeft tot een steeds efficiënter instrument om ons gedrag bij te sturen en daardoor onze overlevingskansen te vergroten. De conclusie is dan ook dat een meer genuanceerd debat nodig is.

Docent: Stephan Claes, KU Leuven

Prof. Stephan Claes is hoogleraar Psychiatrie aan de KU Leuven, en hoofd van de dienst Volwassenenpsychiatrie van het UPC KU Leuven. Zijn onderzoeksdomein betreft vooral de neurobiologie van stress, en de biologische en psychologische determinanten daarvan.

 55,00 In winkelmand
Premoderne literatuur en ontwikkeling van literaire stromingen – 02/10/2018
Premoderne literatuur en ontwikkeling van literaire stromingen – 02/10/2018

Eerst behandelt deze les de opkomst van de literatuur in Europa tot aan de moderniteit. Eerst wordt er ingegaan op het begrip ‘Europa,’ waarna we vetrekken vanuit de spanning tussen de Latijnse eenheidscultuur en de verschillende volksculturen in de middeleeuwen, om vervolgens de ontwikkeling van de verschillende literaire stromingen te bespreken. De les eindigt met een beschouwing over de unieke bijdrage van de Europese letteren aan de wereldliteratuur.

Docent: Christophe Collard, VUB

Christophe Collard doceert Europese letterkunde en litertuurtheorie aan de Vrije Universiteit Brussel, waar hij medeoprichter is van het Journal for Literary and Intermedial Crossings. Hij is als onderzoeker tevens verbonden aan FIGURA: Centre de Recherche sur le texte et l’imaginaire van de Université du Québec à Montréal, en als gastdocent aan de Beijing Normal University.

 55,00 In winkelmand
Verborgen herinneringen: verhalen vertellen na Franco – 14/02/2019
Verborgen herinneringen: verhalen vertellen na Franco – 14/02/2019

De dood van Franco in 1975 betekende het einde van bijna vier decennia van dictatuur in Spanje. In de periode onmiddellijk daarna, onderging Spanje snelle sociale en politieke veranderingen. Tijdens ‘de transitie’, zoals de periode later werd genoemd, omarmde het land de democratie zonder het Francoïstische verleden volledig uit te roeien. Hoe wordt dit moment weerspiegeld in de literatuur van die tijd? We zullen kijken naar een aantal belangrijke schrijvers, zoals Carmen Martín Gaite en Eduardo Mendoza, om te zien hoe nieuwe vormen van verhalen werden gebruikt om het geweld van de burgeroorlog en de dictatuur te verkennen.

Docent: Nettah Yoeli-Rimmer UGent

Nettah Yoeli-Rimmer is onderzoeker aan de UGent. Hij schreef zijn doctoraat over de erfenis van de historische samenleving tussen christenen, moslims en joden in 19e-eeuwse Spaanse literatuur. Zijn huidige project onderzoekt de relatie tussen stad en literatuur in de Franco-periode.

 55,00 In winkelmand
Franz kafka
Maatschappijkritiek als poëtisch principe in de Duitse literatuur – 28/02/2019

In deze les wordt aan de hand van diachroon geselecteerde canonteksten – zoals Friedrich Schillers Kabale und Liebe en Heinrich Heines Deutschland. Ein Wintermärchen – ingegaan op maatschappijkritiek als belangrijke krachtlijn en fundamenteel structuurprincipe van de Duitse literatuur. Via de bespreking van deze werken behandelen we de centrale vraag naar wat in verschillende stromingen de esthetische en ideologische specificiteit uitmaakt, maar ook – en vooral – wat deze stromingen allemaal gemeenschappelijk hebben. In dit verband richten we onze blik op de maatschappelijke spanning tussen Geist und Macht, de problematiek van de Duitse collectieve identiteit en de relatie tussen centrum en periferie.

Docent: Arvi Sepp, UA/VUB

Arvi Sepp is professor voor Duitse letterkunde aan de Universiteit van Antwerpen en professor voor vertaalwetenschap en Duitse cultuur aan de Vrije Universiteit Brussel.

 55,00 In winkelmand
virginia woolf,alice munro
De ‘Celtic Tiger’ en ‘Austerity Ireland’ in recente Ierse fictie – 21/03/2019

De ongeziene economische bloei in Ierland en de daaropvolgende financiële crisis hebben de Ierse maatschappij grondig veranderd. In deze les bekijken we hoe hedendaagse Ierse schrijvers zowel de zgn. ‘Celtic Tiger’ periode als de crisisjaren gestalte geven in hun fictie. We bespreken het werk van bekende auteurs als Anne Enright, Kevin Barry en Colm Toibin, maar introduceren ook nieuw talent: Claire Kilroy, Sara Baume, Colin Barrett, Donal Ryan en Mike McCormack. En we stellen ons de vraag: ligt het afbeelden van crisis, ellende en trauma de Ieren beter dan het schrijven over bloei, rijkdom en geluk?

Docent: Elke D’Hoker, KU Leuven

Elke D’hoker is professor Engelse literatuur aan de KU Leuven en co-directeur van het Leuven Centre for Irish Studies. Haar onderzoeksinteresses gaan uit naar het genre van het korte verhaal en het werk van vrouwelijke auteurs. Haar meest recente boek, Irish Women Writers and the Modern Short Story verscheen in 2016 bij Palgrave Macmillan.

 55,00 In winkelmand
Het postmodernisme, dood en begraven? – 04/04/2019
Het postmodernisme, dood en begraven? – 04/04/2019

Het postmodernisme heeft een slechte naam. Het zou alles relativeren en dat is verwerpelijk, zeker in de tijd na ‘nine eleven’, waarin religie en identiteit weer een centrale rol spelen. Deze les bespreekt eerst de verschillende soorten postmodernisme in de Nederlandstalige literatuur en besteedt dan aandacht aan de evolutie tot op de dag van vandaag. Het illustratiemateriaal wordt gehaald uit een groot aantal Nederlandstalige postmoderne romans.

Docent: Bart Vervaeck, KU Leuven

Bart Vervaeck doceert Nederlandse literatuur en verhaaltheorie aan de KU Leuven. Hij publiceerde Het postmodernisme in de Nederlandse en Vlaamse roman en een studie over literaire hellevaarten. Samen met Luc Herman schreef hij Vertelduivels, een handboek verhaaltheorie dat ook in het Engels verscheen. In uiteenlopende tijdschriften publiceert hij over de romanvernieuwingen na de Tweede Wereldoorlog.

 55,00 In winkelmand
Italiaanse modernistische verhalen – 02/05/2019
Italiaanse modernistische verhalen – 02/05/2019

In hun zoektocht naar waarheid nemen de Italiaanse modernisten afscheid van het idee van een rationele, meetbare mens, die zichzelf in de hand heeft en de omgeving naar zijn hand zet. Met de scherven die overblijven, puzzelen ze een heel ander soort mens en wereld in elkaar. Niet het succes, maar het leven zelf wordt de moeilijkste opdracht voor het modernistische personage, dat er niet in slaagt om de rollen te spelen die de conventionele samenleving hem opdringt. Door zijn elliptische en fragmentaire aard is het korte verhaal erg geschikt om deze revolutie van de twijfel te vatten. De zoektocht naar de waarheid, leidt steeds vaker naar het ongeschrevene, naar de leegte tussen de woorden. In deze les ontdekken we het Italiaanse modernistische korte verhaal aan de hand van teksten van twee grootmeesters in het genre: Luigi Pirandello en Italo Svevo.

Docent: Matthijs Duyck, Schrijver

Mathijs Duyck is schrijver en leraar. Hij schreef een doctoraat over de korte verhalen van de Italiaanse modernist C.E. Gadda (2014) en debuteerde als romanschrijver met Woensdag (Manteau, 2016). Samen met illustrator Jelle Meys bracht hij vervolgens De gelukszoekers uit, een bundel met korte verhalen en lino’s.  

 55,00 In winkelmand
Wallace Stevens en de dichterlijke vrijheid – 16/05/2019
Wallace Stevens en de dichterlijke vrijheid – 16/05/2019

Van alle grote dichters uit het Engelstalige modernisme is Wallace Stevens (1879-1955) wellicht het minst bekend bij het brede publiek. Maar onder collega-dichters is hij het meest geliefd en aan Amerikaanse universiteiten wordt hij vaker gedoceerd dan Nobelprijswinnaars zoals W. B. Yeats en T. S. Eliot. De poëzie van Stevens zit boordevol verrassingen, is tegelijk filosofisch, mysterieus en grappig, en lijkt het meest te genieten van de vrijheid van de verbeelding. Een kleine verkenning probeert dit duidelijk te maken.

Docent: Bart Eeckhout, UA

Bart Eeckhout is professor Engelse en Amerikaanse literatuur aan de Universiteit Antwerpen en hoofdredacteur van The Wallace Stevens Journal. Hij publiceerde verscheidene boeken en artikels over Stevens en is ook actief als vertaler van zijn werk.

 55,00 In winkelmand
De ziel van de democratie in Noord-Amerikaanse poëzie: Walt Whitman – 06/06/2019
De ziel van de democratie in Noord-Amerikaanse poëzie: Walt Whitman – 06/06/2019

Whitman geldt als dé Amerikaanse dichter omdat hij als geen ander de rebelse energie, het landschap en de complexe relaties die de VSA kenmerken heeft gevat. We staan stil bij het fysieke aspect van Whitmans werk (hoe ‘ademt’ zijn werk?) en denken na over het idee verbeelding. Hoe kunnen we vandaag de verbeelding inzetten om opnieuw contact te maken met de ziel van de democratie waar Whitman zo van hield?

Docent: Éireann Lorsung, University of Maine, Farmington

Éireann Lorsung is schrijver en professor Engelse Literatuur en Creatief Schrijven aan de University of Maine, Farmington (VSA). Ze schreef een proefschrift over Jacques Derrida en de liefde aan de University of Nottingham (VK) en publiceerde twee dichtbundels: Music for Landing Planes By (Milkweed 2007) en Her Book (Milkweed 2013). Binnenkort verschijnt een essaybundel waarin ze het onder andere heeft over haar relatie tot Vlaanderen, waar ze zes jaar woonde, en het open verlangen je ergens thuis te voelen.

 55,00 In winkelmand
Postmoderne sprookjes en metafictie, of literatuur over literatuur – 20/06/2019
Postmoderne sprookjes en metafictie, of literatuur over literatuur – 20/06/2019

Sprookjes hebben de reputatie van een kinderlijke eenvoud te zijn, bedoeld voor jongere lezers, en dus zeker geen ‘Hoge Literatuur’. De geschiedenis leert ons echter dat het sprookje zich al van bij haar vroege ontwikkeling als een literair genre voor volwassen en jongvolwassen niet alleen heeft ingelaten met sociale, politieke en filosofische kwesties, maar ook actief gereflecteerde op haar eigen statuut als wonderlijke fictie binnen bredere literair-artistieke kaders. Vertrekkend vanuit het theoretisch concept ‘metafictie’ en met een kleine tekstselectie gaan we na hoe dit literair-artistiek zelfbewustzijn zich heeft voortgezet in postmoderne sprookjesbewerkingen. Wat hebben deze teksten te vertellen over zichzelf en de aard en functie van literatuur?

Docent: Stijn Praet, UGent

Stijn Praet promoveerde aan UGent op de relaties tussen sprookjes en de Latijnse literatuur. Hij was verbonden aan Stockholms Universitet en Harvard University. Sinds 2017 werkt hij opnieuw in Gent als doctor-assistent in de vakgroep Letterkunde en verricht onderzoek en doceert rond middeleeuwse Latijnse verhalencollecties en de geschiedenis van het sprookjesgenre. Van hem verschenen o.m. In het spoor van Vergilius (2018, met Wim Verbaal) en The Fairy Tale Vanguard: Literary Self-Consciousness in a Marvelous Genre (2018, met Anna Kérchy).

 55,00 In winkelmand
Ecologische rechtvaardigheid – 19/02/2019
Ecologische rechtvaardigheid – 19/02/2019

Waarom moeten we natuur beschermen? Hoe en in hoeverre is dit een rechtvaardigheidsvraagstuk? Verschillende mensen hechten een verschillende waarde aan de natuur. Volgens sommigen gaat het over overleven, of over een kosten-baten afweging, over ongelijkheid, over onvergelijkbare waarden, over transcendentie …? We gaan in op enkele belangrijke benaderingen en auteurs in dit debat over milieu en rechtvaardigheid en hoe ze op elkaar een antwoord geven

Docent: Stijn Neuteleers, UCLouvain

Stijn Neuteleers is als onderzoeker verbonden aan het BIOGOV centrum van de UCLouvain. Hij behaalde een doctoraat in de wijsbegeerte aan de KULeuven over de spanningen tussen pluralisme, efficiëntie en rechtvaardigheid met betrekking tot milieuproblemen. Hij werkte eerder aan de universiteit van Troyes en van Groningen, en was gastdocent aan de UAntwerpen en Saint-Louis Bruxelles. Zijn onderzoek situeert zich op het grensvlak van de sociologie, economie en filosofie van natuur en milieu. Het behandelt thema’s zoals motivaties en instituties, grenzen aan marktinstrumenten, plichten, natuurwaarden en rechtvaardigheid.

 55,00 In winkelmand
Wat schuilt er achter het begrip ‘psychische ziekte’? – 12/03/2019
Wat schuilt er achter het begrip ‘psychische ziekte’? – 12/03/2019

Een van de kernproblemen in de filosofie van de psychiatrie is de vraag wat een psychische ziekte eigenlijk is. Eigenlijk gaat het om twee verschillende vragen. Enerzijds is er de vraag waarin een geestesziekte verschilt van geestelijke gezondheid. Waarin verschilt bijvoorbeeld extreme verlegenheid van een sociale fobie? Anderzijds is er de vraag waarin een geestesziekte verschilt van andere soorten van ziekten, zoals hersenstoornissen (of neurologische stoornissen) en lichamelijke stoornissen. Met andere woorden: waarom is een psychische ziekte een ziekte (eerste vraag) en wat is er eigenlijk psychisch aan zo’n ziekte (tweede vraag)? Onze zoektocht naar antwoorden op die vragen brengt ons langs verrassende theorieën, argumenten en bevindingen in de geschiedenis van de psychiatrie.

Docent: Pieter Adriaens, KU Leuven

Pieter R. Adriaens is docent aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte van de KU Leuven. Hij doet onderzoek over de geschiedenis en filosofie van de psychiatrie en de seksuologie. In 2016 won hij de Maatschappijprijs voor zijn filosofisch werk over wetenschap en homoseksualiteit, samen met Andreas De Block. Hij is de auteur van drie recente filosofie-handboeken voor verschillende doelpublieken: Denken over lichamen (2018) voor biomedische wetenschappers; Denken over denken (2017) voor psychologen; en Denken over leven(2017) voor bio-ingenieurs.

 55,00 In winkelmand
Cultuurmarxisme en postmodernisme: grondslag voor cultureel relativisme ? – 20/03/2019
Cultuurmarxisme en postmodernisme: grondslag voor cultureel relativisme ? – 20/03/2019

Vaak worden het cultuurmarxisme en het postmodernisme verantwoordelijk gesteld voor het zogenaamde cultureel relativisme en, volgens sommigen, het identitair nihilisme van vandaag. Het huidige “post-truth” tijdperk zou dan een gevolg zijn van een doorgeschoten relativering van alle waarden en van de deconstructie van het concept waarheid. Met de hulp van belangrijke auteurs uit de Frankfurt School, waaronder Theodor Adorno en Walter Benjamin, formuleren we een tegenstem tegen dit argument.

Docent: Stéphane Symons, KU Leuven

Stéphane Symons is hoofddocent Cultuurfilosofie aan de KU Leuven. Hij studeerde in Leuven, Parijs en New York, en was gastdocent aan onder meer Tilburg University, New School for Social Research (NYC) en Lingnan University (Hong Kong). Hij is de auteur van drie monografieën over de cultuurfilosofie van de Frankfurt School en van een hele reeks essays over twintigste eeuwse, continentale wijsbegeerte.

 55,00 In winkelmand
Betekenis geven en het verschil maken – 26/03/2019
Betekenis geven en het verschil maken – 26/03/2019

Het onderwerp wordt besproken vanuit de invalshoek van ‘zin’. In het dagelijks leven wordt zin overwegend geassocieerd met het geven van zin aan het leven – zingeving, of wordt het als een behoefte omschreven. Zin kan echter ook als een ‘dynamiek’ begrepen worden. Zin brengt iets teweeg, telkens opnieuw. Een verschil maak je, door bewust om te gaan met die dynamiek. Dit eerder abstracte onderwerp zullen we aan de hand van enkele voorbeelden analyseren.  Hoewel het zeker zijn limieten heeft, is dit kerninzicht en deze kernhouding inzetbaar op verschillende domeinen, onder andere bij coaching en in het de interculturele ontmoeting.

Docent: Nicole Note, VUB

Nicole Note heeft een interdisciplinaire achtergrond. Ze begon haar professionele carrière als ergotherapeute en haalde een Interdisciplinaire Master in Talen en Culturen van Indiaans Amerika in Leiden. Na een werkperiode in de NGO-wereld werd ze betrokken bij het Centrum Leo Apostel voor Interdisciplinaire studies (CLEA), dat leidde tot een doctoraat over ‘Wereldbeelden, Zin, Zelfverstaan en het Verstaan van de Aymara-Indiaanse Ander’. Momenteel is ze verbonden als postdoc-onderzoekster bij agogische wetenschappen (VUB). De rode draad in haar leven is een vervlechting van 2 strengen: de fenomenologische insteek en het belang van mogelijkheden creëren tot (her-)verbinding.

 55,00 In winkelmand
De donkere kant van de prestatiecultus – 23/04/2019
De donkere kant van de prestatiecultus – 23/04/2019

Onder invloed van de geglobaliseerde competitie moeten individuen zich aanpassen aan een zich zodanig snel veranderende context dat elke vorm van aanpassing bijna onmogelijk wordt gemaakt. De vraag naar een voortdurende optimalisatie van de eigen resultaten wordt steeds dringender. Het paradigma van de cultus van prestatie genereert een gevoel van ongeschikt zijn bij het individu. Als, onder speciale negatieve omstandigheden, het gevoel van achterblijven een bedreigende intensiteit bereikt, kan het makkelijk pathogeen worden. In mijn lezing onderzoek ik of het niet alleen tragische ironie is dat binnen onze samenleving, die gebaseerd is op flexibiliteit en een continue versnelling van prestaties, de relevantie van burn-out en depressie dusdanig pijnlijk duidelijk wordt.

Docent: Stefano Micali, KU Leuven

Prof. Stefano Micali doceert wijsgerige antropologie aan het Husserl-Archief – Hoger Instituut voor Wijsbegeerte van de KU Leuven. Hij is een specialist in fenomenologie en hedendaagse continentale filosofie. Zijn onderzoek richt zich op verschillende gebieden, van godsdienstfilosofie en psychopathologie tot esthetiek en politieke filosofie.

 55,00 In winkelmand
Filosofie van de liefde – 07/05/2019
Filosofie van de liefde – 07/05/2019

Uit liefde voor de filosofie is ook een filosofie van de liefde ontstaan. Sinds Plato in het Symposium de mythe van de bolwezens neerschreef, hebben wijsgeren nagedacht over zowel de betekenis als de waarde van de liefde: wat is liefde, en wat maakt haar zo waardevol? Na een systematisch overzicht van verschillende filosofische posities spitst de les zich toe op de vraag of liefde maakbaar is. Begrijpen wij de liefde? Kunnen we haar uit het niets creëren? Kunnen we leren liefhebben? En kunnen we leren om beter lief te hebben?

Docent: Katrien Schaubroeck, UA

Katrien Schaubroeck is docent aan het departement Wijsbegeerte van de Universiteit Antwerpen. Ze doet onderzoek in de hedendaagse analytische wijsbegeerte en heeft een grote interesse in zowat alle existentiële en morele vragen. De laatste jaren legde ze zich toe op de filosofie van de liefde. Ze schreef een Nederlandstalig artikel voor “De Liefdesparadox” (Amsterdam University Press, 2017), en redigeerde de Engelse bundel “Love, Reason and Morality” samen met Esther Kroeker (Routledge, 2016)

 55,00 In winkelmand
Jean Paul Van Bendegem
Kans en toeval: hoe ermee omgaan – 04/06/2019

Waarschijnlijkheden en kansen maken deel uit van het dagelijkse leven: de kans dat het regent, de kans dat de trein vertraging heeft, de kans de Lotto te winnen, … Maar wat zijn kansen eigenlijk? Hoe goed zijn wij mensen in het inschatten kansen? Overschatten we? Onderschatten we? De lezing zal voornamelijk draaien rond de spanning tussen wat de werkelijke kansen zijn en hoe slecht wij die kunnen inschatten. Voor dat laatste zal van het publiek trouwens de medewerking worden gevraagd. Ten slotte zal ook de moeilijke vraag wat toeval is en of toeval bestaat bekeken worden. Geen wiskundige voorkennis is vereist.

Docent: Jean Paul Van Bendegem, VUB

Jean Paul Van Bendegem is van opleiding wiskundige en filosoof. Hij is professor emeritus aan de Vrije Universiteit Brussel en Universiteit Gent. Hij was directeur van het Centrum voor Logica en Wetenschapsfilosofie (CLWF) aan de VUB en editor van het logicatijdschrift ‘Logique et Analyse’. Zijn onderzoek situeert zich in de filosofie van de wiskunde en in de interacties tussen wetenschap en kunst. Hij schrijft ook voor een breder publiek, getuige ‘De vrolijke atheïst’ (2012) en ‘Elke drie seconden’ (2014).

 55,00 In winkelmand
virginia woolf,alice munro
Literatuur als Twitteratuur – 11/10/2018

In deze les bespreken we nieuwe vormen van literatuur, de zgn. Twitteratuur of Twitter fictie, die sinds 2009 opgang maakt via het sociale medium Twitter. We geven eerst een overzicht van verschillende vormen van Twitteratuur – microfictie, serialisatie, herschrijvingen, ‘collaborative’ fiction – en gaan daarna dieper in op de Twitter kortverhalen van drie vooraanstaande auteurs, Rick Moody, Jennifer Egan en David Mitchell, om te onderzoeken hoe vorm en inhoud kunnen samengaan in de beste Twitteratuur.

Docent: Elke D’Hoker, KU Leuven

Elke D’hoker is professor Engelse literatuur aan de KU Leuven en co-directeur van het Leuven Centre for Irish Studies. Haar onderzoeksinteresses gaan uit naar het genre van het korte verhaal en het werk van vrouwelijke auteurs. Haar meest recente boek, Irish Women Writers and the Modern Short Story verscheen in 2016 bij Palgrave Macmillan.

 55,00 In winkelmand
Vrouwelijke literatuur in middeleeuws en vroegmodern Europa – 18/10/2018
Vrouwelijke literatuur in middeleeuws en vroegmodern Europa – 18/10/2018

Veel meer vrouwen dan we tegenwoordig aannemen namen deel aan de intellectuele en literaire cultuur van middeleeuws en vroegmodern Europa, als bezitters en lezers van boeken, maar even zo goed als kopiisten, vertalers en zelfs als auteurs. Sommige van deze vrouwen, zoals de mystica Hadewijch, de hofdichteres Christine de Pizan of de Antwerpse dichteres Anna Bijns hebben een plaats verworven in de literaire canon. In deze les bekijken welke speelruimte hun minder bekende tijdgenoten hadden om hun pen op te nemen en een creatief schrijverschap vorm te geven.

Docent: Patricia Stoop, UA

Patricia Stoop doceert historische Nederlandse letterkunde in het Departement Letterkunde van de Universiteit Antwerpen. Daarnaast bekleedde ze in 2014 and 2018 de prestigieuze Visiting Brueghel Chair in het Department of Germanic Languages and Literatures aan de University of Pennsylvania en werkte ze als universitair docent Middelnederlandse letterkunde aan de Universiteit Utrecht in 2015–16.

 55,00 In winkelmand
Literatuur en Vlaamse natievorming: Conscience – 08/11/2018
Literatuur en Vlaamse natievorming: Conscience – 08/11/2018

Als we nu over ‘Vlaanderen’ en ‘Vlamingen’ spreken, doen we dat nogal achteloos. Maar bedoeld of onbedoeld dragen we ook bij tot de uitstraling en herkenbaarheid van Vlaanderen en de Vlaming. In het onderzoek naar nationalisme(n) is intussen algemeen aanvaard dat een natie pas ontstaat als voldoende mensen, instituties en media deze natie ook benoemen en verbeelden. Vaak zijn allerlei vormen van fictie hierin van doorslaggevend belang geweest. In deze les onderzoeken we de relatie tussen de literaire verbeelding en het ontstaan van een Vlaamse natie. We staan stil bij het ‘natievormende’ effect van het werk van Hendrik Conscience (19de eeuw) en zoeken naar verklaringen voor de de tegenwoordig gespannen verhouding tussen een artistiek-intellectuele bovenlaag en het moderne Vlaams-nationalisme.

Docent: Kevin Absillis, UA

Kevin Absillis is als docent moderne Nederlandse letterkunde en algemene literatuurweten­schap verbonden aan de Universiteit Antwerpen. Zijn voornaamste onderzoeksthema’s zijn literatuur & Vlaamse natievorming, uitgeverijgeschiedenis, taalideologie en utopisme. Hij is eveneens beheerder van het aan de Universiteit Antwerpen verbonden Studie- en documentatiecentrum Hugo Claus.

 55,00 In winkelmand
Vroegmoderne literatuur in Frankrijk – Fabels van La Fontaine – 22/11/2018
Vroegmoderne literatuur in Frankrijk – Fabels van La Fontaine – 22/11/2018

De dierfabel was eeuwenlang een plebejisch genre en de tekstjes van Aesopos en anderen werden vooral gebruikt in saaie vertaaloefening voor leerlingen Latijn en Grieks. La Fontaine maakte het schoolse genre salonfähig: zijn Fables choisies mises en vers, waarvan we dit jaar de 350e verjaardag vieren, waren een briljant kinderboek voor volwassenen, waarin de zeventiende-eeuwse lezers konden genieten van een vuurwerk aan onverwachte doordenkers. De eenentwintigste-eeuwse lezer ontdekt er bovendien een zeldzaam scherp beeld in van een nog erg traditionele wereld, waar ongeveer alle reflexen en evidenties zowat haaks staan op wat wij als moderni evident zijn gaan vinden.

Docent: Paul Pelckmans, UA

Paul Pelckmans is hoogleraar Franse en Algemene Literatuur aan de Universiteit Antwerpen. Hij voert onderzoek op het raakvlak van literatuur- en mentaliteitsgeschiedenis met focus op de XVIIe- en XVIIIe eeuwse roman. Hij publiceerde diverse monografieën, waaronder ‘De Wereld van La Fontaine’ en is redacteur van ‘La Fontaine en séries’.

 55,00 In winkelmand
Gabriel García Márquez en de eenzaamheid van Latijns-Amerika – 06/12/2018
Gabriel García Márquez en de eenzaamheid van Latijns-Amerika – 06/12/2018

‘De eenzaamheid van Latijns-Amerika’. Dat was de titel die Gabriel García Márquez in 1982 gaf aan zijn Nobelprijsspeech. Wat maakt de Spaans-Amerikaanse literatuur zo bemind en toch zo onbekend, zo herkenbaar en toch zo anders? Het eerste deel van de les biedt een historische inleiding over de Spaans-Amerikaanse literatuur, met bijzondere aandacht voor de zogenaamde boomgeneratie (Gabriel García Márquez, Julio Cortázar, Mario Vargas Llosa en Carlos Fuentes). In het tweede deel focussen we op García Márquez. Centraal in beide delen staan de gespannen verhouding tussen de literatuur en de maatschappelijke ontwikkelingen en de zoektocht naar een eigen Latijns-Amerikaanse identiteit.

Docent: Jasper Vervaeke, UGent

Jasper Vervaeke is gastprofessor Spaans-Amerikaanse literatuur aan de UGent. Hij doceerde Spaanse taal en cultuur aan de KU Leuven en de Universiteit Antwerpen, waar hij een doctoraat maakte over de Colombiaanse romancier Juan Gabriel Vásquez. Naast artikels in vaktijdschriften publiceerde hij recensies, interviews, opiniestukken, essays en vertalingen in kranten en literaire magazines.

 55,00 In winkelmand
Van Ostaijen, de eigenzinnige expressionist – 20/12/2018
Van Ostaijen, de eigenzinnige expressionist – 20/12/2018

Paul van Ostaijen leefde kort, maar hevig. Al vanaf zijn eerste teksten was het duidelijk dat hij zich niet bij de status quo zou neerleggen. ‘Wij willen ons eigen leven leven,’ schreef hij in 1914 in een boos stuk gericht aan de directeur van het Antwerpse atheneum. Zowel in de politiek als in de literatuur zou Van Ostaijen zijn eigen weg wel banen. Van Ostaijen groeide al snel uit tot de meest zuivere avant-gardist die onze literatuur rijk is. Politieke en artistieke vernieuwingsdrang, activisme en expressionisme, gaan bij hem hand in hand. Ook in zijn latere, pure, poëzie is de hang naar een andere, desnoods metafysische wereld nog herkenbaar.

Docent: Matthijs De Ridder, Schrijver

Matthijs de Ridder is schrijver en criticus. Hij schreef over en bezorgde werk van onder meer Louis Paul Boon, Willem Elsschot, Gaston Burssens, Kurt Köhler, Guido Gezelle en Paul van Ostaijen. In zijn literaire werk zoekt hij naar creatieve manieren om het verhaal van onze tijd te vertellen. Rebelse ritmes (2012) is een swingende cultuurgeschiedenis op het ritme van de jazz. In De eeuw van Charlie Chaplin (2017) bekijkt hij de twintigste eeuw door de lens van de filmheld die de eeuw haast in zijn eentje belichaamde. Momenteel werkt hij aan de biografie van Paul van Ostaijen.

 55,00 In winkelmand
sylvia Plath
Modernisme: de lente in met William Carlos Williams – 17/01/2019

In deze les maken we kennis met het Amerikaanse literair modernisme van de eerste helft van de twintigste eeuw. We focussen op de dichter William Carlos Williams (1883-1963) en zijn bundel Spring and All (1923). Williams verzette zich tegen de moeilijke, intellectuele poëzie van zijn tijdgenoot T.S. Eliot en wilde de literatuur weer concreet en direct maken – no ideas but in things.

Docent: Sarah Posman, UGent

Sarah Posman promoveerde in 2010 aan de Universiteit Gent. Ze is medesamensteller van verschillende boeken, waaronder Dichters van het nieuwe millennium: Nederlandse en Vlaamse poëzie in de 21 e eeuw (Vantilt, 2016) en The Intellectual Response to the First World War (Sussex Academic, te verschijnen in april 2017). Haar monografie Vital Stein: Gertrude Stein, Modernism and Life verschijnt in 2018 bij Edinburgh University Press. Ze is redactielid van nY, bestuurslid van deReactor en voorzitter van de Adviescommissie Poëzie van het Vlaams Fonds voor de Letteren.

 55,00 In winkelmand
Claus en Spit: bestaat er een toverformule voor een verhaal? – 31/01/2019
Claus en Spit: bestaat er een toverformule voor een verhaal? – 31/01/2019

Waaorm is het ene verhaal buitengewoon succesvol en een ander niet? Bestaat er een gouden formule voor een succesvol verhaal? Een lijst met ingrediënten die onmisbaar zijn om lezers te kunnen betoveren? Het is een vraag die in de literatuurwetenschap eigenlijk sinds Aristoteles bijzondere aandacht heeft genoten. In deze bijeenkomst bespreken we eerst enkele van de ‘toverformules’ die door filsofen en literatuuronderzoekers zijn gesuggereerd. Vervolgens testen we onze inzichten uit op twee romans: Het smelt (2016) van Lize Spit en De verwondering (1962) van Hugo Claus.

Docent: Kevin Absillis, UA

Kevin Absillis is als docent moderne Nederlandse letterkunde en algemene literatuurweten­schap verbonden aan de Universiteit Antwerpen. Zijn voornaamste onderzoeksthema’s zijn literatuur & Vlaamse natievorming, uitgeverijgeschiedenis, taalideologie en utopisme. Hij is eveneens beheerder van het aan de Universiteit Antwerpen verbonden Studie- en documentatiecentrum Hugo Claus.

 55,00 In winkelmand
Persuasieve beïnvloeding online en offline – 27/09/2018
Persuasieve beïnvloeding online en offline – 27/09/2018

In deze les focussen we op een belangrijke tak van de sociale psychologie, namelijk de kunst van het overtuigen of beïnvloeden. Na een inleidende aanloop over hoe ons brein informatie verwerkt, richten we onze pijlen op enkele universele beïnvloedingsprincipes die we zullen behandelen vanuit een (wetenschappelijke) psychologische bril. Vervolgens zullen we dieper ingaan op hoe deze technieken ook online hun weg vinden. Want ook op het internet ontsnappen we niet aan de kluwen van persuasieve overtuigingkracht, en daarom is het belangrijk om hier even bij stil te staan. Tot slot bespreken we ook hoe we als consument ons hiertegen kunnen wapenen, en er op een kritische en doordachte manier mee kunnen omgaan.

Docent: Brahim Zarouali, Universiteit Amsterdam 

Brahim Zarouali is als postdoctoraal onderzoeker en gastprofessor verbonden aan de Universiteit van Amsterdam, onderzoeksgroep ASCoR (Amsterdam School of Communication Research). Zijn interessegebieden zijn consumentenpsychologie en persuasieve communicatie in digitale media. Hiervoor was hij actief als doctoraatsonderzoeker aan de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Antwerpen, waar hij met succes een doctoraat verdedigd heeft over gepersonaliseerde reclame op sociale media.

 55,00 In winkelmand
Sociale relaties als belangrijke context voor emotieregulatie – 04/10/2018
Sociale relaties als belangrijke context voor emotieregulatie – 04/10/2018

De overgang naar de adolescentie is een ingrijpende periode, waarin op veel ontwikkelingsdomeinen veranderingen plaatsvinden. Deze gaan gepaard met soms heftige emoties, zowel positieve als negatieve. Tieners verschillen van elkaar in hoe goed ze emoties kunnen reguleren, onder meer als gevolg van temperamentskenmerken en cognitieve responsstijlen op emoties. Daarnaast zijn sociale relaties evenwel een belangrijke context waarbinnen emotieregulatie plaatsvindt. In de les wordt dieper ingegaan op de manier waarop ouders en vrienden een rol spelen in emotieregulatie en hoe specifieke kenmerken van vriendschapsrelaties of ouder-kindrelaties voorspellend kunnen zijn voor emotionele problemen.

Docent: Patricia Bijttebier, KU Leuven

Prof. dr. Patricia Bijttebier is hoogleraar ontwikkelingspsycho(patho)logie aan KU Leuven. Haar onderzoek focust op de ontwikkeling van gedrags- en emotionele problemen in kindertijd en adolescentie, met specifieke aandacht voor temperamentskenmerken en responsstijlen ten aanzien van positieve en negatieve gevoelens.

 55,00 In winkelmand
Culturele verschillen – 25/10/2018
Culturele verschillen – 25/10/2018

De relaties tussen de verschillende sociale groepen in onze samenleving domineren tegenwoordig de krantenkoppen. Of het nu gaat over de instroom van vluchtelingen, het hoofddoekdebat, Zwarte Piet, of terreurdreiging. Het lijkt erop dat er een tweespalt is opgetreden binnen de huidige multiculturele maatschappij, waarbij sommigen de aanwezigheid van verschillende etnische en culturele groepen als een dreiging waarnemen, terwijl anderen een gelegenheid zien om andere culturen en gewoonten te leren kennen. Het doel van deze les is om nuance toe te voegen aan dit gevoelige en gepolariseerde debat. Dit doen we door de antecedenten en consequenties van intergroep relaties in verschillende domeinen van het leven onder de loep te nemen.

Docent: Jasper Van Assche, UGent

Jasper Van Assche werkt als onderzoeker aan de vakgroep Ontwikkelings-, Persoonlijkheids- en Sociale Psychologie van de Universiteit Gent. Hij behaalde zijn doctoraat in mei 2018. Zijn onderzoek handelt over de rol van diversiteit in de samenleving, politieke attitudes, en groepsprocessen.

 55,00 In winkelmand
Hoe sociaal zijn sociale media? – 07/02/2019
Hoe sociaal zijn sociale media? – 07/02/2019

Dankzij de sociale media toepassingen op onze smartphones kunnen we in altijd en overal contact houden met vrienden en familie.  We komen in de verleiding om ook tijdens face-to-face gesprekken met anderen onze telefoon te gebruiken. Hoe komt het dat we dit gedrag niet kunnen onderdrukken, ook al weten we dat het onwenselijk is? Welke invloed heeft telefoongebruik tijdens face-to-face gesprekken op de kwaliteit van onze interacties met andere mensen? Welke mechanismen liggen aan de basis van deze invloed, en wat kunnen we hieruit leren? In deze les gebruiken we denkkaders vanuit de mediasociologie en mediapsychologie, en inzichten uit empirisch onderzoek om deze vragen te beantwoorden.

Docent: Mariek Vanden Abeele, Tilburg University

Mariek Vanden Abeele (PhD, KULeuven, 2012) is universitair hoofddocent aan de Tilburg University. Mariek onderzoekt de sociale implicaties van mobiele mediagebruik. In haar werk staan zowel de kansen als de risico’s van altijd en overal met elkaar verbonden zijn centraal. Specifieke aandacht gaat uit naar de gevolgen van mobiele communicatie voor onze sociale relaties.

 55,00 In winkelmand
Partnerrelaties in de context van ouderschap – 21/02/2019
Partnerrelaties in de context van ouderschap – 21/02/2019

Gezinnen vandaag zijn er in diverse vormen. Minder dan vroeger blijven partners een leven lang samen. Scheiden kreeg een andere connotatie. Meer dan vroeger is er sprake van opeenvolgende partnerrelaties en nieuw samengestelde gezinnen. Niet alle koppels wonen samen of officialiseren hun partnerschap. Ongehuwd samenwonen en ongehuwd kinderen krijgen, komen frequenter voor en zijn maatschappelijk meer aanvaard. Hoe zien partnerrelaties van ouders er vandaag uit? Hoe beleven ouders in verschillende gezinsvormen hun partnerrelatie vandaag? Welke uitdagingen zijn er voor partnerrelaties in de context van ouderschap?

Docent: Kathleen Emmery, Odisee

Kathleen Emmery is master in de criminologie en bachelor in de psychologie. Sinds 2012 is ze coördinator van het kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen. Ze doet onderzoek naar gezinsbeleid, relatieondersteuning en kinderen en jongeren in gezinstransities.

 55,00 In winkelmand
Personen met ADHD: de rol van de omgeving – 14/03/2019
Personen met ADHD: de rol van de omgeving – 14/03/2019

Er is een zekere scepsis ten aanzien van het voorkomen, de diagnostiek en de behandeling van de Aandachtsdeficiëntie/ Hyperactiviteitsstoornis (ADHD). Mensen met ADHD krijgen vaak af te rekenen met stigmatiserende reacties. Een gemiste kans en een gevaar, aangezien de oplossing om succesvol om te gaan met de problematiek net ook in het contact met hun omgeving moet gezocht worden. In deze les staan we stil bij enkele vooroordelen en misvattingen over ADHD en schetsen stigma ten aanzien van de stoornis in Vlaanderen. Op basis van deze inzichten overlopen we effectieve behandelingsmethoden om de omgeving mee in te zetten om de klachten van ADHD te helpen hanteren.

Docent: Dieter Baeyens, KU Leuven

Dieter Baeyens is als hoofddocent verbonden aan de onderzoekseenheid Gezins- en Orthopedagogiek van KU Leuven. Zijn onderzoek focust op de ontwikkeling en de effectiviteit van interventies voor jongeren en jongvolwassenen met ADHD en autismespectrumstoornis in de hulpverlening en het onderwijs. Daarnaast werkt hij met deze doelgroepen ook als klinisch psycholoog in PraxisP, het klinisch expertisecentrum van de faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen van KU Leuven. Hij is tevens coördinator van de themagroep “Special Educational Needs” van de European Association of Research on Learning and Instruction.

 55,00 In winkelmand
Sociale beïnvloeding: van conformiteit tot gehoorzaamheid – 28/03/2019
Sociale beïnvloeding: van conformiteit tot gehoorzaamheid – 28/03/2019

In deze lezing gaan we dieper in op de verschillende manieren waarop mensen elkaar beïnvloeden. Waarom conformeren we ons aan de groep, waarom is het soms zo moeilijk om neen te zeggen, en waarom gehoorzamen we aan de onredelijke of onethische bevelen van een autoriteit? Vanuit een aantal klassieke studies in de sociale psychologie worden de algemene principes bekeken en toegepast op het alledaagse leven.

Docent: Arne Roets, UGent

Arne Roets is hoofddocent aan de UGent, waar hij Sociale psychologie doceert aan bachelorstudenten in de Psychologie, Politieke wetenschappen, Sociologie, en Criminologie. Hij is medeauteur van het Handboek Sociale Psychologie en auteur van talrijke wetenschappelijk artikelen rond onder andere vooroordelen, sociale attitudes, en sociale oordeelvorming.

 55,00 In winkelmand
Eet- en gewichtsproblemen bij jongeren – 01/04/2019
Eet- en gewichtsproblemen bij jongeren – 01/04/2019

Smaakontwikkeling en de hoeveelheid eten reguleren zijn twee ontwikkelingstaken die centraal staan in de eetontwikkeling van jonge kinderen. Bij veel kinderen verlopen beide processen zonder problemen, maar bij anderen verloopt dit moeizaam en kunnen er eet- en/of gewichtsproblemen ontstaan. Tijdens deze les staan we stil bij enkele veel voorkomende eet- en gewichtsproblemen bij jongeren. Daarnaast gaan we dieper in op de ontwikkeling en instandhouding van dergelijke problemen en de signalen voor preventie en screening. Tenslotte komen enkele laagdrempelige interventies aan bod in het kader van deze problematiek.

Docent: Eva Vanmalderen, UGent

Eva Van Malderen werkt als onderzoeker aan de vakgroep Ontwikkelings-, Persoonlijkheids- en Sociale Psychologie van de Universiteit Gent (België). Zij schrijft haar doctoraat over eet- en gewichtsproblemen bij jongeren met een sterke klemtoon op de ontwikkelingsmechanismen en instandhouding van deze problematiek. Zij verzorgde reeds verschillende workshops voor hulpverleners en verzorgers in het kader van bovenstaand thema.

 55,00 In winkelmand
Hoe gedragen we ons online: nice or naughty? – 25/04/2019
Hoe gedragen we ons online: nice or naughty? – 25/04/2019

Het internet lijkt een plaats van zowel pro- als anti-sociaal gedrag. We liken elkaars updates op Facebook en gaan met elkaar in de clinch op Twitter. Op welke manier stuurt de technologie ons gedrag en onze emoties? Wat is de impact van anonimiteit, het ‘onzichtbare’ publiek en zijn algoritmes wel zo onschuldig? In dit gastcollege vertrekt Heidi Vandebosch van haar onderzoek naar online gedrag bij jongeren over o.a. cyberpesten, seksueel grensoverschrijdend gedrag, social sharing of emotions, om de rol van technologie te analyseren. Daarbij verwijst zij naar theoretische frameworks en concepten als media richness, the hyperpersonal model, online disinhibition, emotion contagion en the imagined audience.

Docent: Heidi Vandebosch, UGent

Heidi Vandebosch is Hoogleraar aan het Departement Communicatiewetenschappen van de Universiteit Antwerpen. Sinds 2005 voert zij onderzoek uit naar cyberpesten bij jongeren: prevalentie, profielen van slachtoffers en daders, impact, evidence-based interventies, en de rol van scholen, politie en nieuwsmedia.

 55,00 In winkelmand
Eenzaamheid – 15/11/2018
Eenzaamheid – 15/11/2018

Eenzaamheid is een thema dat steeds vaker in de actualiteit opduikt, en toch rust er nog steeds een taboe op het onderwerp, zeker als het gaat over eenzaamheid bij kinderen en jongeren. Tijdens deze sessie bespreek ik het wetenschappelijk onderzoek over eenzaamheid doorheen de levensloop. Wat is eenzaamheid nu precies en hoe is het anders dan alleen zijn? Is eenzaamheid iets dat enkel ouderen treft of komt het ook voor bij kinderen en jongeren? Hebben we evidentie dat eenzaamheid steeds meer mensen treft? Daarnaast ga ik dieper in op de oorzaken van eenzaamheid en de gevolgen die het kan hebben op de mentale en fysieke gezondheid.

Docent: Janne Vanhalst, KU Leuven en UGent

Janne Vanhalst studeerde schoolpsychologie aan de KU Leuven en startte er na haar studies een doctoraat over eenzaamheid bij jongeren. Na het behalen van haar doctoraat in 2012, trok ze naar Duke University in Amerika om er verder onderzoek te doen naar eenzaamheid bij kinderen en jongeren. Na twee jaar keerde ze terug naar de KU Leuven, waar ze nog steeds deeltijds werkt. Ze geeft er momenteel les aan de faculteit psychologie en pedagogische wetenschappen. Daarnaast werkt ze sinds 2018 ook deeltijds aan de Universiteit Gent als gastprofessor, waar ze les geeft en waar ze ook klinisch werk verricht aan het psychologisch centrum Kind en Adolescent.

 55,00 In winkelmand
Sociale media en seksualiteitsbeleving bij jongeren – 09/05/2019
Sociale media en seksualiteitsbeleving bij jongeren – 09/05/2019

Adolescenten en jongvolwassenen zijn continu online. Dit brengt met zich mee dat de seksualiteitsbeleving er niet hetzelfde uitziet als 20 jaar geleden. Sommige onderzoekers menen dat dit een goede zaak is, terwijl anderen samen met ouders en beleidsmakers hun bezorgdheid hebben geuit over fenomenen zoals sexting, hook-up apps en sexy selfies. De les geeft een overzicht van de meest recente inzichten in  de dynamische relaties tussen sociale media en seksualiteitsbeleving bij jongeren. De complexiteit die inherent verbonden is aan seksuele ontwikkeling en sociale media interacties komen uitgebreid aan bod.

Docent: Laura Vandenbosch, KU Leuven

Laura Vandenbosch is assistant professor bij de School for Mass Communication Research. De relatie tussen media en welzijn is de focus van haar onderzoeksteam en leidde tot diverse publicaties. Ze verbleef o.a. aan de U of Michigan en U of Torronto voor onderzoek. Haar werk werd bekroond met diverse (internationale) prijzen waaronder Top Paper, Top Article and Top Dissertation Awards van de Children, Adolescents and Media Division of the International Communication Association en de Research Council Award in the Humanities (Prijs Onderzoeksraad, 2016).

 55,00 In winkelmand
Gehoorzaamheid aan autoriteit – 29/11/2018
Gehoorzaamheid aan autoriteit – 29/11/2018

Mensen leven met het idee dat ze verantwoordelijke burgers zijn die heel goed in staat zijn om zelf beslissingen te nemen. Een van de meest verontrustende vraagtekens bij deze zelfopvatting werd gezet door de Amerikaanse sociaal psycholoog Stanley Milgram, die in een serie experimenten liet zien dat mensen gemakkelijk te bewegen zijn tot het uitvoeren van een immorele opdracht: het geven van elektrische schokken aan een onschuldig slachtoffer. In een serie vervolgexperimenten toonden de Utrechtse psychologen Meeus en Raaijmakers aan dat deze gehoorzaamheid aan een immorele autoriteit nog groter is als een doorsnee burger psychisch geweld moet toepassen op een onschuldig slachtoffer. Waar komt deze gehoorzaamheid aan autoriteit vandaan? In het college wordt een overzicht gegeven van de resultaten van de experimenten van Milgram en Meeus & Raaijmakers. Vervolgens wordt een serie van verklaringen van de bevindingen gepresenteerd.

Docent: Wim Meeus, Universiteit Utrecht

Wim Meeus is emeritus hoogleraar Adolescentie aan de Universiteit van Utrecht en Ontwikkelingspsychologie aan de Universiteit van Tilburg. Hij is een expert op het gebied van experimenteel onderzoek naar gehoorzaamheid en longitudinaal onderzoek naar de ontwikkeling van adolescenten. Zijn meest recente boek is: Meeus, W (2018). Adolescent Development; Longitudinal Research into the Self, Personal Relationships and Psychopathology. London and New York: Routledge. Een Nederlandse versie van dat boek is in voorbereiding.

 55,00 In winkelmand
Kunnen we elkaars gedachten lezen? – 23/05/2019
Kunnen we elkaars gedachten lezen? – 23/05/2019

Frank Van Overwalle is hoogleraar aan de VUB. Hij deed onderzoek naar attributie en sociale cognitie en legt zich thans toe op sociale neurowetenschap of de neurologische aspecten die sociale cognitie mogelijk maken en mensen toelaten zich indrukken te vormen op basis van trekken en doelstellingen. HIj ontving in dit domein verschillende onderscheidingen van zijn alma mater en van het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek.

Docent: Frank Van Overwalle, VUB

Met het Social Brain Project doet Professor Van Overwalle met zijn team onderzoek naar de manier waarop we ons sociaal gedrag en de sociale context beheersen. In deze les legt hij uit welke mechanismen ervoor zorgen dat we ons eigen gedrag en dat van anderen verstaan zoals het zich uit in gedachten, intenties, interesses en karaktertrekken.

 55,00 In winkelmand
Vooroordelen – 13/12/2018
Vooroordelen – 13/12/2018

Samenleven met mensen van vreemde afkomst krijgt heel wat aandacht in de media en leidt vaak tot verhitte discussies. In de psychologie en de sociologie is er ook heel wat aandacht voor etnische vooroordelen. Het doel van dit college is niet in te gaan op het feit of discriminatie verkeerd of rationeel is. In plaats daarvan beoog ik op feiten gebaseerde kennis over discriminatie en vooroordelen weer te geven. We gaan onder andere in op de vraag of vooroordelen vaak voorkomen en bekijken de praktijk van multicultureel samenleven.

Docent: Alain Van Hiel, UGent

Alain Van Hiel is hoogleraar aan de vakgroep Ontwikkelings,- Persoonlijkheids- en Sociale Psychologie van de Universiteit Gent. Hij studeerde af als Industrieel ingenieur bouwkunde doctoreerde nadien in de Psychologie. Hij is (co-)auteur van meer dan 100 tijdschriftartikels. Zijn interesse richt zich vooral op de sociale cognitie, racisme, politieke psychologie en groepsprocessen.

 55,00 In winkelmand
Pesten op het werk: wat, waarom en hoe voorkomen? – 10/01/2019
Pesten op het werk: wat, waarom en hoe voorkomen? – 10/01/2019

Pesten op het werk is een hedendaags fenomeen binnen organisaties. Zo ervaart 3,6% van de Belgische werknemers ‘maandelijks’ tot ‘wekelijks’ pesterijen gaande van (onschuldige) roddels tot ernstige vormen van uitsluiting en stigmatisering. Tijdens deze les focussen we op het fenomeen ‘pesten op het werk’, de oorzaken en gevolgen van pesten, en eindigen we met een aantal handvatten om pesten op het werk te vermijden. Het is een interactieve les waarbij de lesgever zowel kennis vanuit wetenschappelijk onderzoek als de praktijk zal uitwisselen.

Docent: Whitney Van den Brande, KU Leuven

Dr. Whitney Van den Brande KU Leuven is arbeids- en organisatiepsychologe en behaalde haar doctoraat aan de KU Leuven in 2018. Haar doctoraatsonderzoek handelde over pesten op het werk, copingstrategieën en werkstressoren. Ze publiceerde in diverse wetenschappelijke tijdschriften en presenteerde haar bevindingen op internationale conferenties. Vandaag is Whitney werkzaam als onderzoeker bij IDEWE, een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk, en is ze nog steeds verbonden aan de KU Leuven.

 55,00 In winkelmand
Teams en sociaal kapitaal op de werkplek – 24/01/2019
Teams en sociaal kapitaal op de werkplek – 24/01/2019

Hedendaagse werkomgevingen zijn dynamische plekken. Enerzijds zijn er heel wat veranderingsprocessen die van bovenaf komen, zoals nieuwe technologieën, anderzijds krijgen werknemers vaak in toenemende mate de mogelijkheid om zelf vorm te geven aan hun job door bijvoorbeeld. flexibel werken in tijd en plaats. Dit alles heeft een impact op de manier waarop we in onze job staan maar ook op de relaties met onze collega’s. Deze flexibiliteit houdt immers ook in dat teamwerk en samenwerking een heel andere dimensie krijgen. Teams zijn geen statische en uniforme entiteiten en we bouwen op onze werkplek op diverse manieren een sociaal kapitaal op, zowel binnen als buiten de formele organisatiestructuur. Deze les gaat dieper in op de diversiteit van teams en de impact hiervan op sociale leerprocessen. We vertrekken hierbij van enkele wetenschappelijke kaders die als kapstokken dienen om daarna jullie eigen ervaringen hieraan af te toetsen.

Docent: Katrien Vangrieken, KU Leuven

Katrien Vangrieken doctoreerde in de Pedagogische Wetenschappen, specialisatie onderwijs- en opleidingskunde, aan de KU Leuven. In haar doctoraatsonderzoek bestudeerde ze het functioneren van groepen en teams op de werkvloer, met bijzondere interesse in de interactie tussen individueel werk en samenwerking. Ze keek hierbij naar de rol van autonomie en sociale leerprocessen en de invloed van samenwerking op het welbevinden van werknemers. De nadruk lag hierbij op leerkrachten in het secundair onderwijs. Ze publiceerde haar onderzoek in verschillende internationale wetenschappelijke tijdschriften. Daarnaast was ze als onderwijsassistent betrokken bij het vak “Projectonderwijs Arbeidspedagogiek” waarbij ze optrad als coach van projectgroepen.

 55,00 In winkelmand
materialisme,homo donator
Filosofie van het geluk – 25/09/2018

Filosofen vragen zich al 2500 jaar lang af wanneer men een leven geslaagd mag noemen. Ze zijn het erover eens dat we ons levensgeluk niet mogen laten afhangen van futiliteiten. Maar kan men een meer positieve definitie geven van het geluk? En wat onderscheidt geluk van plezier, tevredenheid, vreugde en andere begrippen met een positieve lading? Is een mens wel gemaakt voor het geluk? Of is hij veeleer een ongelukkig dier? In deze lezing toont Antoon Vandevelde dat er wel degelijk betere en minder goede antwoorden zijn op deze vragen. Filosofen zijn zich bovendien, meer dan wetenschappers, bewust van het uiterst kwetsbare karakter van menselijk geluk.

Docent: Antoon Vandevelde, KU Leuven

Antoon Vandevelde was als gewoon hoogleraar verbonden aan de KUL en was tot 2013 decaan van het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte. Hij doceerde aan de UA, was verbonden aan de universiteit van Rotterdam en aan de universiteiten van Tilburg en Nijmegen, in Rwanda, Uganda, India, Indonesië en Zuid-Afrika. Hij publiceerde in het domein van de (economische) ethiek en de politieke filosofie, o.a. over verantwoordelijkheid voor komende generaties, solidariteit en altruïsme. Recent publiceerde hij  een boek over Het geweld van geld, bij  Lannoo Campus.

 55,00 In winkelmand
Ethische problemen met ons huidig consumptiegedrag – 09/10/2018
Ethische problemen met ons huidig consumptiegedrag – 09/10/2018

Naast voor de hand liggende morele problemen met ons consumptiegedrag – zoals de ecologische impact en vaak slechte arbeidsomstandigheden in ontwikkelingslanden – stellen ethici, filosofen en economen enkele andere, maar even belangrijke vragen bij de manier waarop we ons geld spenderen. Zijn we niet immoreel wanneer we een extra paar schoenen kopen in plaats van datzelfde bedrag weg te geven aan goede doelen als armoedebestrijding? Levert consumptie ons überhaupt iets van waarde op? Worden we er gelukkiger van? Zitten we niet met zijn allen vast in een vicieuze cirkel van alsmaar harder werken om vervolgens meer te consumeren zonder ooit de voldoening te ervaren die we nastreven? En schaden we niet anderen door mee te doen aan deze ‘rat race’ van consumptie? We gaan met andere woorden in op enkele cruciale vragen omtrent ons huidig consumptiegedrag en omtrent samenlevingen waar consumptie deel is geworden van het goede leven.

Docent: Bart Engelen, Universiteit Tilburg

Bart Engelen is als universitair docent verbonden aan het Departement Filosofie van Tilburg University. Hij studeerde wijsbegeerte aan de KU Leuven, waar hij ook zijn doctoraat behaalde en enkele jaren als onderzoeker en docent aan de slag was. Als politiek filosoof en ethicus onderzoekt hij thema’s op het grensgebied van ethiek en economie, zoals rationaliteit, egoïsme en reciprociteit, maar ook ongelijkheid, distributieve rechtvaardigheid, paternalisme en de morele grenzen van de markt. Recent spitst zijn onderzoek zich toe op conceptuele en ethische vragen rond ‘nudging’: gedragsbeïnvloeding op basis van inzichten omtrent de werking van de menselijke geest.

 55,00 In winkelmand
Aquino,John Locke
In de schaduw van Eros: de doodsdrift, een enigmatisch concept – 23/10/2018

In het werk van tal van hedendaagse filosofen, gaande van Deleuze en Derrida tot Žižek en Sloterdijk, circuleert het enigmatische concept van de doodsdrift. Deze term is ontleend aan Sigmund Freuds fascinerende tekst ‘Aan gene zijde van het lustprincipe’ (1920), die zich ontvouwt in het spanningsveld van filosofie en klinische psychopathologie. In de populaire cultuur beperkt de receptie daarvan zich meestal tot de noties Eros en Thanatos. Maar wat is eigenlijk de inzet van Freuds introductie van de doodsdrift, als tegenhanger van Eros? Tijdens deze les verkennen we zowel de conceptuele geschiedenis als de betekenis van dit raadselachtige concept.

Docent: Jens De Vleminck, KU Leuven

Dr. Jens De Vleminck is filosoof, seksuoloog en psychoanalyticus. Hij doceerde wijsbegeerte in Gent en Nijmegen en is momenteel geassocieerd onderzoeker aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte (KU Leuven). Hij publiceerde o.m. De schaduw van Kaïn (LUP, 2013), Freud als filosoof (Pelckmans, 2013) en Het leven met een sofist (Academia Press, 2014).

 55,00 In winkelmand
Democratie in crisis? – 13/11/2018
Democratie in crisis? – 13/11/2018

In deze lezing analyseren we de uitdagingen waar onze parlementaire democratie vandaag mee geconfronteerd wordt. Speelt de mediatisering van de politiek de kwalijke rol die haar vaak wordt toegedicht? Welke impact heeft de globalisering en de Europese eenmaking op onze democratie? Hoe moeten we het succes van het nationalisme en het populisme verklaren? Welke institutionele aanpassingen zijn er nodig om de slagkracht en de legitimiteit van de democratie voor langere tijd te garanderen?

Docent: Stefan Rummens, KU Leuven

Prof. Stefan Rummens is hoogleraar filosofie aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte van de KU Leuven. Zijn onderzoek richt zich vooral op het functioneren van onze democratie en de uitdagingen waar zij vandaag mee geconfronteerd wordt. Hij publiceert onder meer over populisme, extremisme, deliberatieve democratie en het Europees democratisch tekort. Voor het bredere publiek publiceerde hij onlangs “Wat een theater! Politiek in tijden van populisme en technocratie” (Pelckmans Pro, 2016).

 55,00 In winkelmand
Politieke filosofie: samenleven en mensenrechten – 27/11/2018
Politieke filosofie: samenleven en mensenrechten – 27/11/2018

Artikel 1 van onze politieke geloofsbelijdenis: onze samenleving is gebaseerd op de mensenrechten. Maar wat is dat precies: een samenleving waarin mensen bijvoorbeeld het recht hebben op een eerlijk proces of op vrije meningsuiting? Die vraag kan je vanuit heel verschillende invalshoeken beantwoorden. We proberen het in deze les door een antwoord te zoeken op een tweede, meer filosofische vraag: welke zekerheid hebben mensen in een samenleving gebaseerd op deze rechten? Of creëren deze mensenrechten precies onzekerheid? Abstracte vragen misschien, maar ze doen ons nadenken over de samenleving waarin we leven.

Docent: Tim Heysse, KU Leuven

Tim Heysse studeerde filosofie en klassieke talen in Antwerpen en Leuven en is hoogleraar sociale en politieke wijsbegeerte aan de KU Leuven. Daar was hij een van de stichters van de onderzoeksgroep Research in Political Philosophy Leuven (RIPPLE). Recente publicaties in het Nederlands verschenen bij uitgeverij Pelckmans en in Filosofie, ANTW, Orde van de Dag en Wijsgerig Perspectief.

 55,00 In winkelmand
Moedertaal en rechtvaardigheid – 11/12/2018
Moedertaal en rechtvaardigheid – 11/12/2018

Drie taalpolitieke feiten stellen ons vandaag voor belangrijke morele uitdagingen: 1) het feit dat er geen één-op-één relatie tussen taal en staat bestaat; 2) het feit dat er nog veel meer dialecten dan talen zijn; en 3) het feit dat één van de meer dan 7000 talen, het Engels, zich opwerpt als wereldwijde lingua franca. Hoe moeten we politiek met deze talige diversiteit omgaan? Moeten we talen rechten toekennen? Moeten we ook dialectrechten toekennen? Moeten we de opgang van het Engels stimuleren of net afremmen? Deze les geeft eerst een bondig overzicht van de geschiedenis van het denken over taalpolitieke rechtvaardigheid. Daarna wordt op basis daarvan een kader geschetst om na te denken over talige rechtvaardigheid, en daar zelf mee aan de slag te kunnen gaan bij het begrijpen en doorgronden van hedendaagse taalpolitieke discussies. Net onder het oppervlak van de politieke discussies hierover liggen belangrijke taalfilosofische beginselen en morele afwegingen, en het is op dit diepere vlak dat de discussie zich hier afspeelt.

Docent: Helder De Schutter, KU Leuven

Helder De Schutter is hoogleraar sociale en politieke filosofie aan de KU Leuven. Hij publiceert over de morele en politiek-filosofische grondslagen van nationalisme, taalpolitiek en migratie.

 55,00 In winkelmand
duurzame voeding
Dierenrechten – 08/01/2019

Mogen we naar willekeur slachtoffers kiezen en hun lichamen voor onszelf opeisen? Mogen we naar willekeur iets doen dat iemand anders niet wil? Wat zijn de gevolgen in onze ethiek als we ongewenste willekeur of discriminatie willen vermijden? In deze les krijg je een overzicht van de sterkste morele argumenten voor dierenrechten en onderzoeken we de mogelijke implicaties. Wat doen we bijvoorbeeld met het dierenleed in de natuur? En welke maatregelen zijn het meest effectief om dieren te helpen?

Docent: Stijn Bruers, UGent

Stijn Bruers is doctor in de natuurwetenschappen en doctor in de moraalfilosofie. Hij is auteur van verschillende boeken over dierenrechten en ethiek, voorzitter van Effectief Altruïsme België en oprichter van het Centrum voor Rationaliteit en Ethiek.

 55,00 In winkelmand
Hoe media onze eetpatronen beïnvloeden – 04/02/2019
Hoe media onze eetpatronen beïnvloeden – 04/02/2019

Televisie maakt ons dik. “Uitgezakt voor de buis verleid worden tot het consumeren van ongezonde voeding.” Is dit werkelijk wat televisie met ons doet? En wat met andere mediavormen? Zijn media een oorzaak van ons (on)gezond gedrag of weerspiegelen ze wat leeft in onze maatschappij? En hoe kunnen we media optimaal benutten om een gezondere leefstijl te promoten? Vooral dat laatste is een prangende uitdaging in onze maatschappij vandaag. In deze uiteenzetting staan we stil bij wat we weten over de complexe relatie tussen mediagebruik en eetgedrag.

Docent: Jolien Vangeel, Karel De Grote Hogeschool

Jolien Vangeel behaalde in 2017 een doctoraat in de Sociale Wetenschappen aan de KU Leuven. Tijdens haar doctoraat specialiseerde ze zich in de invloed van de media op verschillende vormen van gezondheidsgedragingen waaronder voeding en beweging. Haar interesses gaan niet enkel uit naar de potentiële negatieve gevolgen van de media op voeding, maar ook naar de manier waarop diezelfde media worden ingezet voor preventie en bewustmaking. Ze maakte tijdens haar doctoraat ook deel uit van het REWARD-project dat tussen 2013 en 2017 verschillende initiatieven ontwikkelde voor de promotie van een gezonde levensstijl bij kinderen en adolescenten (http://www.rewardstudy.be).

 55,00 In winkelmand
Vrijheid en zelfverwerkelijking – 22/01/2019
Vrijheid en zelfverwerkelijking – 22/01/2019

Deze les gaat over de vrije wil als voorwaarde voor zelfverwerkelijking. Aan de hand van het zogenoemde ‘hiërachische model’ van Harry G. Frankfurt laat de docent zien hoe de vrije wil en morele verantwoordelijkheid verenigbaar zijn met de these van het determinisme. Frankfurts visie sluit mooi aan bij een opvatting over onszelf die benadrukt dat wat mensen onderscheidt van andere wezens, de eenheid en structuur is die wij aan ons leven geven. Wij zijn vrij, handelen uit vrije wil wanneer het verlangen dat ons op een bepaald moment in de tijd drijft, een verlangen is dat wij omarmen op dat moment. De achtergrond en herkomst van dat verlangen doet er niet toe.

Docent: Stefaan Cuypers, KU Leuven

Stefaan E. Cuypers is als gewoon hoogleraar verbonden aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte van de Katholieke Universiteit Leuven. Zijn domeinen van onderzoek zijn wijsgerige psychologie en filosofie van de opvoeding en het onderwijs.  Hij publiceerde onder meer Self-Identity and Personal Autonomy. An Analytical Anthropology (London: Routledge, 2017).

 55,00 In winkelmand
biotechnologie
Biotechnologie in voeding en gezondheid – 14/01/2019

Genetisch gewijzigde (ggo-)gewassen blijven tot op vandaag controversieel. Al twintig jaar worden ggo’s als onderdeel van ons voedsel of dat van onze landbouwdieren geconsumeerd en dit op een steeds grotere schaal. De effecten van deze gewassen op onze gezondheid werden de afgelopen dertig jaar bestudeerd door voedselveiligheidsinstellingen, bedrijven, onderzoeksinstellingen en universiteiten. In deze les bespreken we de wetenschappelijke stand van zaken wat de voedselveiligheid van ggo-gewassen betreft.

Docent: Elisabeth Stes, VIB

Elisabeth Stes is expert wetenschapscommunicatie aan het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB). Na een doctoraat in plantenbiotechnologie aan de UGent en tien jaar in het onderzoek stal wetenschapscommunicatie haar hart. Begin 2016 maakte Elisabeth de overstap van het laboratorium naar de communicatiedienst van VIB.

 55,00 In winkelmand
Komt de voeding van de toekomst uit de zee? – 10/12/2018
Komt de voeding van de toekomst uit de zee? – 10/12/2018

Wat is het potentieel van algen in de voeding? In een korte inleiding leren we wat algen zijn en wat hun rol is in de natuur. Daarna komt het huidige gebruik van algen in de voeding aan bod, zowel bij ons als in de rest van de wereld. Tenslotte wordt ingegaan op de mogelijke rol van algen in een duurzame voeding in de toekomst en wat daarbij de grote uitdagingen zijn.

Docent: Koenraad Muylaert, KU Leuven

Koenraad Muylaert is verbonden als hoogleraar aan de KU Leuven campus in Kortrijk. Zijn onderzoek richt zich op microalgen, zowel in natuurlijke ecosystemen, zoals meren en rivieren, als in toepassingen zoals biobrandstof, voeding of waterzuivering.

 55,00 In winkelmand
voedselveiligheid
Voedselverspilling versus voedselveiligheid? – 03/12/2018

We verspillen miljoenen tonnen voedsel. Bij pogingen om daar iets aan te doen, staan verspilling en voedselveiligheid vaak op gespannen voet. Een oud zeer zijn de houdbaarheidsdata op verpakkingen. Die komen in twee varianten, met een verschil dat velen ontgaat, maar ook het vastleggen van die datum door de producent is geen evidentie. Heel wat initiatieven worden genomen om voedselverspilling te vermijden, gaande van koken met restjes, tot op professioneel niveau hergebruik of valorisatie van reststromen uit de voedselketen. We bestuderen in welke mate dergelijke initiatieven in conflict komen met het voedselveiligheidsbeleid en hoe dit eventueel kan aangepakt worden.

Docent: Mieke Uyttendaele, UGent

Prof. Mieke Uyttendaele is verbonden aan de Vakgroep Voedselveiligheid en Voedselkwaliteit van de Faculteit Bio-ingenieurschappen, Universiteit Gent. Haar onderzoeksgebied beslaat aspecten van Microbiologische analyse van Levensmiddelen en Voedselveiligheid. Deze kennis wordt verder aangewend in het ontwikkelen van microbiologische risicobeoordelingen in de voedselketen met het oog op de ondersteuning van het voedselveiligheidsbeleid. Ze was lid van het Wetenschappelijk Comité van het Belgische Federaal Voedselagentschap in de periode 2009-2016 en een ad hoc-lid van de Hoge Gezondheidsraad en diverse EFSA (European Food Safety Authority) werkgroepen.

 55,00 In winkelmand
voedingspatroon
De rol van functionele voeding binnen een gezond voedingspatroon – 19/11/2018

We krijgen een overzicht van recente inzichten over de voedingswaarde van levensmiddelen, met aandacht voor klassieke nutriënten (bv. eiwitten) en nieuwe bioactieve verbindingen in voedingsmiddelen (bv. polyfenolen). We bestuderen het stappenplan voor ontwikkeling van nieuwe gezondheidsbevorderende voedingsmiddelen en de rol van deze producten binnen een gezond voedingspatroon. Verder is er aandacht voor een risico-baten analyse van deze producten, en wordt de link gemaakt naar de voedingsaanbevelingen. Er worden tijdens de les verschillende voorbeelden gegeven uit eigen onderzoekswerk.

Docent: John Van Camp, UGent

Prof. John Van Camp is bio-ingenieur (1989) en behaalde een doctoraat in de Toegepaste Biologische Wetenschappen FBW (1996) aan de UGent. Hij is momenteel als nutritionist verbonden aan de onderzoeksgroep Levensmiddelenchemie en Humane Voeding (nutrifoodchem) aan de FBW-UGent. Hij is betrokken bij onderwijs, onderzoek en dienstverlening rond de voedingswaarde van levensmiddelen, alsook de relatie tussen voeding en gezondheid bij de mens. Prof. John Van Camp is penningmeester bij de Belgian Nutrition Society (BNS), voorzitter van de wetenschappelijke raad van Nubel (Belgische voedingsmiddelen databank) en één van de editors van het tijdschrift “food chemistry”.

 55,00 In winkelmand
duurzame voeding
Een kleinere voetafdruk op je bord – 05/11/2018

Duurzame voeding draagt bij tot een gezond lichaam én een gezonde planeet. In deze les krijg je een beeld van de impact van voeding op het milieu en een overzicht van de milieuvoordelen van plantaardige, diervrije voeding. Tot slot komen belangrijke toekomstige trends en concrete tips aan bod die ons voedingspatroon verduurzamen.

Docent: Stijn Bruers, UGent

Stijn Bruers (1981) is doctor in de wetenschappen (theoretische natuurkunde en ecologie, KULeuven), doctor in de moraalfilosofie (dierenethiek, UGent), projectverantwoordelijke ecologische voetafdruk bij Ecolife vzw en postdoctoraal medewerker UGent Vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen. Stijn is actief bij verschillende organisaties die werken op het vlak van ecologie, dierenrechten en sociale rechtvaardigheid. Hij promoot het effectief altruïsme dat onderzoekt welke maatregelen het meeste goeds realiseren. Stijn geeft regelmatig lezingen en schrijft artikels en boeken over milieufilosofie en ethiek.

 55,00 In winkelmand
De rol van stadslandbouw in duurzame voeding – 15/10/2018
De rol van stadslandbouw in duurzame voeding – 15/10/2018

De aandacht voor stadslandbouw is de voorbije jaren in snel tempo toegenomen. Onderzoek toonde aan dat stadslandbouw op veel manieren een rol heeft in de duurzame stad. Tijdens deze lezing bespreken we de verschillende duurzaamheidsclaims, maar we kijken ook kritisch naar de kansen, barrières, en risico’s van stadslandbouw. Tot slot staan we stil bij het maatschappelijk probleem van toegang tot stadslandbouw en de rol van de burgers en overheid om toegang tot stadslandbouw te verbeteren.

Docent: Charlotte Prové, UGent

Na haar studies Sociologie en Nutrition and Rural Development behaalde Charlotte Prové in 2018 haar PhD aan de faculteit BioIngenieurswetenschappen van de Universiteit Gent. Charlotte doet onderzoek naar stadslandbouw en focust onder andere op duurzaamheid, beleidsvorming, burgerparticipatie, en inclusie. Zij was lid van het Europees onderzoeksnetwerk Cost Action TD1106 Urban Agriculture Europe (20132016) en werkte mee aan verscheidene onderzoeksprojecten rond stadslandbouw in Gent. Daarnaast experimenteert Charlotte met de toegang tot gezonde, duurzame voeding door het coördineren van de projecten Soepcafé en Koken met Kansen.

 55,00 In winkelmand
ons dagelijks brood
Ons dagelijks brood – 01/10/2018

Ons dagelijks brood: professor Christophe Courtin doet er al heel z’n loopbaan onderzoek naar. Hij vertelt ons met wetenschappelijke precisie hoe brood gemaakt wordt, evalueert de nutritionele eigenschappen ervan en legt uit op welke manier brood door het lichaam opgenomen wordt. Kunnen we elke dag zorgeloos brood eten? Is spelt gezonder dan tarwe? Welk gevaar schuilt er in het eenzijdig weren van granen uit ons dieet? Hoe zit het met broodverbeteraars die brood zachter, luchtiger en langer houdbaar maken? Glutenintolerantie, wat is dat precies? En hoe komt het dat zoveel mensen er last van zouden hebben? In deze les wordt een nuchtere kijk gegeven op deze en andere vragen.

Docent: Christophe Courtin, KUL

Christophe Courtin is voltijds hoogleraar op de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen van de KU Leuven en hoofd van het Centrum voor Levensmiddelen- en Microbiële Technologie. Zijn onderzoek focust op granen, niet-zetmeel koolhydraten, de enzymes die hen degraderen en gist in graanverwerking. De nadruk ligt hierbij op het, met behulp van de moleculaire biologie, begrijpen van de eigenschappen van deze componenten, maar ook op hun technologische en gezondheidsfunctionaliteit in processen en producten met granen.

 55,00 In winkelmand
Voedselallergieën en voedselintoleranties – 17/06/2019
Voedselallergieën en voedselintoleranties – 17/06/2019

Voedselallergie en voedselintolerantie zijn hot topics. Glutenvrij- en lactosevrije voeding is de nieuwe hype en patiënten volgen al dan niet terecht allerhande eliminatiediëten. Een reële voedselallergie kan echter ernstige reacties veroorzaken, zoals anafylaxie, die zelfs kunnen leiden tot de dood. In deze les komt u via praktische toepassingen het verschil te weten tussen voedselintolerantie en reële voedselallergie, en wordt het brede spectrum van de voedselallergie van meestal onschuldige kruisallergie tot ernstige en levensbedreigende primaire voedselallergie aangekaart.

Docent: Christine Breynaert, UZ Leuven

Christine Breynaert, MD PhD, is staflid te UZ Leuven met specifieke interesse in voedselallergie- en anafylaxie, mastocytose en anafylaxie op wespen-, bijen- en hommelgif.

 55,00 In winkelmand
Democratie in het voedingssysteem – 27/05/2019
Democratie in het voedingssysteem – 27/05/2019

Hoewel niemand het belang van een democratisch systeem lijkt te ontkennen, wordt het vaak gezien als een abstracte term die vooral van toepassing is in het kader van de formele politiek. Daarnaast zijn er heel wat nieuwe initiatieven waarin burgers en boeren samen werken rond landbouw en voeding en proberen om de sturing van ons voedselsysteem voor een deel terug in eigen handen te nemen. Tijdens deze les gaan we in op de praktische relevantie van food democracy, op het bestaande landbouw en voedingsbeleid en op nieuwe ontwikkelingen waarin de rol van de publieke sfeer terug nieuw leven wordt ingeblazen.

Docent: Maarten Crivits

Dr. Maarten Crivits is onderzoeker aan het ILVO. Hij is filosoof van opleiding en haalde een doctoraat in de politieke wetenschappen. Zijn onderzoek focust op alternatieve voedselsystemen, korte keten, discoursanalyse, democratische theorie en agro-ecologie. Daarnaast is hij al jaren actief in de Gentse werkgroep stadslandbouw waar hij probeert de stem van de diversiteit aan stadslandbouwactiviteiten te versterken door het organiseren van publieke fora en input aan de Gentse voedselstrategie. Het is zijn bedoeling om de brug tussen theorie en praktijk te versterken door concepten zoals democratie en politisering concreet te maken voor de alledaagse praktijk.

 55,00 In winkelmand
Danny De Looze
Wat gebeurt er in de verteringsbuis? – 13/05/2019

Tijdens deze les kijken we eerst van dichtbij naar de normale processen van vertering en absorptie in ons lichaam en wat de rol van de darmmicrobiota/darmflora hierbij is. Vervolgens gaan we dieper in op wat kan mislopen bij vertering/absorptie zoals bij glutenintolerantie en de ziekte van Crohn. Maar we focussen ook op heel frequente aandoeningen als darmkanker, met vooral aandacht hoe we dit kunnen voorkomen, en het prikkelbare darmsyndroom dat heel wat mensen plaagt.

Docent: Danny De Looze, UGent

Danny De Looze doctoreerde aan de UGent en behaalde het certificaat van gastro-entoloog in 1995. Hij is als respectievelijk hoofddocent en kliniekhoofd verbonden aan het Universitair Ziekenhuis. Zijn talrijke onderwijsactiviteiten worden afgewisseld met een grote klinische activiteit in de maag-en darmziekten. 

 55,00 In winkelmand
voeding en kanker
De relatie tussen voeding en kanker – 29/04/2019

Goede voeding is belangrijk in het voorkomen van kanker. Dat blijkt uit tal van studies. Maar wat is er precies bekend en hoe werkt dit? En wat is de rol van voeding bij kanker? Goed onderzoek naar voeding tijdens en na behandeling van kanker is nog maar weinig gedaan. Tijdens deze les komt naar voor wat er nu wetenschappelijk bekend is over voeding en leefstijl bij de preventie en de progressie van kanker.

Docent: Fränzel van Duijnhoven, Wageningen University & Research

Na haar studie Biomedische Wetenschappen behaalde Fränzel van Duijnhoven in 2006 haar PhD in epidemiologie aan de Universiteit van Utrecht. Daarna was zij als onderzoeker bij het RijksInstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) betrokken bij EPIC, een grote studie van meer dan 500.000 mensen uit 10 Europese landen, waarin de invloed van voeding op kanker wordt bekeken. Sinds 2011 werkt ze bij Wageningen University & Research, waar ze als universitair docent onderwijs geeft en onderzoek doet naar de rol van voeding, leefstijl en genetische factoren bij het ontstaan en de progressie van kanker.

 55,00 In winkelmand
De geschiedenis van onze vleescultuur – 18/03/2019
De geschiedenis van onze vleescultuur – 18/03/2019

Weinig is voor de mens van zo’n grote symbolische waarde als voeding. En binnen het brede aanbod aan mogelijke levensmiddelen dat door de menselijke omnivoor kan benut worden, neemt vlees de meest uitzonderlijke plaats in. De les richt zich op de controversiële aspecten van vlees in het hedendaagse Westen, waarbij het sinds een aantal decennia in toenemende mate gezien wordt als een zondebok voor een reeks maatschappelijke problemen. Een overzicht van de diepgewortelde menselijke vraag naar vlees, die ook vandaag nog een hoofdrol speelt, komt aan bod en wordt in historisch perspectief geplaatst.

Docent: Frédéric Leroy, VUB

Prof. dr. Frédéric Leroy is bio-ingenieur (UGent) en behaalde een doctoraat in de Toegepaste Biologische Wetenschappen aan de VUB. Als hoofddocent aan de VUB is hij verantwoordelijk voor een aantal opleidingsonderdelen in het domein van de voedingswetenschappen, voedingsleer, Technologie van de dierlijke producten, levensmiddelenchemie, voedingsmicrobiologie en -ecologie en kwantitatieve en predictieve microbiologie. Zijn interesse gaat uit naar biotechnologie, microbiologie en elementen van traditie en innovatie in voeding, zowel vanuit een technologische als maatschappelijke invalshoek.

 55,00 In winkelmand
fruit en groenten
De gezonde fruit-en groenteketen – 25/02/2019

Land- en tuinbouwproducten hebben een beperkte houdbaarheid. Na de oogst gaat de ademhaling gewoon door en hierdoor worden de suikerreserves en andere inhoudsstoffen verbruikt. De kwaliteit neemt af en uiteindelijk gaat het product dood. Een aanzienlijk gedeelte (ongeveer 35 %) van de geteelde land- en tuinbouwproducten bereikt daarom nooit de consument. De hoeveelheid nutriënten die hierbij jaarlijks verspild wordt zou 2 miljard mensen kunnen voeden. De les gaat in op methoden om kwaliteit en houdbaarheid van verse producten te verbeteren en bepreekt de gezondheidsaspecten van de consumptie van groenten en fruit.

Docent: Ernst Woltering, Wageningen University & Research

Prof. dr. Ernst J. Woltering is werkzaam bij de leerstoelgroep Tuinbouw en Product Fysiologie van de Wageningen Universiteit en bij het onderzoek instituut “Food en Biobased Research”. Ernst Woltering houdt zich voornamelijk bezig met de kwaliteit en houdbaarheid van verse land en tuinbouwproducten. Dit betreft onderzoek naar de fysiologie van rijping en veroudering (senescentie) en de ontwikkeling van nieuwe technologieën om senescentie af te remmen en houdbaarheid te verlengen.

 55,00 In winkelmand
Abonnement 2018-2019
Abonnement 2018-2019

Met een abonnement kan je een heel academiejaar lang alle lessen bijwonen van VIER programma’s in Mechelen !!!

Je betaalt € 695 via overschrijving en zo hoef je niets te missen en heb je een supervoordelig tarief om het maximum uit het jaarprogramma te halen!

Het abonnement loopt van 15 september 2018 t.e.m. 30 juni 2019. Heb je de startdatum gemist? Je kan ook nog in de loop van het academiejaar een abonnement opstarten, maar dan heb je wel al een aantal lessen gemist.

Het tweede semester van het programma psychologie komt weldra online en wordt automatisch toegevoegd aan je inschrijving.

Wil je de betaling voor een abonnement graag spreiden over 12 maanden? Dat kan via domiciliëring. Aan het begin van elke maand, van september 2018 tot en met augustus 2019, wordt dan automatisch een bedrag van 59 € in rekening gebracht op je bankrekening. Stuur na je inschrijving een mail naar backgroundeducationvzw@gmail.com met vermelding ‘spreiding abonnement’. Je ontvangt dan een domiciliëringsformulier dat je ingevuld en ondertekend terug stuurt.

 695,00 In winkelmand
Cadeaubon
Cadeaubon

Op zoek naar het perfecte cadeau voor familie en vrienden? Geef hen een intellectuele verwenavond cadeau! Tot 31 december 2018 passen we je cadeaubon van 49 € bij tot 55 €, de prijs voor een les. Dus als je voor … Lees Meer

In winkelmand Select options