Abonnement academiejaar 2017-2018
Abonnement academiejaar 2017-2018

Met een abonnement kan je alle lessen bijwonen die er bij Background Educations gegeven worden!

Je betaalt € 69 per maand gedurende minstens 12 maanden, en dit via domiciliëring. Zo hoef je niets meer te missen en heb je een supervoordelig tarief om het maximum uit het academiejaar te halen! Hou je niet van domiciliëring? Je hebt ook de optie om het volledige jaarbedrag van € 828 in één keer te betalen.

Het abonnement loopt van september 2017 t.e.m. augustus 2018.

€ 69/maand of € 828 In winkelmand
Danny De Looze
Wat gebeurt er in de verteringsbuis? – 12/06/2018

Tijdens deze lezing kijken we eerst van dichtbij naar de normale processen van vertering en absorptie in ons lichaam en wat de rol van de darmmicrobiota/darmflora hierbij is. Vervolgens gaan we dieper in op wat kan mislopen bij vertering/absorptie zoals bij glutenintolerantie en de ziekte van Crohn. Maar we focussen ook op heel frequente aandoeningen als darmkanker (met vooral aandacht hoe we dit kunnen voorkomen) en het prikkelbare darmsyndroom dat heel wat mensen plaagt.

Docent: Danny De Looze, UGent

Danny De Looze doctoreerde aan de UGent en behaalde het certificaat van gastro-entoloog in 1995. Hij is als respectievelijk hoofddocent en kliniekhoofd verbonden aan het Universitair Ziekenhuis. Zijn talrijke onderwijsactiviteiten worden afgewisseld met een grote klinische activiteit in de maag-en darmziekten. 

 65,00 In winkelmand
voeding en kanker
De relatie tussen voeding en kanker – 29/05/2018

Goede voeding is belangrijk in het voorkomen van kanker. Dat blijkt uit tal van studies. Maar wat is er precies bekend en hoe werkt dit? En wat is de rol van voeding bij kanker? Goed onderzoek naar voeding tijdens en na behandeling van kanker is nog maar weinig gedaan. Tijdens deze les zal naar voren komen wat er nu wetenschappelijk bekend is over voeding en leefstijl bij de preventie en de progressie van kanker.

Docent: Fränzel van Duijnhoven, Wageningen University & Research

Na haar studie Biomedische Wetenschappen behaalde Fränzel van Duijnhoven in 2006 haar PhD in epidemiologie aan de Universiteit van Utrecht. Daarna was zij als onderzoeker bij het RijksInstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) betrokken bij EPIC, een grote studie van meer dan 500.000 mensen uit 10 Europese landen, waarin de invloed van voeding op kanker wordt bekeken. Sinds 2011 werkt ze bij Wageningen University & Research, waar ze als universitair docent onderwijs geeft en onderzoek doet naar de rol van voeding, leefstijl en genetische factoren bij het ontstaan en de progressie van kanker.

 65,00 In winkelmand
vaatziekten
De rol van voeding in de preventie van hart-en vaatziekten – 15/05/2018

Veel sluipende hart- en vaatziekten ontstaan vroeg in het leven. Stoornissen in de vet- en suikerstofwisselingen en verhoogde bloeddruk spelen hierin een belangrijke rol. Ons dagelijks voedingspatroon heeft directe effecten op de vet- en suikerstofwisselingen en op de bloeddruk. Tijdens deze lezing bekijken we hoe deze ziekten ontstaan en hoe deze vermeden kunnen worden. De praktische aanbevelingen worden ondersteund door recente adviezen van internationale wetenschappelijke organisaties zoals de European Society of Cardiology en de European Atherosclerosis Society.

Docent: Guy De Backer, UGent

Guy De Backer, MD, PhD, is sinds 2009 ere-gewoon hoogleraar aan de Universiteit Gent en lid van de Hoge Gezondheidsraad tot 2017. Hij begon zijn carrière als navorser bij het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek, actief in het domein van de cardiovasculaire epidemiologie en preventie. Vanaf 1988 was hij gewoon hoogleraar en voorzitter van de Vakgroep Maatschappelijke Gezondheidkunde bij de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen van de Universiteit Gent. Hij was ook het hoofd van de afdeling Cardiale Revalidatie van het Universitair Ziekenhuis, Gent.

 65,00 In winkelmand
eetgewoonten
Hoe leer je kinderen gezonde eetgewoonten? – 24/04/2018

Gezonde eetgewoonten zijn voor kinderen essentieel voor een adequate groei en ontwikkeling. Ondanks de nadruk op het belang van gezonde voeding, voldoen kinderen niet aan de dagelijks aanbevolen hoeveelheid groenten en fruit en eten ze te veel ongezonde voeding. Naast het toelichten van deze vaststelling zal tijdens de les ingegaan worden op hoe kieskeurig eetgedrag ontstaat, en hoe dit op een positieve, succesvolle en wetenschappelijk onderbouwde manier aangepakt kan worden. Hierbij zal de focus liggen op peuters en kleuters.

Docent: Laura Vandeweghe, UGent

Laura Vandeweghe werkt momenteel als onderzoeker aan de vakgroep Ontwikkelings-, Persoonlijkheids- en Sociale Psychologie van de Universiteit Gent (België). Zij schrijft haar doctoraat over hoe jonge kinderen gemotiveerd kunnen worden om gezonder te eten. Daarnaast verzorgde zij reeds verscheidene workshops voor ouders en andere kinderverzorgers over kieskeurige eters, en hoe je daar als verzorger het best mee omgaat.

 65,00 In winkelmand
gezonde voeding
Gezonde voeding in evolutionair perspectief – 27/03/2018

Onze levensverwachting stijgt, maar het aantal levensjaren zonder chronische ziekte daalt. Prof. Muskiet ziet een conflict tussen de door onszelf gecreëerde omgeving en ons oeroud genetisch materiaal. Belangrijkste fouten in onze huidige leefstijl zijn een abnormale voedingssamenstelling, abnormale microbiële flora, onvoldoende fysieke activiteit, chronische stress, chronisch slaaptekort en milieuverontreiniging. Volgens prof. Muskiet is de enige effectieve manier om gezond oud te worden om terug te keren naar de balans van de Paleolithische tijd, zoals vertaald naar de cultuur van de 21ste eeuw. In de lezing wordt vooral aandacht worden besteed aan wat dit betekent voor de samenstelling van onze voeding.

Docent: Frits Muskiet, Rijksuniversiteit Groningen

Frits A.J. Muskiet studeerde Biochemie aan de RijksUniversiteit Groningen (RuG). In 1979 promoveerde hij in de Wiskunde & Natuurwetenschappen op catecholaminen-producerende tumoren. In 2000 werd hij benoemd tot Hoogleraar Pathofysiologie en Klinische Chemische Analyse bij de Wiskunde & Natuurwetenschappen van de RuG en als Universitair Hoofddocent aan de Faculteit Geneeskunde van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG).

 65,00 In winkelmand
fruit en groenten
De gezonde fruit-en groenteketen – 13/03/2018

Land- en tuinbouwproducten hebben een beperkte houdbaarheid. Na de oogst gaat de ademhaling gewoon door en hierdoor worden de suikerreserves en andere inhoudsstoffen verbruikt. De kwaliteit neemt af en uiteindelijk gaat het product dood. Een aanzienlijk gedeelte (ongeveer 35 %) van de geteelde land- en tuinbouwproducten bereikt daarom nooit de consument. De hoeveelheid nutriënten die hierbij jaarlijks verspild wordt zou 2 miljard mensen kunnen voeden. De lezing gaat in op methoden om kwaliteit en houdbaarheid van verse producten te verbeteren en bepreekt de gezondheidsaspecten van de consumptie van groenten en fruit.

Docent: Ernst Woltering, Wageningen University & Research

Prof dr Ernst J. Woltering is werkzaam bij de leerstoelgroep Tuinbouw en Product Fysiologie van de Wageningen Universiteit en bij het onderzoek instituut “Food en Biobased Research”. Ernst Woltering houdt zich voornamelijk bezig met de kwaliteit en houdbaarheid van verse land en tuinbouwproducten. Dit betreft onderzoek naar de fysiologie van rijping en veroudering (senescentie) en de ontwikkeling van nieuwe technologieën om senescentie af te remmen en houdbaarheid te verlengen.

 65,00 In winkelmand
ouder worden
Voeding in functie van ouder worden – 27/02/2018

We worden ouder en de groep ouderen zal de komende decennia in sterke mate toenemen. De oudere is steeds actiever en verlegt zijn grenzen meer dan vroeger. Hoe kan voeding inspelen op de noden van deze veranderende en sterk variërende groep? In welke mate speelt voeding een rol in het proces van ouder worden? En is aangepaste voeding noodzakelijk om actief en gezond oud te worden?

Docent: Jan Baudonck, Erasmus Hogeschool Brussel

Jan Baudonck is lector in de opleiding Voedings-en Dieetkunde aan de Erasmushogeschool Brussel. Binnen deze opleiding doceert hij voornamelijk dieetleer en pathologie. Na zijn opleiding in de Voedings- en Dieetkunde, behaalde Jan Baudonck een Master of Science in de Gezondheidsvoorlichting en – Bevordering. Hij werkte eerder ook als diëtist met specialisatie geriatrie.

 65,00 In winkelmand
suikers
Suikers in onze voeding – 06/02/2018

Suiker staat tegenwoordig zeer sterk in de belangstelling. Sommigen noemen het toxisch, giftig, of verslavend. Tijdens deze lezing zal professor Feskens meer inzicht geven in hoeveel suiker we eigenlijk eten en wat de gezondheidseffecten hiervan precies zijn. Hierbij zal met name aan de orde komen dat de gezondheidseffecten afhankelijk zijn van de vorm waarin met suiker consumeert, in vloeibare vorm, zoals met suikerhoudende dranken, of in vaste vorm.

Docent: Edith Feskens, Wageningen University & Research

Dr. Edith Feskens (1962) is voltijds professor “Voeding en gezondheid tijdens de levensloop” aan de Wageningen Universiteit. Zij behaalde haar doctoraat in Epidemiologie aan de Universiteit van Leiden. Haar onderzoek focust op dieet, obesitas en type 2 diabetes, gaande van moleculaire epidemiologie tot fysiologische interventies en publieke preventie. Een deel van haar werk situeert zich in ontwikkelingslanden waar onder- en overvoeding plaatsvindt. Zij maakt deel uit van verschillende Europese onderzoeksprojecten en is vice-voorzitter van de wetenschappelijke adviesraad van “the JPI Healthy Diet for a Healthy Life”.

 65,00 In winkelmand
schematherapie Gent; schematherapie
Een nieuwe kijk met schematherapie (Mechelen) – 14/06/2018

Schematherapie is een vrij recente ontwikkeling binnen het therapielandschap. Deze therapievorm is “evidence based” en kent een grote populariteit in de VS, Duitsland en Nederland. In deze les maken we kennis met de centrale concepten uit het schematherapeutische verklaringsmodel van persoonlijkheidsproblemen en zal ingegaan worden op hoe een schematherapeut concreet tracht groei en verandering te bewerkstelligen bij zijn cliënten. Hoe wordt er aan de slag gegaan met gedachten, emoties en gedrag? Hoe kunnen patronen doorbroken worden?

Docent: Wouter Stassen, Schematherapie Vlaanderen

Wouter Stassen is klinisch psycholoog (KUL) en bestuurslid van de vereniging Schematherapie Vlaanderen. Eerder werkte hij als begeleider bij UPC Leuven (UZ Leuven). Momenteel is hij actief als klinisch psycholoog en schematherapeut op de Forensische behandelafdelling van OPZC Rekem. Daarnaast werkte hij eerder als gastdocent voor Thomas More.

 65,00 In winkelmand
zelfmanagement;carrièresucces
Zelfmanagement en carrièresucces (Mechelen) – 31/05/2018

Heb jij je ooit al eens afgevraagd waar nu precies het grote verschil ligt tussen een succesvolle en een minder succesvolle carrière? Waarop moet je letten om echt voldoening te halen uit je job? Heb je al eens nagedacht hoe je je carrière binnen 10 jaar ziet evolueren? Deze sessie geeft je enkele tips en tricks die je kunnen helpen bij het uitstippelen van het juiste carrièreplan. We bekijken de basisprincipes van carrièregericht zelfmanagement en analyseren de interne en externe factoren die het succes van jouw carrière beïnvloeden.

Docent: Inge De Clippeleer, Vlerick Business School

Inge De Clippeleer is lector en executive coach aan Vlerick Business School. Ze bouwde er haar expertise uit rond zelfmanagement, carrièremanagement en team management. Haar doctoraat situeert zich op het kruispunt van de drie domeinen, en zoomt in op job crafting en team crafting – hoe mensen individueel en als team droomjobs kunnen kneden. Als carrièrecoach en executive coach trekt ze deze lijn door. In september 2017 start ze als Associate Professor of Organizational Behavior aan EDHEC Business School in Frankrijk.

 65,00 In winkelmand
hechting;hechtingsrelaties
Het belang van hechtingsrelaties voor ons persoonlijke welzijn (Mechelen) – 17/05/2018

Hechting is een veelbesproken thema zowel in de wetenschappelijke onderzoeksliteratuur als in de populaire media. Wat is hechting, hoe kan je hechting meten, welke factoren bepalen of je veilig dan wel onveilig bent gehecht? Tijdens deze lezing komt de wetenschappelijke stand van zaken omtrent hechting aan bod. Verder zal worden ingegaan op de mogelijke consequenties van een veilige versus onveilige hechtingsrelatie. We gaan in op de vraag of hechting veranderbaar is en hoe we hierop kunnen inspelen.

Docent: Katrijn Brenning, UGent

Katrijn Brenning behaalde haar doctoraat aan de Universiteit Gent in 2012. Haar doctoraatsonderzoek handelde over de rol van hechting in depressieve symptomen bij kinderen en adolescenten. Vandaag  is Katrijn nog steeds verbonden aan de universiteit als postdoctoraal onderzoeker waar ze de rol van hechtingsrelaties bestudeert bij zowel volwassenen als jonge kinderen. Katrijn Brenning werkt daarenboven als klinisch psychologe in het centrum Kind & Adolescent van de Universiteit Gent.

 65,00 In winkelmand
omgaan met emoties;emoties
Omgaan met emoties in het dagelijkse leven (Mechelen) – 26/04/2018

Emoties zijn niet statisch. Integendeel, onze emotionele leefwereld wordt voortdurend gekenmerkt door ups en downs. Dat is logisch, aangezien emoties een specifieke functie vervullen. Ze wijzen ons op veranderingen in de omgeving en motiveren ons vervolgens om gepast met deze veranderingen om te gaan. Maar soms gaat het fout en verliezen emoties hun functie: ze zijn te heftig of net afgevlakt, ze veranderen te snel of zijn moeilijk te benoemen. Tijdens deze les belichten we onderzoek dat deze emotionele schommelingen beter tracht te begrijpen en leren we hoe dergelijke veranderingen een belangrijke barometer zijn voor onze mentale gezondheid.

Docent: Egon Dejonckheere, KU Leuven

Egon Dejonckheere is klinisch psycholoog en doctoreert aan de faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen aan de KU Leuven. In zijn onderzoek bestudeert hij hoe emotionele processen veranderen doorheen de tijd. Daarbij spitst hij zich in het bijzonder toe op momenten wanneer het moeilijker gaat, bijvoorbeeld wanneer mensen een depressie doormaken of worstelen met borderline persoonlijkheidsproblemen. Hij publiceerde reeds in verschillende wetenschappelijke tijdschriften en presenteerde zijn bevindingen op internationale conferenties.

 65,00 In winkelmand
persoonlijkheidsverschillen; forensische psychologie; forensische
Persoonlijkheidsonderzoek binnen de forensische psychologie (Mechelen) – 29/03/2018

Deze lezing focust op de recente ontwikkelingen in persoonlijkheidsonderzoek binnen de forensische psychologie. Bovendien bekijken we wat de rol is van persoonlijkheidstrekken in de voorspelling van recidive en geweld. Tenslotte komen ook de verschillende ontwikkelingspaden van antisociaal gedrag en agressie aan bod en bespreken we hoe persoonlijkheidstrekken kunnen differentiëren tussen jongeren die een grote kans hebben op blijvende problemen en diegene die de problemen ontgroeien. Dit alles wordt toegelicht aan de hand van concrete voorbeelden.

Docent: Mieke Decuyper, Thomas More

Dr. Mieke Decuyper behaalde haar doctoraat aan de Universiteit Gent. Haar doctoraatsonderzoek handelde over de dimensionele diagnostiek van psychopathie en geassocieerde externaliserende stoornissen over de levensloop heen. Momenteel is zij werkzaam als lector en onderzoeker aan de Thomas More Hogeschool. Daar doceert zij Klinische Psychologie en Practica Klinische Psychologie aan studenten toegepaste psychologie. Daarnaast is zij als onderzoeker verbonden aan het Psychodiagnostisch Centrum en de Expertisecel Forensische Psychologie aan de Thomas More.

 65,00 In winkelmand
acceptance and commitment therapy
Acceptance and Commitment Therapy (Mechelen) – 15/03/2018

Tijdens deze lezing maken we uitgebreid kennis met een relatief nieuwe vorm van gedragstherapie, namelijk Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Het is een wetenschappelijk bewezen methode om op snelle, efficiënte en toch warme manier met cliënten aan de slag te gaan, zowel binnen een therapeutische als een niet-therapeutische context. Het doel is om inzicht te krijgen in oude gedragspatronen die automatismen geworden zijn en om deze los te laten door middel van acceptatie. Hierdoor is het mogelijk om te kiezen voor wat er écht belangrijk is in het leven.

Docent: Sara Bosman, ACT Academie

Sara Bosman is oprichter van de ACT Academie. Ze geeft hier opleidingen in ACT voor hulpverleners. Verder werkt zij als psycholoog en gedragstherapeut ruim 10 jaar met ACT, en past dit toe binnen zowel individuele begeleidingen als groepscursussen. In 2014 schreef zij onder redactie van Jacqueline A-Tjak het hoofdstuk ‘ACT bij angst’ in het boek ‘Acceptance & Commitment Therapy: Theorie en praktijk. Het is haar missie om anderen mee te laten genieten en profiteren van wat de vaardigheden en levenshouding binnen ACT te bieden hebben.

 65,00 In winkelmand
hoogsensitiviteit;wat is hoogsensitiviteit
Hoogsensitiviteit (Mechelen) – 01/03/2018

Tegenwoordig is er heel wat te doen rond hoogsensitiviteit. Het internet en diverse magazines besteden er steeds meer aandacht aan. Maar wat is hoogsensitiviteit nu juist en wat is het niet? Sinds de introductie van het concept door Aron & Aron werd veel wetenschappelijk onderzoek naar het thema verricht en werd het begrip steeds duidelijker afgelijnd. Op dit moment lopen verschillende onderzoeken om deelaspecten van het thema nog verder te definiëren. In deze uiteenzetting wordt de wetenschappelijke stand van zaken rond hoogsensitiviteit besproken en worden feiten, veronderstellingen en voer voor verder onderzoek naast elkaar gelegd en uitvoerig besproken.

Docent: Elke Safont, VUB

Elke Safont is klinisch eerstelijnspsychologe bij Huis voor Veerkracht. Ze heeft een bijzondere expertise in stress, burn-out en de uitbouw van veerkracht en agility. Bovendien is ze gespecialiseerd in het begeleiden van hoogsensitieve personen, op en naast de werkvloer. Ook doet Elke doctoraatsonderzoek aan de VUB over zelfregulatie bij hoogsensitieve personen en is ze voorzitster van de psychologenkring Zuid-Oost Hageland.  

 65,00 In winkelmand
depressie;depressie bij kinderen
Depressie bij kinderen en jongeren (Mechelen) – 08/02/2018

Depressie bij jongeren is een niet te onderschatten en vaak voorkomende mentale aandoening die het sociaal en schools functioneren ernstig beïnvloedt. Tijdens deze presentatie bekijken we hoe depressie zich uit bij jongeren en hoe vaak deze stoornis voorkomt. Verder komt ook aan bod hoe bepaalde cognities en emoties kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van depressieve symptomen. Tot slot overlopen we hoe depressie kan behandeld worden en wat de effectiviteit is van bestaande behandelingen.

Docent: Laura Wante, UGent

Drs. Laura Wante is als klinisch psychologe verbonden aan het centrum Kind & Adolescent van de Universiteit Gent. Zij is ook verbonden aan de vakgroep Ontwikkelings-, Persoonlijkheids- en Sociale Psychologie van de Universiteit Gent, waar zij onderzoek doet naar de onderliggende cognitieve en emotionele mechanismen van depressie bij jongeren. 

 65,00 In winkelmand
schematherapie Gent; schematherapie
Een nieuwe kijk met schematherapie (Gent) – 28/05/2018

Schematherapie is een vrij recente ontwikkeling binnen het therapielandschap. Deze therapievorm is “evidence based” en kent een grote populariteit in de VS, Duitsland en Nederland. In deze les maken we kennis met de centrale concepten uit het schematherapeutische verklaringsmodel van persoonlijkheidsproblemen en zal ingegaan worden op hoe een schematherapeut concreet tracht groei en verandering te bewerkstelligen bij zijn cliënten. Hoe wordt er aan de slag gegaan met gedachten, emoties en gedrag? Hoe kunnen patronen doorbroken worden?

Docent: Wouter Stassen, Schematherapie Vlaanderen

Wouter Stassen is klinisch psycholoog (KUL) en bestuurslid van de vereniging Schematherapie Vlaanderen. Eerder werkte hij als begeleider bij UPC Leuven (UZ Leuven). Momenteel is hij actief als klinisch psycholoog en schematherapeut op de Forensische behandelafdelling van OPZC Rekem. Daarnaast werkte hij eerder als gastdocent voor Thomas More.

 65,00 In winkelmand
zelfmanagement;carrièresucces
Zelfmanagement en carrièresucces (Gent) – 14/05/2018

Heb jij je ooit al eens afgevraagd waar nu precies het grote verschil ligt tussen een succesvolle en een minder succesvolle carrière? Waarop moet je letten om echt voldoening te halen uit je job? Heb je al eens nagedacht hoe je je carrière binnen 10 jaar ziet evolueren? Deze sessie geeft je enkele tips en tricks die je kunnen helpen bij het uitstippelen van het juiste carrièreplan. We bekijken de basisprincipes van carrièregericht zelfmanagement en analyseren de interne en externe factoren die het succes van jouw carrière beïnvloeden.

Docent: Inge De Clippeleer, Vlerick Business School

Inge De Clippeleer is lector en executive coach aan Vlerick Business School. Ze bouwde er haar expertise uit rond zelfmanagement, carrièremanagement en team management. Haar doctoraat situeert zich op het kruispunt van de drie domeinen, en zoomt in op job crafting en team crafting – hoe mensen individueel en als team droomjobs kunnen kneden. Als carrièrecoach en executive coach trekt ze deze lijn door. In september 2017 start ze als Associate Professor of Organizational Behavior aan EDHEC Business School in Frankrijk.

 65,00 In winkelmand
hechting;hechtingsrelaties
Het belang van hechtingsrelaties voor ons persoonlijke welzijn (Gent) – 30/04/2018

Hechting is een veelbesproken thema zowel in de wetenschappelijke onderzoeksliteratuur als in de populaire media. Wat is hechting, hoe kan je het meten, welke factoren bepalen of je veilig dan wel onveilig bent gehecht? Tijdens deze lezing komt de wetenschappelijke stand van zaken omtrent hechting aan bod. Verder zal worden ingegaan op de mogelijke consequenties van een veilige versus onveilige hechtingsrelatie. We gaan in op de vraag of hechting veranderbaar is en hoe we hierop kunnen inspelen.

Docent: Katrijn Brenning, UGent

Katrijn Brenning behaalde haar doctoraat aan de Universiteit Gent in 2012. Haar doctoraatsonderzoek handelde over de rol van hechting in depressieve symptomen bij kinderen en adolescenten. Vandaag  is Katrijn nog steeds verbonden aan de universiteit als postdoctoraal onderzoeker waar ze de rol van hechtingsrelaties bestudeert bij zowel volwassenen als jonge kinderen. Katrijn Brenning werkt daarenboven als klinisch psychologe in het centrum Kind & Adolescent van de Universiteit Gent.

 65,00 In winkelmand
omgaan met emoties;emoties
Omgaan met emoties in het dagelijkse leven (Gent) – 16/04/2018

Emoties zijn niet statisch. Integendeel, onze emotionele leefwereld wordt voortdurend gekenmerkt door ups en downs. Dat is logisch, aangezien emoties een specifieke functie vervullen. Ze wijzen ons op veranderingen in de omgeving en motiveren ons vervolgens om gepast met deze veranderingen om te gaan. Maar soms gaat het fout en verliezen emoties hun functie: ze zijn te heftig of net afgevlakt, ze veranderen te snel of zijn moeilijk te benoemen. Tijdens deze les belichten we onderzoek dat deze emotionele schommelingen beter tracht te begrijpen en leren we hoe dergelijke veranderingen een belangrijke barometer zijn voor onze mentale gezondheid.

Docent: Egon Dejonckheere, KU Leuven

Egon Dejonckheere is klinisch psycholoog en doctoreert aan de faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen aan de KU Leuven. In zijn onderzoek bestudeert hij hoe emotionele processen veranderen doorheen de tijd. Daarbij spitst hij zich in het bijzonder toe op momenten wanneer het moeilijker gaat, bijvoorbeeld wanneer mensen een depressie doormaken of worstelen met borderline persoonlijkheidsproblemen. Hij publiceerde reeds in verschillende wetenschappelijke tijdschriften en presenteerde zijn bevindingen op internationale conferenties.

 65,00 In winkelmand
persoonlijkheidsverschillen; forensische psychologie; forensische
Persoonlijkheidsonderzoek binnen de forensische psychologie (Gent) – 19/03/2018

Deze lezing focust op de recente ontwikkelingen in persoonlijkheidsonderzoek binnen de forensische psychologie. Bovendien bekijken we wat de rol is van persoonlijkheidstrekken in de voorspelling van recidive en geweld. Tenslotte komen ook de verschillende ontwikkelingspaden van antisociaal gedrag en agressie aan bod en bespreken we hoe persoonlijkheidstrekken kunnen differentiëren tussen jongeren die een grote kans hebben op blijvende problemen en diegene die de problemen ontgroeien. Dit alles wordt toegelicht aan de hand van concrete voorbeelden.

Docent: Mieke Decuyper, Thomas More

Dr. Mieke Decuyper behaalde haar doctoraat aan de Universiteit Gent. Haar doctoraatsonderzoek handelde over de dimensionele diagnostiek van psychopathie en geassocieerde externaliserende stoornissen over de levensloop heen. Momenteel is zij werkzaam als lector en onderzoeker aan de Thomas More Hogeschool. Daar doceert zij Klinische Psychologie en Practica Klinische Psychologie aan studenten toegepaste psychologie. Daarnaast is zij als onderzoeker verbonden aan het Psychodiagnostisch Centrum en de Expertisecel Forensische Psychologie aan de Thomas More.

 65,00 In winkelmand
acceptance and commitment therapy
Acceptance and Commitment Therapy (Gent) – 05/03/2018

Tijdens deze lezing maken we uitgebreid kennis met een relatief nieuwe vorm van gedragstherapie, namelijk Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Het is een wetenschappelijk bewezen methode om op snelle, efficiënte en toch warme manier met cliënten aan de slag te gaan, zowel binnen een therapeutische als een niet-therapeutische context. Het doel is om inzicht te krijgen in oude gedragspatronen die automatismen geworden zijn en om deze los te laten door middel van acceptatie. Hierdoor is het mogelijk om te kiezen voor wat er écht belangrijk is in het leven.

Docent: Sara Bosman, ACT Academie

Sara Bosman is oprichter van de ACT Academie. Ze geeft hier opleidingen in ACT voor hulpverleners. Verder werkt zij als psycholoog en gedragstherapeut ruim 10 jaar met ACT, en past dit toe binnen zowel individuele begeleidingen als groepscursussen. In 2014 schreef zij onder redactie van Jacqueline A-Tjak het hoofdstuk ‘ACT bij angst’ in het boek ‘Acceptance & Commitment Therapy: Theorie en praktijk. Het is haar missie om anderen mee te laten genieten en profiteren van wat de vaardigheden en levenshouding binnen ACT te bieden hebben.

 65,00 In winkelmand
hoogsensitiviteit;wat is hoogsensitiviteit
Hoogsensitiviteit (Gent) – 19/02/2018

Tegenwoordig is er heel wat te doen rond hoogsensitiviteit. Het internet en diverse magazines besteden er steeds meer aandacht aan. Maar wat is hoogsensitiviteit nu juist en wat is het niet? Sinds de introductie van het concept door Aron & Aron werd veel wetenschappelijk onderzoek naar het thema verricht en werd het begrip steeds duidelijker afgelijnd. Op dit moment lopen verschillende onderzoeken om deelaspecten van het thema nog verder te definiëren. In deze uiteenzetting wordt de wetenschappelijke stand van zaken rond hoogsensitiviteit besproken en worden feiten, veronderstellingen en voer voor verder onderzoek naast elkaar gelegd en uitvoerig besproken.

Docent: Elke Safont, VUB

Elke Safont is klinisch eerstelijnspsychologe bij Huis voor Veerkracht. Ze heeft een bijzondere expertise in stress, burn-out en de uitbouw van veerkracht en agility. Bovendien is ze gespecialiseerd in het begeleiden van hoogsensitieve personen, op en naast de werkvloer. Ook doet Elke doctoraatsonderzoek aan de VUB over zelfregulatie bij hoogsensitieve personen en is ze voorzitster van de psychologenkring Zuid-Oost Hageland.  

 65,00 In winkelmand
depressie;depressie bij kinderen
Depressie bij kinderen en jongeren (Gent) – 05/02/2018

Depressie bij jongeren is een niet te onderschatten en vaak voorkomende mentale aandoening die het sociaal en schools functioneren ernstig beïnvloedt. Tijdens deze presentatie bekijken we hoe depressie zich uit bij jongeren en hoe vaak deze stoornis voorkomt. Verder komt ook aan bod hoe bepaalde cognities en emoties kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van depressieve symptomen. Tot slot overlopen we hoe depressie kan behandeld worden en wat de effectiviteit is van bestaande behandelingen.

Docent: Laura Wante, UGent

Drs. Laura Wante is als klinisch psychologe verbonden aan het centrum Kind & Adolescent van de Universiteit Gent. Zij is ook verbonden aan de vakgroep Ontwikkelings-, Persoonlijkheids- en Sociale Psychologie van de Universiteit Gent, waar zij onderzoek doet naar de onderliggende cognitieve en emotionele mechanismen van depressie bij jongeren. 

 65,00 In winkelmand
Aquino,John Locke
Modern empirisme: Locke en Berkeley over waarneming – 21/11/2017

Ons denken is schatplichtig aan de bloeitijd van het moderne denken. Tijdens deze les bekijken we de eigenheid van het moderne Britse empirisme. Hoe verschilt dat van het continentale rationalisme? Kunnen waarnemingen dienen als toetssteen van kennis? We leggen deze vragen voor aan de Britse empiristen John Locke en George Berkeley.

Docent: Jens De Vleminck, UGent/KU Leuven

Dr. Jens De Vleminck is filosoof, seksuoloog en psychoanalyticus. Hij is als onderzoeker verbonden aan de Vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschap (UGent) en het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte (KU Leuven). Hij is co-redacteur van o.m. Sexuality and Psychoanalyis: Philosophical Criticisms (Leuven University Press, 2010) en Freud als filosoof: Over seksualiteit, psychopathologie en cultuur (Pelckmans, 2013) en is auteur van o.m. De schaduw van Kaïn: Freuds klinische antropologie van de agressiviteit (Leuven University Press, 2013) en Het leven met een sofist: Een inleiding in de kritische wijsbegeerte (met Gertrudis Van de Vijver, Academia Press, 2014).

 65,00 In winkelmand
duurzaam
Transitie naar een duurzaam landbouw- en voedingssysteem – 14/11/2017

Ons landbouw- en voedingssysteem staan onder druk. De wereldbevolking blijft groeien, hulpbronnen worden schaarser en klimaatverandering ingrijpender. Ondertussen nemen voedingsgerelateerde ziekten zoals obesitas en hart- en vaatziekten verder toe. Hoe kunnen we op een duurzamere manier gezonde voeding voorzien in Vlaanderen en hoe kan een duurzaam voedingspatroon eruit zien in 2050?

Docent: Erik Mathijs, KU Leuven

Erik Mathijs is als professor landbouw- en milieueconomie sinds 2002 verbonden aan het Departement Aard- en omgevingswetenschappen en de Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen van de KU Leuven. Hij studeerde af als landbouwkundig ingenieur aan de KU Leuven in 1991 en behaalde aan dezelfde universiteit een doctoraat in de landbouweconomie in 1998. Zijn onderzoek focust zicht op de transformatie van het landbouw- en voedselsysteem naar meer duurzaamheid en veerkracht en meer specifiek op de rol van niche-innovaties. Hij coördineert hieromtrent twee Europese onderzoeksprojecten, TRANSMANGO en SUFISA, die tot doel hebben om beleidsaanbevelingen te formuleren voor de EU.

 65,00 In winkelmand
Thomas Mann
Thomas Mann: denken over Duitsland – 22/03/2018

In 1929 won Thomas Mann de Nobelprijs voor literatuur voor zijn roman Die Buddenbrooks. Deze roman over het verval van de Noord-Duitse patriciërsfamilie verscheen al in 1901. Het werd Thomas Manns bekendste werk, maar het was in feite het begin van een loopbaan waarin de auteur zich op een intensieve, specifiek intellectueel-esthetische manier met de historische ontwikkelingen in Duitsland uiteenzette, vanaf het late Keizerrijk tot en met de restauratieperiode na 1945. In deze les wordt aan de hand van tekstfragmenten uit verschillende literaire teksten en essays inzicht gegeven in het werk van Thomas Mann en zijn positie als schrijver en denker.

Docent: Anke Gilleir, KU Leuven

Anke Gilleir (° 1969) is hoogleraar Duitse literatuur aan de KU Leuven. Ze studeerde Germaanse filologie in Leuven en aan het Trinity College in Dublin en promoveerde in 1999 met een doctoraat over de Weimarer Klassik. De focus van haar onderzoek ligt vooral op de literatuur en het auteurschap van vrouwelijke auteurs en op de interferentie van literatuur en politiek. Ze is een van de mededirecteurs van MDRN, het Leuvense onderzoekscentrum van Europese Modernisme.

 65,00 In winkelmand
seksualiteit,persoonlijkheidspathologie
Seksualiteit en persoonlijkheidspathologie (Gent) – 04/12/2017

In deze les gaan we in op de ontwikkeling van de gezonde bouwstenen van seksualiteit, en bekijken we de kenmerken en beleving van seks bij mensen die te kampen hebben met een persoonlijkheidsprobleem of een psychopathologisch probleem. Vanuit diverse inzichten omtrent seksuele ontwikkeling (biologie, gehechtheid, seksuele fases etc) vormen we ons een beeld van een stabiele seksualiteitsbeleving om vervolgens stil te staan bij de seksualiteitsbeleving van mensen met o.a. depressieve persoonlijkheidsproblemen, borderline, narcisme, afhankelijke dynamieken, antisociale structuren en obsessieve en/of compulsieve problemen. Tevens denken we na over mogelijke manieren om hiermee om te gaan.

Docent: Koen Baeten, Odisee

Koen Baeten is klinisch seksuoloog, psychoanalyticus en filosoof. Hij doceert aan het departement gezinswetenschappen van Odisee en werkt in de multidisciplinaire groepspraktijk voor psychiatrie en psychotherapie Anthe te Kontich. Verder is hij mede-auteur van o.a. Mannen willen seks en vrouwen intimiteit (Standaard Uitgeverij, 2009), Warme seks en hete chocolade. Over porno en intimiteit (Antwerpen, Garant, 2009), Seksueel verlangen en knooppunten. Cahiers Seksuele Psychologie & Seksuologie, nr. 6 (Garant, Antwerpen, 2013) en Psychoanalyse als seksuologie. Libido van gesel tot gezel (Garant, Antwerpen, 2015).

 65,00 In winkelmand
borderline persoonlijkheidsstoornis,wat zijn persoonlijkheidsstoornissen,persoonlijkheidsstoornis,persoonlijkheidsstoornissen
Wat zijn persoonlijkheidsstoornissen? (Gent) – 11/09/2017

Er bestaan verschillende persoonlijkheidsstoornissen. In deze les wordt er besproken welke persoonlijkheidsstoornissen er zijn,  hoe een persoonlijkheidsstoornis ontstaat en hoe vaak deze voorkomt. Er wordt daarbij in het bijzonder aandacht besteed aan de wisselwerking tussen aanleg en omgevingsinvloeden. We gaan daarna dieper in op bepaalde persoonlijkheidsstoornissen zoals de paranoïde persoonlijkheidsstoornis, de borderline persoonlijkheidsstoornis, de theatrale en antisociale persoonlijkheidsstoornissen, de afhankelijke persoonlijkheidsstoornis, e.a.

Docent: Marie Vandekerckhove, VUB

Marie Vandekerckhove heeft haar doctoraat behaald aan de universiteit van Bielefeld (Duitsland), waar ze ook vele jaren als onderzoeker en als klinisch psycholoog heeft gewerkt. Daarna was zij actief aan de UA en momenteel werkt zij als docent op de VUB (Klinische Psychologie). Sinds 2012 is ze daar ook verbonden aan de onderzoeksgroep Biologische Psychologie.

 65,00 In winkelmand
günter grass
Günter Grass: kunstenaar en publiek intellectueel – 03/05/2018

Leven en werk van de Duitse Nobelprijswinnaar literatuur en publieke intellectueel Günter Grass (1927-2015) zijn onlosmakelijk verbonden met de recente geschiedenis van Duitsland. De late onthullingen over zijn oorlogsverleden hebben die band nog versterkt. Aan de hand van fragmenten uit Grass’ literaire, autobiografische en essayistische werk (o.a. zijn Nobelprijstoespraak) en met een korte excursie naar zijn grafisch en plastisch oeuvre, gaan we in dit college op zoek naar de complexe verstrengelingen van literatuur en politiek, kunst en ideologie. De belangrijkste toetssteen voor dit programma is Grass’ magnum opus “De blikken trommel” (1959).

Docent: Bart Philipsen, KU Leuven

Bart Philipsen (° 1961) is gewoon hoogleraar aan de faculteit Letteren van de KU Leuven, waar hij Duitse literatuur en theaterwetenschappen doceert. Sinds 2012 leidt hij de onderzoekseenheid literatuurwetenschap. Zijn onderwijs en onderzoek gaan (voornamelijk) over Duitse literatuur van de 18de eeuw tot heden, literatuur & filosofie, esthetica en politiek, theater en actuele maatschappelijke issues.

 65,00 In winkelmand
Willem Lemmens,Rousseau
Naturalisme en scepticisme: twijfel bij Hume – 05/12/2017

David Hume ontwikkelde een wetenschap van de menselijke natuur met aan de basis zijn twijfel aan het zelf, de buitenwereld en God. In zijn naturalistisch mensbeeld vormt het gevoel, niet de rede, de motor van het menselijk bestaan. In dit college gaan we na hoe die visie toch verzoenbaar is met de Verlichting en hebben we speciale aandacht voor de veelzijdigheid van het oeuvre van Hume, de voornaamste filosoof van de Schotse Verlichting.

Docent: Willem Lemmens, UA

Willem Lemmens is als Hoogleraar voor ethiek en moderne wijsbegeerte verbonden aan de Universiteit Antwerpen. In 1997 doctoreerde hij met een proefschrift over David Hume. In 2006 werd hij aangesteld als lid van het Raadgevend comité voor Bio-ethiek van België. In 2010 was hij de gast-directeur van de jaarlijkse International Hume Conference van de Hume Society. Van 2009 tot 2015 was hij Voorzitter van het Centrum voor ethiek aan het Departement Wijsbegeerte en in 2012 werd hij verkozen tot voorzitter van de Raad van Bestuur van het Centrum Pieter Gillis. Sinds oktober 2015 is hij voorzitter van het departement Wijsbegeerte aan de Universiteit Antwerpen.

 65,00 In winkelmand
humanisme
Humanisme: moraliteit bij Erasmus en Thomas More – 10/10/2017

Het boek Utopia van Thomas More verscheen meer dan 500 jaar geleden, maar de centrale vragen zijn nog even actueel. Hoe komt het dat meer economische productie ook tot meer schaarste en armoede kan leiden? Wat is goed moreel en politiek leiderschap? Hoe maakbaar is een samenleving? In deze les schetst Tinneke Beeckman het verhaal, de filosofische vragen en de filosofische achtergrond van dit werk: met Plato en Thomas van Aquino als inspiratie, en de relatie van More tot zijn tijdgenoot Machiavelli.

Docent: Tinneke Beeckman, auteur

Tinneke Beeckman is doctor in de moraalwetenschappen. Ze is de auteur van 'Door Spinoza’s lens' (Polis, 2012), dat met de Liberales-Prijs werd bekroond, en van 'Macht en onmacht, een verkenning van de hedendaagse aanslag op de Verlichting' (De Bezige Bij, 2015). Ze is ook columniste voor De Standaard.

 65,00 In winkelmand
voedselveiligheid
Voedselverspilling versus voedselveiligheid? – 25/10/2017

We verspillen miljoenen tonnen voedsel. Bij pogingen om daar iets aan te doen, staan verspilling en voedselveiligheid vaak op gespannen voet. Een oud zeer zijn de houdbaarheidsdata op verpakkingen. Die komen in twee varianten, met een verschil dat velen ontgaat, maar ook het vastleggen van die datum door de producent is geen evidentie. Heel wat initiatieven worden genomen om voedselverspilling te vermijden, gaande van koken met restjes, tot op professioneel niveau hergebruik of valorisatie van reststromen uit de voedselketen. We bestuderen in welke mate dergelijke initiatieven in conflict komen met het voedselveiligheidsbeleid en hoe dit eventueel kan aangepakt worden.

Docent: Mieke Uyttendaele, UGent

Prof. Mieke Uyttendaele is verbonden aan de Vakgroep Voedselveiligheid en Voedselkwaliteit van de Faculteit Bio-ingenieurschappen, Universiteit Gent. Haar onderzoeksgebied beslaat aspecten van Microbiologische analyse van Levensmiddelen en Voedselveiligheid. Deze kennis wordt verder aangewend in het ontwikkelen van microbiologische risicobeoordelingen in de voedselketen met het oog op de ondersteuning van het voedselveiligheidsbeleid. Ze was lid van het Wetenschappelijk Comité van het Belgische Federaal Voedselagentschap in de periode 2009-2016 en een ad hoc-lid van de Hoge Gezondheidsraad en diverse EFSA (European Food Safety Authority) werkgroepen.

 65,00 In winkelmand
seksualiteit,persoonlijkheidspathologie
Seksualiteit en persoonlijkheidspathologie (Mechelen) – 07/12/2017

In deze les gaan we in op de ontwikkeling van de gezonde bouwstenen van seksualiteit, en bekijken we de kenmerken en beleving van seks bij mensen die te kampen hebben met een persoonlijkheidsprobleem of een psychopathologisch probleem. Vanuit diverse inzichten omtrent seksuele ontwikkeling (biologie, gehechtheid, seksuele fases etc) vormen we ons een beeld van een stabiele seksualiteitsbeleving om vervolgens stil te staan bij de seksualiteitsbeleving van mensen met o.a. depressieve persoonlijkheidsproblemen, borderline, narcisme, afhankelijke dynamieken, antisociale structuren, obsessieve en/of compulsieve problemen en andere aspecten. Tevens denken we na over mogelijke manieren om hiermee om te gaan.

Docent: Koen Baeten, Odisee

Koen Baeten is klinisch seksuoloog, psychoanalyticus en filosoof. Hij doceert aan het departement gezinswetenschappen van Odisee en werkt in de multidisciplinaire groepspraktijk voor psychiatrie en psychotherapie Anthe te Kontich. Verder is hij mede-auteur van o.a. Mannen willen seks en vrouwen intimiteit (Standaard Uitgeverij, 2009), Warme seks en hete chocolade. Over porno en intimiteit (Antwerpen, Garant, 2009), Seksueel verlangen en knooppunten. Cahiers Seksuele Psychologie & Seksuologie, nr. 6 (Garant, Antwerpen, 2013) en Psychoanalyse als seksuologie. Libido van gesel tot gezel (Garant, Antwerpen, 2015).

 65,00 In winkelmand
materialisme,homo donator
Materialisme: van Feuerbach, Ricardo en Smith tot Marx – 20/03/2018

Het 19de eeuwse materialisme kennen we vooral van Marx. Hij bekritiseert niet alleen het idealisme van Hegel, maar de godsdienstkritiek van Feuerbach wordt bij hem het model voor zijn kapitalismekritiek. Marx’ concrete analyse van de zelfdestructieve neigingen van het kapitalisme wordt dan weer geïnspireerd door de economische theorie van Adam Smith en vooral David Ricardo. Marx mobiliseert op die manier de hele 19de eeuwse wetenschap om een filosofie te ontwikkelen die de wereld niet meer voor de zoveelste keer anders gaat interpreteren, maar die nu de noodzaak toont om haar helemaal te transformeren.

Docent: Antoon Vandevelde, KU Leuven

Antoon Vandevelde is als gewoon hoogleraar verbonden aan de KUL en was tot 2013 decaan van het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte. Hij doceerde 15 jaar lang aan de UA, was verbonden aan de universiteit van Rotterdam en vervulde lesopdrachten aan de universiteiten van Tilburg en Nijmegen, in Rwanda, Uganda, India, Indonesië en Zuid-Afrika. Hij publiceerde in het domein van de (algemene en toegepaste) ethiek, de economische ethiek en de politieke filosofie, o.a. over bedrijfsethische kwesties, over verantwoordelijkheid voor komende generaties, de legitimiteit van erfenisbelastingen, filosofie van de sociale zekerheid, solidariteit en altruïsme.

 65,00 In winkelmand
Immanuel Kant
Transcendentale filosofie: de zuivere rede van Kant – 20/02/2018

Immanuel Kant (1724-1804) geldt als een van de meest invloedrijke filosofen en is vooral bekend om zijn drie ‘Kritiken’. In zijn werk ‘Kritik der Reinen Vernunft’, dat filosoof Schopenhauer het ‘belangrijkste boek dat ooit in Europa verschenen is’ noemde, verkent Kant de grenzen van de menselijke rede. Waarom is volgens Kant het ‘ding an sich’ niet kenbaar, en wat bedoelt hij hiermee? In deze les gaan we dieper in op het rijke gedachtegoed van Kant.

Docent: Gertrudis Van de Vijver, UGent

Gertrudis Van de Vijver is gewoon hoogleraar aan de Universiteit Gent en woordvoerder van het Centre for the History of Philosophy and Continental Philosophy (HICO). Ze is gespecialiseerd in transcendentale filosofie, fenomenologie en epistemologie en heeft ook een psycholanalytische privé-praktijk in Gent.

 65,00 In winkelmand
Murakami
Haruki Murakami: Japans, westers of gewoon universeel? – 21/06/2018

Haruki Murakami is de eerste Japanse auteur ooit die wereldwijd bestsellerstatus wist te bereiken en die bijgevolg ook een lezerspubliek heeft dat voor het overige niet noodzakelijk in Japan is geïnteresseerd. Sommige critici beweren dat de boeken van Murakami meer ‘Amerikaans’ dan ‘Japans’ zijn en daardoor toegankelijker voor westerlingen. Maar klopt dat wel? Luk Van Haute gaat na in hoeverre Murakami voortbouwt op, of afwijkt van, andere Japanse literatuur.

Docent: Luk Van Haute, literair vertaler

Dr. Luk Van Haute (1963) studeerde Japanse literatuur aan de Universiteit van Tokio en promoveerde op het werk van Nobelprijswinnaar Kenzaburo Oe. Naast Oe vertaalde hij o.a. Haruki Murakami, Yasunari Kawabata, Soseki Natsume en de bestseller De kat van Takashi Hiraide. Hij is de samensteller en vertaler van de bloemlezing Liefdesdood in Kamara en andere Japanse verhalen, met werk van 41 moderne auteurs en in 2015 bekroond met de Filter Vertaalprijs. Van Haute schreef tevens het boek Revival van de Japanse film en tal van artikelen over de Japanse cultuur en samenleving voor diverse tijdschriften en kranten. Hij doceerde aan de universiteiten van Leiden, Leuven en Gent.

 65,00 In winkelmand
Descartes
Rationalisme: het begin van het moderne denken bij Descartes – 07/11/2017

René Descartes wordt de vader van de moderniteit genoemd. In een periode van godsdienstwaan schrijft hij over de methode voor wetenschappelijke kennis. Tijdgenote, filosofe en kennis van Descartes, Anna Maria van Schurman, volgt les bij Descartes. Zij schrijft een pleidooi over de rede van de vrouw. We schetsen een filosofisch tijdsbeeld van die periode.

Docent: Karen François, VUB

Karen François is hoofddocent wetenschapsfilosofie verbonden aan het Centrum voor Logica en Wetenschapsfilosofie, Vrije Universiteit Brussel. Ze doceert o.a. Wetenschap & Maatschappij en Ontologie en doet onderzoek over de relatie tussen wetenschap en cultuur.

 65,00 In winkelmand
virginia woolf,alice munro
Alice Munro: de kracht van het korte verhaal – 24/05/2018

Toen Alice Munro in 2013 de Nobelprijs voor de Literatuur kreeg, loofde het comité haar als ‘meester van het hedendaagse korte verhaal’. In de veertien verhalenbundels die ze publiceerde sinds 1968, verbeeldt Munro het leven van gewone mannen en vrouwen in Canada, waarbij onder een vernis van rustige alledaagsheid vaak hevige passies, verscheurende keuzes en rauwe tragedies schuilgaan. In deze les bespreken we het werk van Munro tegen de achtergrond van de Canadese literatuur en het genre van het korte verhaal. We lezen één van haar verhalen en proberen te achterhalen hoe Munro zoveel emotie en kracht in zo weinig woorden weet te vatten.

Docent: Elke D’Hoker, KU Leuven

Elke D’hoker is professor Engelse literatuur aan de KU Leuven en co-directeur van het Leuven Centre for Irish Studies. Haar onderzoeksinteresses gaan uit naar het genre van het korte verhaal en het werk van vrouwelijke auteurs. Haar meest recente boek, Irish Women Writers and the Modern Short Story verscheen in 2016 bij Palgrave Macmillan.

 65,00 In winkelmand
borderline persoonlijkheidsstoornis,wat zijn persoonlijkheidsstoornissen,persoonlijkheidsstoornis,persoonlijkheidsstoornissen
Wat zijn persoonlijkheidsstoornissen? (Mechelen) – 14/09/2017

Er bestaan verschillende persoonlijkheidsstoornissen. In deze les wordt er besproken welke persoonlijkheidsstoornissen er zijn,  hoe een persoonlijkheidsstoornis ontstaat en hoe vaak deze voorkomt. Er wordt daarbij in het bijzonder aandacht besteed aan de wisselwerking tussen aanleg en omgevingsinvloeden. We gaan daarna dieper in op bepaalde persoonlijkheidsstoornissen zoals de paranoïde persoonlijkheidsstoornis, de borderline persoonlijkheidsstoornis, de theatrale en antisociale persoonlijkheidsstoornissen, de afhankelijke persoonlijkheidsstoornis, e.a.

Docent: Marie Vandekerckhove, VUB

Marie Vandekerckhove heeft haar doctoraat behaald aan de universiteit van Bielefeld (Duitsland), waar ze ook vele jaren als onderzoeker en als klinisch psycholoog heeft gewerkt. Daarna was zij actief aan de UA en momenteel werkt zij als docent op de VUB (Klinische Psychologie). Sinds 2012 is ze daar ook verbonden aan de onderzoeksgroep Biologische Psychologie.

 65,00 In winkelmand
epistemologie
Epistemologie: de kritische blik van Popper en Feyerabend – 22/05/2018

In deze les Epistemologie wordt het begrip ‘objectiviteit’ vanuit verschillende perspectieven belicht en op een kritische manier ondervraagd. Wat is objectiviteit in de wetenschap? Kan het natuurwetenschappelijke paradigma zonder meer worden overgenomen binnen de menswetenschappen? Verschillende denkers en historische stromingen komen aan bod en er is ruim de tijd voor debat en bespreking van hedendaagse epistemologische vraagstukken.

Docent: Liesbet De Kock, VUB

Liesbet De Kock is opgeleid als Klinisch Psychologe (UGent 2006) en Filosofe (UGent 2009). In 2014 behaalde ze haar doctoraat aan de Universiteit Gent (Centrum voor Kritische Filosofie) en momenteel is ze als postdoctoraal onderzoeker verbonden aan de Vrije Universiteit Brussel (Centrum voor Logica en Wetenschapsfilosofie). Haar onderzoek spitst zich toe op de historische en filosofische grondslagen van de psychologie als wetenschap.

 65,00 In winkelmand
biotechnologie
Biotechnologie in voeding en gezondheid – 28/11/2017

Genetisch gewijzigde (ggo-)gewassen blijven tot op vandaag controversieel. Al twintig jaar worden ggo’s als onderdeel van ons voedsel of dat van onze landbouwdieren geconsumeerd en dit op een steeds grotere schaal. De effecten van deze gewassen op onze gezondheid werden de afgelopen dertig jaar bestudeerd door voedselveiligheidsinstellingen, bedrijven, onderzoeksinstellingen en universiteiten. In deze les bespreken we de wetenschappelijke stand van zaken wat de voedselveiligheid van ggo-gewassen betreft.

Docent: Elisabeth Stes, VIB

Elisabeth Stes is expert wetenschapscommunicatie aan het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB). Na een doctoraat in plantenbiotechnologie aan de UGent en tien jaar in het onderzoek stal wetenschapscommunicatie haar hart. Begin 2016 maakte Elisabeth de overstap van het laboratorium naar de communicatiedienst van VIB.

 65,00 In winkelmand
borderline persoonlijkheidsstoornis,wat zijn persoonlijkheidsstoornissen,persoonlijkheidsstoornis,persoonlijkheidsstoornissen
Hoe ga je om met (iemand met) een persoonlijkheidsstoornis? (Gent) – 16/10/2017

Tijdens deze les bekijken we hoe een persoonlijkheidsstoornis het dagelijkse leven beïnvloedt. Maar ook de omkeerbaarheid en therapeutische mogelijkheden worden belicht en dat onder meer voor de borderline persoonlijkheidsstoornis, de dwangmatige/obsessieve compulsieve persoonlijkheidsstoornis, de schizotypische persoonlijkheidsstoornis en de afhankelijke persoonlijkheidsstoornis.

Docent: Marie Vandekerckhove, VUB

Marie Vandekerckhove heeft haar doctoraat behaald aan de universiteit van Bielefeld (Duitsland), waar ze ook vele jaren als onderzoeker en als klinisch psycholoog heeft gewerkt. Daarna was zij actief aan de UA en momenteel werkt zij als docent op de VUB (Klinische Psychologie). Sinds 2012 is ze daar ook verbonden aan de onderzoeksgroep Biologische Psychologie.

 65,00 In winkelmand
Personeelsselectie,personeel selecteren
Personeelsselectie: van model tot tests (Mechelen) – 28/09/2017

Goede werknemers zijn hun gewicht in goud waard. Maar hoe kies je een goede werknemer? En kan je überhaupt op basis van psychologische tests voorspellen of iemand goed zal functioneren in zijn/haar baan? In dit college kruipen we in de huid van een selectiepsycholoog en lichten we een tipje van de sluier op. We bekijken hoe psychologen voorspellingen maken (meetmodel), op basis waarvan ze dit doen (persoonlijkheid, cognitieve en andere vaardigheden), en met welke instrumenten ze dat zoal doen (psychologische tests).

Docent: Eva Derous, UGent

Eva Derous behaalde in 2001 haar doctoraat in de arbeids- en organisatiepsychologie aan de KU Leuven. Tot oktober 2009 werkte ze als docent aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam (Nederland) en verbleef ze aan de Michigan State University in de USA (2004-2005). Sinds oktober 2009 is ze als professor arbeids- en organisatiepsychologie verbonden aan de Vakgroep Personeelsbeleid, Arbeids- en Organisatiepsychologie van de UGent, waar ze onder meer HRM en Industriële Relaties doceert. Ze publiceert in internationale tijdschriften, is lid van redactieraden en geeft -naast onderzoek en onderwijs – ook advies over HR-gerelateerde thema’s.

 65,00 In winkelmand
Pessoa
Fernando Pessoa: reis door een literair universum – 22/02/2018

Toen Fernando Pessoa op 30 november 1935 stierf, vond men op het zolderkamertje waar hij woonde een kist met niet minder dan 27.000 manuscripten, bij elkaar geschreven door de talloze pessoas of personages die zijn geesteswereld bevolkten. Tijdens deze lezing duiken we in deze kist en dompelen we ons onder in de wereld van Pessoa en zijn heteroniemen. Aan de hand van foto’s en brieven volgen we eerst kort de levensloop van Pessoa. Daarna maken we kennis met o.a. Alberto Caeiro, Ricardo Reis, Álvaro de Campos en Bernardo Soares, die zichzelf zullen voorstellen aan de hand van hun eigen literaire werk. We lezen enkele fragmenten en analyseren inhoud en stijl. Tot slot verkennen we ook kort de invloed van Pessoa op andere auteurs in de (Portugese) literatuur.

Docent: Gert Vercauteren, UA

Gert Vercauteren (1975) studeerde in 1997 af als vertaler aan het toenmalige Hoger Instituut voor Vertalers en Tolken en doceert sindsdien (hoofdzakelijk) vertaalvakken binnen de opleiding Portugees, nu aan de Universiteit Antwerpen. Zijn afstudeerscriptie was een vertaling van een aantal gedichten van Álvaro de Campos, met een inleidende analyse over Fernando Pessoa en het futurisme van de Campos. Recent behaalde hij een doctoraat in de vertaalwetenschap, meer bepaald op het vlak van audiovisuele vertaling en narratologie.

 65,00 In winkelmand
Marc Buelens,psychopaten
De duistere kanten van leiders (Gent) – 20/11/2017

Zijn leiders echt psychopaten in maatpak? En is Donald Trump een uitzondering of is narcisme dé valkuil voor elke leider? Is het m.a.w. normaal dat een leider verliefd is op zichzelf? Is Macchiavelli echt populair in leiderschapskringen?  Wat doet macht eigenlijk met het menselijk brein? En wat zijn daar de positieve kanten van? Of is de donkere triade alleen maar donker? In deze les zoeken we een antwoord op deze vragen en bespreken we de drie valkuilen van het leiderschap.

Docent: Marc Buelens, Vlerick Business School

Marc Buelens is Emeritus Professor aan Vlerick Business School. Hij is doctor in de Organisatiepsychologie (Universiteit Gent). Hij was algemeen directeur van Vlerick Business School.

 65,00 In winkelmand
Heidegger
Fenomenologie: de realiteit van Husserl en Heidegger – 08/05/2018

Wetenschap streeft naar objectiviteit. Het doel is de realiteit te ontdekken en te verhelderen en daarbij subjectieve en relatieve invloeden en vervormingen uit te sluiten. Maar wat zijn de voorwaarden om van kennis te kunnen spreken? Wat hebben ze te maken met de existentialistische vraag over de menselijke conditie? En wat is de relevantie van deze vragen, meer dan 100 jaar nadat de Duitse fenomenologische filosofen Edmund Husserl en Martin Heidegger daar een antwoord op probeerden te geven?

Docent: Julia Jansen, KU Leuven

Julia Jansen werkt als professor voor Wijsbegeerte aan het Husserl Archief (HIW). Ze is gespecialiseerd in fenomenologie en continentale wijsbegeerte en heeft ook over Kant en esthetiek gepubliceerd. Ze focust zich onder andere op onderzoek over fantasie en verbeeldingskracht.

 65,00 In winkelmand
Freddy Mortier
Idealisme: de menselijke natuur volgens Hegel – 06/03/2018

De filosofie van Hegel werkt een staatsconcept uit dat recht doet aan de moderne postrevolutionaire wereld. Hij kijkt naar de rol van de economie en haar tendensen tot verscherping van sociale conflicten, de rol van van de civiele maatschappij, van de individuele vrijheid en basisrechten en van de sociale voorzorg. Zo bekijkt hij de staat als een zedelijk kader voor het maatschappelijke geheel. We belichten deze rijke en realistische staatstheorie van Hegel, zijn interactie met andere filosofen en de relevantie voor onze maatschappij vandaag.

Docent: Freddy Mortier, UGent

Freddy Mortier studeerde filosofie aan de Universiteit Gent en de Sorbonne. Hij is hoogleraar ethiek aan de UGent met als specialisatie levensbeschouwing, opvoeding en bio-ethiek. Hij was decaan van de faculteit Letteren en Wijsbegeerte (2004-2012) en vice-rector van de UGent (2013-2017). Hij publiceert vooral over vakdidactiek wijsbegeerte, godsdienstfilosofie, epidemiologie en de ethiek van het levenseinde.

 65,00 In winkelmand
Plato
Griekse filosofie: Plato over kennis – 12/09/2017

Hoe komt het dat we abstracte begrippen als schoonheid, rechtvaardigheid of gelijkheid kunnen vatten, als alles wat aan onze zintuigen verschijnt concreet en tastbaar is? Aan de hand van enkele dialogen als Meno en Phaedo kijken we wat Plato bedoelt wanneer hij kennisverwerving typeert als weder-herinnering (anamnese). We bestuderen het filosofische probleem van a priori kennis en duiden de eigenheid en het blijvende filosofische belang van Plato’s visie door een vergelijking met moderne en hedendaagse varianten van a priori kennis.

Docent: Pieter d’Hoine, KU Leuven

Pieter d’Hoine studeerde klassieke talen en wijsbegeerte in Leuven, Milaan en Pisa. Hij doceert momenteel antieke wijsbegeerte aan de KU Leuven. Zijn onderzoek aan het Hoger Instituut voor de Wijsbegeerte heeft vooral betrekking op metafysische en epistemologische thema’s in het werk van Plato en in het neoplatonisme. Recent publiceerde hij onder andere ‘All from One: A Guide to Proclus’ (met Marije Martijn, Oxford University Press, 2017).

 65,00 In winkelmand
Edgar Allan Poe
Edgar Allan Poe: vader van het detectiveverhaal – 05/10/2017

In deze les maken we kennis met Edgar Allan Poe, een Amerikaanse auteur vooral bekend omwille van zijn stormachtige leven en gotische horrorverhalen. Poe was echter ook een bijzonder scherpzinnig recensent, dichter, schrijver van science fiction en lag ook aan de basis van het detectivegenre. Na een bredere inleiding tot Poes oeuvre en leven, gaan we verder in op dit laatste aspect van zijn werk en maken we kennis met C. Auguste Dupin, de allereerste literaire detective. Hiertoe bekijken we Poes “verhalen van ratiocinatie”, zoals hij ze zelf noemde, van naderbij.

Docent: Laura Michiels, UA

Laura Michiels is als gastprofessor verbonden aan het Departement Letterkunde van de Universiteit Antwerpen, waar ze een cursus doceert over literaire theorie vanuit het standpunt van gender en seksualiteit. Zij behaalde haar doctoraat in 2015 aan de Vrije Universiteit Brussel met een proefschrift over metatheatrale aspecten in het werk van de Amerikaanse toneelschrijver Tennessee Williams. Momenteel doet ze onderzoek over neo-barok en Tony Kushner, een andere, recentere theaterauteur uit de VS.

 65,00 In winkelmand
Persoonlijkheid,persoonlijkheid betekenis
Blijf wie je bent? Persoonlijkheid op de werkvloer (Mechelen) – 26/10/2017

De manier waarop mensen hun loopbaan vormgeven, wordt – ten dele – gekleurd door de persoonlijkheid: indien mogelijk gaan mensen op zoek naar een werkomgeving die bij hen ‘past’. Anderzijds speelt onze persoonlijkheid ook een rol in de manier waarop we ons werk uitoefenen en hoe performant we daarin zijn. In dit college bekijken we uitvoerig de rol van persoonlijkheid in ons professioneel functioneren. Daarnaast behandelen we de vraag in welke mate er ruimte is voor verandering, bijvoorbeeld wanneer bepaalde persoonlijkheidstrekken onze effectiviteit belemmeren.

Docent: Bart Wille, UA

Bart Wille is verbonden aan de Universiteit Antwerpen als Professor Personeels- en Organisatieontwikkeling. Hij behaalde zijn doctoraat in de Psychologie aan de Universiteit Gent, waar hij onderzoek deed naar de rol van interesse en persoonlijkheid in de professionele ontwikkeling van mensen. In zijn huidig onderzoek richt hij zich op hoe mensen omgaan met professionele transities en hoe deze transities op hun beurt een effect kunnen hebben op de persoonlijke ontwikkeling.

 65,00 In winkelmand
voedingspatroon
De rol van functionele voeding binnen een gezond voedingspatroon – 17/10/2017

We krijgen een overzicht van recente inzichten over de voedingswaarde van levensmiddelen, met aandacht voor klassieke nutriënten (bv. eiwitten) en nieuwe bioactieve verbindingen in voedingsmiddelen (bv. polyfenolen). We bestuderen het stappenplan voor ontwikkeling van nieuwe gezondheidsbevorderende voedingsmiddelen en de rol van deze producten binnen een gezond voedingspatroon. Verder is er aandacht voor een risico-baten analyse van deze producten, en wordt de link gemaakt naar de voedingsaanbevelingen. Er worden tijdens de les verschillende voorbeelden gegeven uit eigen onderzoekswerk.

Docent: John Van Camp, UGent

Prof. John Van Camp is bio-ingenieur (1989) en behaalde een doctoraat in de Toegepaste Biologische Wetenschappen FBW (1996) aan de UGent. Hij is momenteel als nutritionist verbonden aan de onderzoeksgroep Levensmiddelenchemie en Humane Voeding (nutrifoodchem) aan de FBW-UGent. Hij is betrokken bij onderwijs, onderzoek en dienstverlening rond de voedingswaarde van levensmiddelen, alsook de relatie tussen voeding en gezondheid bij de mens. Prof. John Van Camp is penningmeester bij de Belgian Nutrition Society (BNS), voorzitter van de wetenschappelijke raad van Nubel (Belgische voedingsmiddelen databank) en één van de editors van het tijdschrift “food chemistry”.

 65,00 In winkelmand
sylvia Plath
Sylvia Plath: Lady Lazarus – 19/04/2018

In de les over Sylvia Plath staat de poëzie van Plath centraal. We zullen het hebben over de twee bundels die ze publiceerde, ‘The Colossus and Other Poems’ (1960) en ‘Ariel’ (1965, postuum), en in het bijzonder over de gedichten ‘Daddy’ en ‘Lady Lazarus.’ We lezen die gedichten niet enkel in relatie tot Plaths leven maar situeren ze ook in de traditie van de confessionele poëzie. We besluiten door Plath in dialoog te lezen met hedendaagse vrouwelijke dichters die met gelijkaardige thema’s (moederschap, doodsverlangen) aan de slag gaan om zo een beeld te krijgen van hoe de Amerikaanse poëzie is geëvolueerd.

Docent: Sarah Posman, UGent

Sarah Posman promoveerde in 2010 aan de Universiteit Gent. Ze is medesamensteller van verschillende boeken, waaronder Dichters van het nieuwe millennium: Nederlandse en Vlaamse poëzie in de 21 e eeuw (Vantilt, 2016) en The Intellectual Response to the First World War (Sussex Academic, te verschijnen in april 2017). Haar monografie Vital Stein: Gertrude Stein, Modernism and Life verschijnt in 2018 bij Edinburgh University Press. Ze is redactielid van nY, bestuurslid van deReactor en voorzitter van de Adviescommissie Poëzie van het Vlaams Fonds voor de Letteren.

 65,00 In winkelmand
Franz kafka
Franz Kafka: moderniteit, vreemdheid en vervreemding – 14/12/2017

Franz Kafka (1883-1924) is een van de invloedrijkste schrijvers van de twintigste eeuw. Geboren in Bohemen in een Duitstalig-joodse familie uit de middenklasse bracht hij de meeste tijd van zijn leven in Praag door. Zijn romans ‘Het Proces’ (1925) en ‘Het Slot’ (1926) en kortverhalen als ‘Het vonnis’ (1913), ‘De gedaanteverwisseling’ (1915), ‘Een plattelandsdokter’ (1919) of ‘In de strafkolonie’ (1920) zijn ontdaan van elke sentimentaliteit en reflecteren de angst en vervreemding van de moderne mens. De hoofdfiguren in zijn werk slagen niet in hun persoonlijke doelstellingen omdat ze worden tegengewerkt door anonieme, ondoorzichtige krachten en worden gestraft zelfs vooraleer ze formeel een wet overtreden hebben. In deze les wordt ingegaan op Kafka’s enigmatische oeuvre, op belangrijke thematische krachtlijnen in zijn literair werk en de veelheid aan interpretaties en theorieën waarmee de teksten geanalyseerd kunnen worden.

Docent: Arvi Sepp, UA/VUB

Arvi Sepp is professor voor Duitse letterkunde aan de Universiteit van Antwerpen en professor voor vertaalwetenschap en Duitse cultuur aan de Vrije Universiteit Brussel.

 65,00 In winkelmand
Persoonlijkheid,persoonlijkheid betekenis
Blijf wie je bent? Persoonlijkheid op de werkvloer (Gent) – 23/10/2017

De manier waarop mensen hun loopbaan vormgeven, wordt – ten dele – gekleurd door de persoonlijkheid: indien mogelijk gaan mensen op zoek naar een werkomgeving die bij hen ‘past’. Anderzijds speelt onze persoonlijkheid ook een rol in de manier waarop we ons werk uitoefenen en hoe performant we daarin zijn. In dit college bekijken we uitvoerig de rol van persoonlijkheid in ons professioneel functioneren. Daarnaast behandelen we de vraag in welke mate er ruimte is voor verandering, bijvoorbeeld wanneer bepaalde persoonlijkheidstrekken onze effectiviteit belemmeren.

Docent: Bart Wille, UA

Bart Wille is verbonden aan de Universiteit Antwerpen als Professor Personeels- en Organisatieontwikkeling. Hij behaalde zijn doctoraat in de Psychologie aan de Universiteit Gent, waar hij onderzoek deed naar de rol van interesse en persoonlijkheid in de professionele ontwikkeling van mensen. In zijn huidig onderzoek richt hij zich op hoe mensen omgaan met professionele transities en hoe deze transities op hun beurt een effect kunnen hebben op de persoonlijke ontwikkeling.

 65,00 In winkelmand
Marc Buelens,psychopaten
De duistere kanten van leiders (Mechelen) – 23/11/2017

Zijn leiders echt psychopaten in maatpak? En is Donald Trump een uitzondering of is narcisme dé valkuil voor elke leider? Is het m.a.w. normaal dat een leider verliefd is op zichzelf? Is Macchiavelli echt populair in leiderschapskringen?  Wat doet macht eigenlijk met het menselijk brein? En wat zijn daar de positieve kanten van? Of is de donkere triade alleen maar donker? In deze les zoeken we aan antwoord op deze vragen en bespreken we de drie valkuilen van het leiderschap.

Docent: Marc Buelens, Vlerick Business School

Marc Buelens is Emeritus Professor aan Vlerick Business School. Hij is doctor in de Organisatiepsychologie (Universiteit Gent). Hij was algemeen directeur van Vlerick Business School.

 65,00 In winkelmand
persoonlijkheidsverschillen; forensische psychologie; forensische
Persoonlijkheid op jonge leeftijd (Mechelen) – 21/12/2017

De wetenschappelijke literatuur toont aan dat algemene persoonlijkheidsverschillen bij kinderen kunnen beschreven worden aan de hand van vijf brede trekdimensies. Deze dimensies worden benoemd als Emotionele Stabiliteit, Extraversie, Vindingrijkheid, Welwillendheid en Consciëntieusheid. Tijdens deze les krijgen we een zicht op het algemeen persoonlijkheidsfunctioneren van kinderen en adolescenten, en dit op een leeftijdsspecifieke wijze. Daarnaast wordt stilgestaan bij het verband tussen algemene persoonlijkheid enerzijds en gedrags- en emotionele problemen anderzijds op jonge leeftijd.

Docent: Mieke Decuyper, Thomas More

Dr. Mieke Decuyper behaalde haar doctoraat aan de Universiteit Gent. Haar doctoraatsonderzoek handelde over de dimensionele diagnostiek van psychopathie en geassocieerde externaliserende stoornissen over de levensloop heen. Momenteel is zij werkzaam als lector en onderzoeker aan de Thomas More Hogeschool. Daar doceert zij Klinische Psychologie en Practica Klinische Psychologie aan studenten toegepaste psychologie. Daarnaast is zij als onderzoeker verbonden aan het Psychodiagnostisch Centrum en de Expertisecel Forensische Psychologie aan de Thomas More.

 65,00 In winkelmand
eetpatronen
Hoe media onze eetpatronen beïnvloeden – 12/12/2017

Televisie maakt ons dik. “Uitgezakt voor de buis verleid worden tot het consumeren van ongezonde voeding.” Is dit werkelijk wat televisie met ons doet? En wat met andere mediavormen? Zijn media een oorzaak van ons (on)gezond gedrag of weerspiegelen ze wat leeft in onze maatschappij? En hoe kunnen we media optimaal benutten om een gezondere leefstijl te promoten? Vooral dat laatste is een prangende uitdaging in onze maatschappij vandaag. In deze uiteenzetting staan we stil bij wat we weten over de complexe relatie tussen mediagebruik en eetgedrag.

Docent: Charlotte Debacker, UA

Charlotte De Backer is docent aan het Departement Communicatiewetenschappen van de Universiteit Antwerpen, waar ze les geeft en onderzoek uitvoert binnen het domein van de interpersoonlijke communicatie. Als onderzoeker is ze verbonden aan onderzoeksgroep MIOS. Ze houdt vooral van interdisciplinair onderzoek waarbij kennis uit verschillende onderzoeksdomeinen tot onverwachte wendingen kan leiden. Momenteel is ze actief in het domein van (1) voeding, (2) sociaal taalgebruik en (3) interpersoonlijke relaties. Op vlak van voeding bestudeert ze vragen als ‘hoe beïnvloeden media ons eetpatroon?’, ‘welke motivaties beïnvloeden ons eetpatroon?’ en ‘hoe beïnvloedt ons eetpatroon ons sociaal gedrag?’.

 65,00 In winkelmand
Spinoza
Politieke filosofie: lessen van Machiavelli, Hobbes en Spinoza – 24/10/2017

De concepten en thema’s die het huidige politieke gebeuren wereldwijd beheersen zijn gesmeed in een tijdsperiode – tussen de 16de en 17de eeuw – waarin prinsen en priesters radicaal in vraag werden gesteld. De idee ontstond dat vrijheid niet kan worden gerealiseerd zonder gelijkheid en ook omgekeerd: gelijkheid niet zonder vrijheid. Tijdens dit college gaan we terug naar Machiavelli, Hobbes en Spinoza. Wat kunnen we in hun teksten leren over democratie, populisme, migratie, vluchtelingen, geweld, religie, bedrog, fictie en verbeelding, taal, vrije meningsuiting en universele mensenrechten?

Docent: Sonja Lavaert, VUB

Sonja Lavaert studeerde in Gent, Firenze, Napoli en Brussel en doceert moderne filosofie, filosofie van de Verlichting, taal- en maatschappijtheorie en Italiaanse cultuur aan de VUB. Ze is de auteur van Het perspectief van de multitude (VUBPress, 2011) en co-editor van The Dutch Legacy. Radical Thinkers of the 17th Century and the Enlightenment (Brill, 2016). Momenteel bereidt ze de uitgave voor van Aufklärungs-Kritik und Aufklärungs-Mythen. Horkheimer und Adorno in philosophiehistorischer Perspektive (DeGruyter, 2017) en werkt ze aan een boek dat focust op de invloed van Machiavelli en de radicale scène van de jaren 1660 op Spinoza’s politiek denken.

 65,00 In winkelmand
Patrick Loobuyck
Utilitarisme: openheid en vrijheid bij Bentham en Mill – 17/04/2018

Jeremy Bentham is de peetvader van het utilitarisme en streefde naar een progressieve hervorming van het recht. John Stuart Mill is met Benthams denken grootgebracht en heeft het ingezet om voor een open en vrije samenleving te pleiten. In 1859 publiceert Mill ‘On Liberty’ met een interessant pleidooi voor de vrijheid van meningsuiting. Een pleidooi dat vandaag nog niet aan relevantie heeft ingeboet.

Docent: Patrick Loobuyck, UA

Patrick Loobuyck (Brugge, 1974) is als hoogleraar verbonden aan de UA, waar hij het vak Levensbeschouwing doceert, en als gastprofessor aan de UGent, waar hij onder meer politieke filosofie doceert. Hij is de auteur van onder meer deze boeken: Samenleven met overtuiging(en) (2015), De lokroep van IS (2015), Meer LEF in het onderwijs (2014), De seculiere samenleving (2013) en Moraal zonder God? (2005). In het publiek debat is hij een gewaarde stem inzake ethische en levensbeschouwelijke thema’s. Zijn stukken verschenen onder meer in Knack, De Standaard, De Morgen en Le Soir en hij gaf interviews in tal van kranten, op radio en televisie.

 65,00 In winkelmand
Charles Baudelaire
Charles Baudelaire: de bloemen van het kwaad – 07/09/2017

Augustus 1857: de dichter Charles Baudelaire staat terecht. Zijn dichtbundel, Les Fleurs du Mal, is volgens de aanklager een toonbeeld van moreel en religieus verval. Zes maand eerder had Flaubert zijn roman Madame Bovary moeten verdedigen tegen de beschuldigingen van immoraliteit. De verdediging van Baudelaire is eenvoudig: de aanklager kon niet lezen; hij had echt helemaal niets van zijn bundel begrepen. Herlezen, beter lezen, dat moest hij doen. In deze les gaan we in op de vraag van Baudelaire en analyseren we zijn meesterwerk Les Fleurs du Mal.

Docent: Alexander Roose, UGent

Alexander Roose is docent Franse literatuur aan de Universiteit Gent. Eerder doceerde hij vier jaar aan de universiteit van Cambridge (Clare College). Hij publiceerde ‘De Vrolijke Wijsheid. Zoeken, denken en leven met Montaigne’ (Polis, 2016), en verzorgde de uitgaven ‘Great Books’ (Academia Press – Lannoo, 2016) en ‘Great Poems’ (Academia Press – Lannoo, 2017).

Foto: Koen Broos

 65,00 In winkelmand
Frank Albers
William Shakespeare: mythes en feiten – 05/09/2017

Over William Shakespeare wordt al eeuwen heel veel onzin verteld. Dat hij niét de auteur zou zijn van al die beroemde toneelstukken. Dat hij eigenlijk een graaf was, of een andere auteur die Shakespeare gebruikte als schuilnaam. Er wordt zelfs beweerd dat hij niet heeft bestaan. In het eerste deel van deze lezing komt u te weten wie Shakespeare werkelijk was. Als zoon, als vader, als echtgenoot, als zakenman, als outsider in de theaterwereld. In het tweede deel van de lezing bespreken we een aantal van de mooiste, beroemdste of interessantste passages uit bekende stukken zoals Romeo & Juliet, Hamlet en Othello.

Docent: Frank Albers, UA

Frank Albers vertaalde gedurende ruim twintig jaar toneelstukken van Shakespeare voor het Nationale Toneel in Den Haag. Hij doceert Shakespeare en ook Amerikaanse cultuur en letterkunde aan de Universiteit Antwerpen. In 2007 publiceerde hij Beatland, een literair reisessay over een tocht door Amerika in de voetsporen van Jack Kerouac. Zijn meest ambitieuze werk tot nu toe is de roman Caravantis, die in 2014 verscheen bij De Bezige Bij en op de longlist van de ECI-prijs 2015 stond.

 65,00 In winkelmand
narcisme,narcisme herkennen
Narcisme (Gent) – 06/11/2017

Wat is precies narcisme? Zijn narcistische trekken toegenomen in onze cultuur ? Wat betekent dit voor psychische kwetsbaarheden en voor onze samenleving? Wat kunnen we wel en niet behandelen? In deze les verkennen we de aspecten van narcisme en leren we narcisme te herkennen.

Docent: Jan Derksen, Radboud Universiteit/VUB

Jan Derksen is hoofddocent psychodiagnostiek aan de Radboud Universiteit te Nijmegen en hoogleraar Psychodynamische psychotherapie aan de VUB en heeft daarnaast een praktijk als psycholoog. Derksen is een absolute autoriteit in het onderwerp narcisme. Voor NRC Handelsblad en de Volkskrant schrijft hij regelmatig bijdragen over bv. narcistische stoornissen die bij topmanagers, toppolitici, leraren en leerlingen kunnen worden geconstateerd. Hij is ook adviseur in het bedrijfsleven en verzorgt individuele coachingtrajecten voor topmanagers. Hij schreef o.a. het boek ‘Het narcistisch ideaal. Opvoeden in een tijd van zelfverheerlijking.’ (2009)

 65,00 In winkelmand
virginia woolf,alice munro
Virginia Woolf: grande dame van het modernisme – 30/11/2017

Icoon van de Bloomsbury group, schrijfster van ‘Mrs Dalloway’ en ‘To The Lighthouse’, scherpzinnige criticus, eigenzinnige uitgeefster, pacifiste en feministe: Virginia Woolf is een auteur met vele gezichten die lezers blijft intrigeren en boeien. In deze les werpen we licht op de verschillende facetten van deze veelzijdige auteur. We ontleden haar vernieuwende modernistische stijl aan de hand van haar romans, we maken kennis met de vooruitstrevende opvattingen van ‘A Room of One’s Own’ en we kaderen alles in haar persoonlijke leven aan de hand van dagboekfragmenten en brieven.

Docent: Elke D’Hoker, KU Leuven

Elke D’hoker is professor Engelse literatuur aan de KU Leuven en co-directeur van het Leuven Centre for Irish Studies. Haar onderzoeksinteresses gaan uit naar het genre van het korte verhaal en het werk van vrouwelijke auteurs. Haar meest recente boek, ‘Irish Women Writers and the Modern Short Story’ verscheen in 2016 bij Palgrave Macmillan.

 65,00 In winkelmand
narcisme,narcisme herkennen
Narcisme (Mechelen) – 09/11/2017

Wat is precies narcisme? Zijn narcistische trekken toegenomen in onze cultuur ? Wat betekent dit voor psychische kwetsbaarheden en voor onze samenleving? Wat kunnen we wel en niet behandelen? In deze les verkennen we de aspecten van narcisme en leren we narcisme te herkennen.

Docent: Jan Derksen, Radboud Universiteit/VUB

Jan Derksen is hoofddocent psychodiagnostiek aan de Radboud Universiteit te Nijmegen en hoogleraar Psychodynamische psychotherapie aan de VUB en heeft daarnaast een praktijk als psycholoog. Derksen is een absolute autoriteit in het onderwerp narcisme. Voor NRC Handelsblad en de Volkskrant schrijft hij regelmatig bijdragen over bv. narcistische stoornissen die bij topmanagers, toppolitici, leraren en leerlingen kunnen worden geconstateerd. Hij is ook adviseur in het bedrijfsleven en verzorgt individuele coachingtrajecten voor topmanagers. Hij schreef o.a. het boek ‘Het narcistisch ideaal. Opvoeden in een tijd van zelfverheerlijking.’ (2009)

 65,00 In winkelmand
Arendt
Continentale filosofie: hedendaagse inzichten van Levinas en Arendt – 19/06/2018

Hedendaagse westerse filosofie is in grote lijnen verdeeld in twee scholen: analytische filosofie en continentale filosofie. Continentale filosofie verwijst naar een reeks van tradities van de negentiende en twintigste eeuwse filosofie van het Europese vasteland. Dat gaat van Duitse idealisme over fenomenologie, existentialisme, hermeneutiek, structuralisme, post-structuralisme en feminisme tot de kritische theorie van de Frankfurter Schule.

Docent: Anya Topolski, Radboud Universiteit

Anya Topolski studeerde biochemie en filosofie aan de McGill Universiteit in Montreal, Canada. In België legde ze een master in continentale filosofie af, met specialisatie in de politiek van Hannah Arendt en de ethiek van Emmanuel Levinas, met een bijzondere interesse voor het hedendaagse joodse denken. Haar thesis ontving de Auschwitz Foundation Stichting Prize en wordt binnenkort gepubliceerd. Ze deed verschillende onderzoeksprojecten (Post-Srebrenica research on responsibility and judgment, 2009; European identity and exclusion: antisemitism and islamophobia, 2012). Sins 2015 is ze assistent-professor aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

 65,00 In winkelmand
Marcel Proust
Marcel Proust: het gezicht op Delft – 16/11/2017

De romancyclus À la recherche du temps perdu is niet alleen een roepingsverhaal over een Verteller die ervan droomt een groot schrijver te worden, en het relaas van de werelden die hij achter zich moet laten om dat ideaal te verwezenlijken. Het is tevens een encyclopedisch werk waarin gerefereerd wordt aan allerlei klassieke en moderne vormen van kunst en wetenschap. Muziek en schilderkunst zijn passies van Proust en in de roman is voor het Gezicht op Delft van Vermeer, volgens de auteur het mooiste doek ter wereld, een eminente rol weggelegd.

Docent: Nell de Hullu-van Doeselaar

Nell de Hullu-van Doeselaar doctoreerde aan de universiteit van Leiden met een proefschrift getiteld 'La rosace sur fond blanc. Le parcours proustien du classicisme moderne au modernisme classique'. Ze is al jaren bestuurslid van de Nederlandse Marcel Proust Vereniging en is redactielid van het tijdschrift 'Marcel Proust Aujourd’hui'. Als Proust-kenner geeft ze regelmatig les aan verschillende instellingen.

 65,00 In winkelmand
Willem Lemmens,Rousseau
Romantiek: maatschappelijke vooruitgang met Rousseau – 19/12/2017

Rousseau droomde van een egalitaire, vrije maatschappij van deugdzame burgers. Tegelijk zag hij maatschappelijke vooruitgang als een bron van vervreemding en zelfs een bedreiging van de natuurlijke authenticiteit van de mens. Deze tegenstelling tekent heel het oeuvre van Rousseau, de demon van de Franse Verlichtingsfilosofie, die zijn tijdgenoten én ons een confronterende spiegel voorhoudt. In dit college proberen we te begrijpen wat volgens Rousseau de paradoxen zijn in het mens- en maatschappijbeeld van de Verlichting en hoe die de bron vormen tot het ontstaan van de Romantiek.

Docent: Willem Lemmens, UA

Willem Lemmens is als Hoogleraar voor ethiek en moderne wijsbegeerte verbonden aan de Universiteit Antwerpen. In 1997 doctoreerde hij met een proefschrift over David Hume. In 2006 werd hij aangesteld als lid van het Raadgevend comité voor Bio-ethiek van België. In 2010 was hij de gast-directeur van de jaarlijkse International Hume Conference van de Hume Society. Van 2009 tot 2015 was hij Voorzitter van het Centrum voor ethiek aan het Departement Wijsbegeerte en in 2012 werd hij verkozen tot voorzitter van de Raad van Bestuur van het Centrum Pieter Gillis. Sinds oktober 2015 is hij voorzitter van het departement Wijsbegeerte aan de Universiteit Antwerpen.

 65,00 In winkelmand
Personeelsselectie,personeel selecteren
Personeelsselectie: van model tot tests (Gent) – 25/09/2017

Goede werknemers zijn hun gewicht in goud waard. Maar hoe kies je een goede werknemer? En kan je überhaupt op basis van psychologische tests voorspellen of iemand goed zal functioneren in zijn/haar baan? In dit college kruipen we in de huid van een selectiepsycholoog en lichten we een tipje van de sluier op. We bekijken hoe psychologen voorspellingen maken (meetmodel), op basis waarvan ze dit doen (persoonlijkheid, cognitieve en andere vaardigheden), en met welke instrumenten ze dat zoal doen (psychologische tests).

Docent: Eva Derous, UGent

Eva Derous behaalde in 2001 haar doctoraat in de arbeids- en organisatiepsychologie aan de KU Leuven. Tot oktober 2009 werkte ze als docent aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam (Nederland) en verbleef ze aan de Michigan State University in de USA (2004-2005). Sinds oktober 2009 is ze als professor arbeids- en organisatiepsychologie verbonden aan de Vakgroep Personeelsbeleid, Arbeids- en Organisatiepsychologie van de UGent, waar ze onder meer HRM en Industriële Relaties doceert. Ze publiceert in internationale tijdschriften, is lid van redactieraden en geeft -naast onderzoek en onderwijs – ook advies over HR-gerelateerde thema’s.

 65,00 In winkelmand