Pessoa
Fernando Pessoa: reis door een literair universum – 22/02/2018

Toen Fernando Pessoa op 30 november 1935 stierf, vond men op het zolderkamertje waar hij woonde een kist met niet minder dan 27.000 manuscripten, bij elkaar geschreven door de talloze pessoas of personages die zijn geesteswereld bevolkten. Tijdens deze lezing duiken we in deze kist en dompelen we ons onder in de wereld van Pessoa en zijn heteroniemen. Aan de hand van foto’s en brieven volgen we eerst kort de levensloop van Pessoa. Daarna maken we kennis met o.a. Alberto Caeiro, Ricardo Reis, Álvaro de Campos en Bernardo Soares, die zichzelf zullen voorstellen aan de hand van hun eigen literaire werk. We lezen enkele fragmenten en analyseren inhoud en stijl. Tot slot verkennen we ook kort de invloed van Pessoa op andere auteurs in de (Portugese) literatuur.

Docent: Gert Vercauteren, UA

Gert Vercauteren (1975) studeerde in 1997 af als vertaler aan het toenmalige Hoger Instituut voor Vertalers en Tolken en doceert sindsdien (hoofdzakelijk) vertaalvakken binnen de opleiding Portugees, nu aan de Universiteit Antwerpen. Zijn afstudeerscriptie was een vertaling van een aantal gedichten van Álvaro de Campos, met een inleidende analyse over Fernando Pessoa en het futurisme van de Campos. Recent behaalde hij een doctoraat in de vertaalwetenschap, meer bepaald op het vlak van audiovisuele vertaling en narratologie.

Nieuwe prijs!! -10%  59,00 (i.p.v. € 65) In winkelmand
Gerard Reve: stilist en mediastrateeg – 08/03/2018
Gerard Reve: stilist en mediastrateeg – 08/03/2018

Gerard Reve: stilist en mediastrateeg

Gerard Reve staat bekend als ongeëvenaard stilist, maar ook als een beroepsprovocateur. Door het stijlmiddel dat hij als geen ander beheerste, de ironie, wist hij schijnbaar moeiteloos de aandacht van pers en publiek op zich te vestigen. Steevast zorgden zijn werk en media-optredens voor verwarring bij het publiek. Ook nu, tien jaar na zijn dood, is er nog geen eensluidend antwoord op de vraag wie Reve nu werkelijk was: komediant of oprecht katholiek, xenofoob of conservatief, geniaal schrijver of perverseling?
Tijdens deze lezing richten we ons op de Reviaanse ironie. Wat houdt zij precies in, hoe wist Reve haar te beteugelen en dienstbaar te maken aan zijn schrijverschap? En welke invloed had Reves ironische zelfrepresentatie op de transformatie die de literatuur na de Tweede Wereldoorlog doormaakte? Dit doen we aan de hand van zowel teksten als spraakmakende tv-optredens van de schrijver.

 

Docent: Edwin Praat, Hogeschool Amsterdam

Edwin Praat promoveerde in 2011 cum laude aan de Universiteit van Amsterdam op een onderzoek naar het schrijverschap van Gerard Reve. In dit onderzoek staat de vraag centraal hoe Reve zijn imago binnen en buiten zijn werk vormgaf, en hoe dit imago zich verhoudt tot het stereotype van de moderne kunstenaar. Edwin Praat werkte jaren als docent-onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam. Tegenwoordig is hij teamleider in het hoger onderwijs.

Nieuwe prijs!! -10%  59,00 (i.p.v. € 65) In winkelmand
Thomas Mann
Thomas Mann: denken over Duitsland – 22/03/2018

In 1929 won Thomas Mann de Nobelprijs voor literatuur voor zijn roman Die Buddenbrooks. Deze roman over het verval van de Noord-Duitse patriciërsfamilie verscheen al in 1901. Het werd Thomas Manns bekendste werk, maar het was in feite het begin van een loopbaan waarin de auteur zich op een intensieve, specifiek intellectueel-esthetische manier met de historische ontwikkelingen in Duitsland uiteenzette, vanaf het late Keizerrijk tot en met de restauratieperiode na 1945. In deze les wordt aan de hand van tekstfragmenten uit verschillende literaire teksten en essays inzicht gegeven in het werk van Thomas Mann en zijn positie als schrijver en denker.

Docent: Anke Gilleir, KU Leuven

Anke Gilleir (° 1969) is hoogleraar Duitse literatuur aan de KU Leuven. Ze studeerde Germaanse filologie in Leuven en aan het Trinity College in Dublin en promoveerde in 1999 met een doctoraat over de Weimarer Klassik. De focus van haar onderzoek ligt vooral op de literatuur en het auteurschap van vrouwelijke auteurs en op de interferentie van literatuur en politiek. Ze is een van de mededirecteurs van MDRN, het Leuvense onderzoekscentrum van Europese Modernisme.

Nieuwe prijs!! -10%  59,00 (i.p.v. € 65) In winkelmand
sylvia Plath
Sylvia Plath: Lady Lazarus – 19/04/2018

In de les over Sylvia Plath staat de poëzie van Plath centraal. We zullen het hebben over de twee bundels die ze publiceerde, ‘The Colossus and Other Poems’ (1960) en ‘Ariel’ (1965, postuum), en in het bijzonder over de gedichten ‘Daddy’ en ‘Lady Lazarus.’ We lezen die gedichten niet enkel in relatie tot Plaths leven maar situeren ze ook in de traditie van de confessionele poëzie. We besluiten door Plath in dialoog te lezen met hedendaagse vrouwelijke dichters die met gelijkaardige thema’s (moederschap, doodsverlangen) aan de slag gaan om zo een beeld te krijgen van hoe de Amerikaanse poëzie is geëvolueerd.

Docent: Sarah Posman, UGent

Sarah Posman promoveerde in 2010 aan de Universiteit Gent. Ze is medesamensteller van verschillende boeken, waaronder Dichters van het nieuwe millennium: Nederlandse en Vlaamse poëzie in de 21 e eeuw (Vantilt, 2016) en The Intellectual Response to the First World War (Sussex Academic, te verschijnen in april 2017). Haar monografie Vital Stein: Gertrude Stein, Modernism and Life verschijnt in 2018 bij Edinburgh University Press. Ze is redactielid van nY, bestuurslid van deReactor en voorzitter van de Adviescommissie Poëzie van het Vlaams Fonds voor de Letteren.

Nieuwe prijs!! -10%  59,00 (i.p.v. € 65) In winkelmand
günter grass
Günter Grass: kunstenaar en publiek intellectueel – 03/05/2018

Leven en werk van de Duitse Nobelprijswinnaar literatuur en publieke intellectueel Günter Grass (1927-2015) zijn onlosmakelijk verbonden met de recente geschiedenis van Duitsland. De late onthullingen over zijn oorlogsverleden hebben die band nog versterkt. Aan de hand van fragmenten uit Grass’ literaire, autobiografische en essayistische werk (o.a. zijn Nobelprijstoespraak) en met een korte excursie naar zijn grafisch en plastisch oeuvre, gaan we in dit college op zoek naar de complexe verstrengelingen van literatuur en politiek, kunst en ideologie. De belangrijkste toetssteen voor dit programma is Grass’ magnum opus “De blikken trommel” (1959).

Docent: Bart Philipsen, KU Leuven

Bart Philipsen (° 1961) is gewoon hoogleraar aan de faculteit Letteren van de KU Leuven, waar hij Duitse literatuur en theaterwetenschappen doceert. Sinds 2012 leidt hij de onderzoekseenheid literatuurwetenschap. Zijn onderwijs en onderzoek gaan (voornamelijk) over Duitse literatuur van de 18de eeuw tot heden, literatuur & filosofie, esthetica en politiek, theater en actuele maatschappelijke issues.

Nieuwe prijs!! -10%  59,00 (i.p.v. € 65) In winkelmand
virginia woolf,alice munro
Alice Munro: de kracht van het korte verhaal – 24/05/2018

Toen Alice Munro in 2013 de Nobelprijs voor de Literatuur kreeg, loofde het comité haar als ‘meester van het hedendaagse korte verhaal’. In de veertien verhalenbundels die ze publiceerde sinds 1968, verbeeldt Munro het leven van gewone mannen en vrouwen in Canada, waarbij onder een vernis van rustige alledaagsheid vaak hevige passies, verscheurende keuzes en rauwe tragedies schuilgaan. In deze les bespreken we het werk van Munro tegen de achtergrond van de Canadese literatuur en het genre van het korte verhaal. We lezen één van haar verhalen en proberen te achterhalen hoe Munro zoveel emotie en kracht in zo weinig woorden weet te vatten.

Docent: Elke D’Hoker, KU Leuven

Elke D’hoker is professor Engelse literatuur aan de KU Leuven en co-directeur van het Leuven Centre for Irish Studies. Haar onderzoeksinteresses gaan uit naar het genre van het korte verhaal en het werk van vrouwelijke auteurs. Haar meest recente boek, Irish Women Writers and the Modern Short Story verscheen in 2016 bij Palgrave Macmillan.

Nieuwe prijs!! -10%  59,00 (i.p.v. € 65) In winkelmand
Orhan Pamuk
Orhan Pamuk: tussen Oost en West – 07/06/2018

Nobelprijswinnaar Orhan Pamuk, Turkije’s meest bekende schrijver in het buitenland, beschrijft in zijn romans de worsteling van Turkije met het proces van modernisering. In hoeverre is de Turkse cultuur onderdeel van de Middel-Oosterse cultuur? In hoeverre passen Westerse ideeën en cultuurelementen bij de Turkse cultuur? Orhan Pamuk verwerkt dit thema op zeer diverse manieren in zijn oeuvre. Hij heeft meerdere malen de geschiedenis van zijn eigen familie en zijn eigen grootstedelijke Istanboelse milieu gebruikt om in romanvorm de worsteling van hedendaagse seculiere Turken met moderniteit te beschrijven. Anderzijds verwerkt hij het contrast tussen Oosterse en Westerse kunst en filosofie ook in historische romans. Hij hanteert hiervoor uiteenlopende literaire technieken.

Docent: Petra de Bruijn, U Leiden

Petra de Bruijn, werkt aan de Universiteit Leiden voor de opleiding Midden Oosten Studies en daarnaast voor het Leiden University Centre for the Study of Islam and Society (LUCIS) en de Nederlands Interuniversity Research school for Islamic Studies (NISIS). Haar onderzoeks richt zich op modern Turkse proza literatuur, theater, film en televisiedrama. Centraal in haar onderzoek staat de vraag hoe deze cultuuruitingen vertellen over maatschappelijke ontwikkelingen in Turkije.

Nieuwe prijs!! -10%  59,00 (i.p.v. € 65) In winkelmand
Murakami
Haruki Murakami: Japans, westers of gewoon universeel? – 21/06/2018

Haruki Murakami is de eerste Japanse auteur ooit die wereldwijd bestsellerstatus wist te bereiken en die bijgevolg ook een lezerspubliek heeft dat voor het overige niet noodzakelijk in Japan is geïnteresseerd. Sommige critici beweren dat de boeken van Murakami meer ‘Amerikaans’ dan ‘Japans’ zijn en daardoor toegankelijker voor westerlingen. Maar klopt dat wel? Luk Van Haute gaat na in hoeverre Murakami voortbouwt op, of afwijkt van, andere Japanse literatuur.

Docent: Luk Van Haute, literair vertaler

Dr. Luk Van Haute (1963) studeerde Japanse literatuur aan de Universiteit van Tokio en promoveerde op het werk van Nobelprijswinnaar Kenzaburo Oe. Naast Oe vertaalde hij o.a. Haruki Murakami, Yasunari Kawabata, Soseki Natsume en de bestseller De kat van Takashi Hiraide. Hij is de samensteller en vertaler van de bloemlezing Liefdesdood in Kamara en andere Japanse verhalen, met werk van 41 moderne auteurs en in 2015 bekroond met de Filter Vertaalprijs. Van Haute schreef tevens het boek Revival van de Japanse film en tal van artikelen over de Japanse cultuur en samenleving voor diverse tijdschriften en kranten. Hij doceerde aan de universiteiten van Leiden, Leuven en Gent.

Nieuwe prijs!! -10%  59,00 (i.p.v. € 65) In winkelmand