Duurzaamheid: Duurzame steden (sem 1)
24/09/’19 – 21/01/’20

 395,00

Categorie:

Beschrijving

Docenten uit verschillende disciplines geven een vernieuwende kijk op ‘Duurzame steden’. Wonen in de stad is nu al de dominante woonvorm en de verstedelijking neemt nog toe. Steden zijn gemeenschappen met veel interactie waar nieuwe technologieën en vormen van leven sneller ingang vinden. Steden zijn ook pioniers in het vinden van oplossingen voor uitdagingen zoals het beperken van de CO2-uitstoot en de energieproblematiek.

Eerste lessen gemist? Het is nog niet te laat om in te schrijven!

Je mag per semester twee keer een les inwisselen voor een les uit een andere opleiding binnen hetzelfde semester. Zo gaat een gemiste les niet verloren.

Klik hier voor meer info.

Thuis in de stad – 24/09/2019
Thuis in de stad – 24/09/2019

Duurzaamheid is niet alleen een technologische kwestie. Aan de basis van een duurzame wereld ligt het bewustzijn van en vormgeving van de stad als het thuis van de hedendaagse mens. Uitgangspunt daarbij is de noodzaak van een sterkere binding tussen het individu en haar of zijn woonomgeving dan de laatste halve eeuw heeft bestaan. Deze binding is dynamisch. Ze maakt deel uit van de complexe identiteit van de moderne mens. Steden zullen op den duur de nationale staten verdringen als bron van identiteit en gemeenschap.

Docent: Jan Hendrik Bakker, filosoof en schrijver

Jan-Hendrik Bakker is filosoof en schrijver. Hij promoveerde op een studie naar de samenhang tussen literatuur, ruimte en verbeelding en was werkzaam als journalist, recensent en docent filosofie. Hij is de auteur van boeken en essays over literatuur en de toekomst van de stedelijke samenleving, zoals Welkom in Megapolis, Grond en In stilte over schrijvers en filosofen zich verzetten tegen de economisering van mens en natuur.

 55,00 (€ 325 voor de reeks van 8 lessen) In winkelmand
Van living labs tot slimme steden – 08/10/2019
Van living labs tot slimme steden – 08/10/2019

Hoe kunnen steden de stap zetten naar een duurzame, slimme stad? Via living labs kunnen testcases worden uitgewerkt waarna innovatieve ideeën in de praktijk kunnen worden omgezet.

Docent: Yves De Weerdt, VITO

Yves De Weerdt behaalde zijn doctoraat sociologie aan de KULeuven, werkt bij VITO rond transitie management en coacht momenteel acht projecten in Vlaamse centrumsteden in hun transitie naar duurzaamheid. Op Europees niveau is hij gedelegeerd vertegenwoordiger voor België op de Governing Board van het Urban Europe Joint Programming Initiative.

 55,00 (€ 325 voor de reeks van 8 lessen) In winkelmand
Lokale energienetten voor duurzame steden – 22/10/2019
Lokale energienetten voor duurzame steden – 22/10/2019

De energiewereld gaat door een ongekende revolutie. Stilaan zien we een verschuiving van een gecentraliseerd en grootschalig systeem naar een aaneenschakeling van lokale en kleinschalige netwerken. Nergens zijn de uitdagingen beter zichtbaar dan in en om de (grotere) steden. We bekijken een aantal ontwikkelingen en projecten: microgrid in wijken, warmtenetten in de plaats van gas, thuisbatterijen, samenwerking op bedrijventerreinen.

Docent: Peter Verboven, Condugo

Peter Verboven was oprichter en is nog steeds bestuurslid bij Flux50, de Vlaamse Energiecluster. Hij heeft in talrijke Europese adviesraden rond smart grids en smart cities gezeteld en stond aan de wieg van verschillende grootschalige demonstratieprojecten. Hij staat in voor de business development bij Condugo, met als doel geïntegreerd energiebeheer bij de grootindustrie te introduceren en is ondervoorzitter van de Agoria-werkgroep rond multi-energie.

 55,00 (€ 325 voor de reeks van 8 lessen) In winkelmand
Duurzame mobiliteit in de stad – 12/11/2019
Duurzame mobiliteit in de stad – 12/11/2019

Hoe we ons verplaatsen heeft een enorme impact op de leefbaarheid van de stad. Onze leefomgeving komt in het gedrang door een toenemende druk van ons verplaatsingspatroon. Welke ontwikkelingen kunnen oplossingen bieden? Welke gevaren schuilen in een blind vertrouwen in technologie en de uitwerking van steden tot zgn. smart cities? Aan de hand van een combinatie van theoretische basis en praktijkvoorbeelden gaan we samen op zoek naar hoe duurzame mobiliteit in een stedelijke context vorm kan krijgen.

Docent: Koos Fransen, VUB, UGent, HoGent

Koos Fransen is industrieel Ingenieur – Landmeten’ en ‘Stedenbouw en Ruimtelijke Planning’. Hij doctoreerde hij aan de UGent en behaalde de FLAGIS & AM/FM-GIS BeGeo Geospatial Award voor beste dissertatie. Hij onderzoekt de link tussen stedelijke processen, ruimtelijke ontwikkeling en mobiliteit bij Cosmopolis, VUB en ondersteunt de Europese MOVE en REVEAL projecten naar landelijke mobiliteit en stedelijke restrictieve mobiliteitsmaatregelen bij ISE, UGent. Hij geeft les aan de HoGent.

 55,00 (€ 325 voor de reeks van 8 lessen) In winkelmand
Gezond leven in de stad: luchtkwaliteit – 26/11/2019
Gezond leven in de stad: luchtkwaliteit – 26/11/2019

De Wereld Gezondheidsorganisatie en het Europese Milieuagentschap schuiven luchtkwaliteit als de belangrijkste milieu-impact naar voor. Jaarlijks sterven in Europa 430.000 mensen ten gevolge hiervan. Het probleem kent geen eenvoudige oplossing. Luchtkwaliteit wordt veroorzaakt door verschillende schadelijke stoffen en verschillende soorten bronnen. Een veelheid aan acties is dus noodzakelijk: van verkeer, over huishoudens, industrie en landbouw. We gaan in op de de gevolgen voor de volksgezondheid en mogelijke oplossingen. Als case gebruiken we recent onderzoek rond de Antwerpse Ring.

Docent: Stijn Janssen, VITO

Stijn Janssen is burgerlijk ingenieur en doctor in de fysica. Hij werkt als projectmanager in het onderzoeksteam “Geo en Atmosfeermodellering in het luchtkwaliteitmodelleringsteam van VITO. Hij bouwde ervaring op met statistische luchtkwaliteitvoorspellingsmodellen en ruimtelijke interpolatietechnieken.

 55,00 (€ 325 voor de reeks van 8 lessen) In winkelmand
De ruimtelijke paradigma’s van het Belgische sociale woonbeleid – 10/12/2019
De ruimtelijke paradigma’s van het Belgische sociale woonbeleid – 10/12/2019

Doorheen de geschiedenis van de volkswoningbouw in België kwamen bepaalde ruimtelijke paradigma’s veelvuldig voor, gestuurd door achterliggende denkbeelden over hoe de maatschappij er zou moeten uitzien. Ze zijn exemplarisch voor de wijze waarop we doorheen de geschiedenis omgingen met de meest fragiele groepen in onze samenleving en tonen hoe het woonbeleid onze ruimte stelselmatig begon te structureren en opdelen.Dde hegemonie en inertie van bepaalde ruimtelijke paradigma’s komt aan bod, samen met een aantal cruciale tegenbewegingen, die inspiratie kunnen geven voor een meer duurzaam woonbeleid.

Docent: Nele Aernouts, VUB

Nele Aernouts is architect en postdoctoraal onderzoeker bij Cosmopolis Centre for Urban Research aan de Vrije Universiteit Brussel. Sinds 2013 doet ze er onderzoek over collectieve woonvormen die in de woonnoden van kansarme groepen voorzien.

 55,00 (€ 325 voor de reeks van 8 lessen) In winkelmand
Energievoorziening voor duurzame steden – 07/01/2020
Energievoorziening voor duurzame steden – 07/01/2020

Ons hele energiesysteem gaat door een transitie. Dit heeft een verregaande impact voor het gebruik van (lokale) hernieuwbare bronnen, slimme verbruikssystemen, opslag en intelligente netten. Tijdens deze les gaan we dieper in op al deze aspecten.

Docent: Johan Driesen, KU Leuven

Johan Driesen is als professor verbonden aan de KU Leuven. Hij is actief binnen EnergyVille, een associatie van de Vlaamse onderzoeksinstellingen KU Leuven, VITO en Imec, in het veld van duurzame energie en slimme energiesystemen.

 55,00 (€ 325 voor de reeks van 8 lessen) In winkelmand
Duurzaam goederentransport in slimme steden – 21/01/2020
Duurzaam goederentransport in slimme steden – 21/01/2020

Het groot aantal gemotoriseerde voertuigen in steden leidt tot luchtvervuiling, geluidsoverlast en filevorming. De voorbije decennia is er gezocht naar manieren om stedelijk goederenvervoer te meer duuzaam te maken. Er werd een aantal mogelijke oplossingen getest en toegepast. Tijdens deze les worden de belangrijkste evoluties toegelicht.

Docent: Sara Verlinde, VUB

Sara Verlinde is burgerlijk-ingenieur architect en behaalde in 2015 een doctoraat in de Economie en Geografie. Ze werkt als postdoctoraal onderzoeker aan de Vrije Universiteit Brussel en is binnen onderzoeksgroep MOBI verantwoordelijk voor het team dat rond duurzaam stedelijk goederenvervoer werkt. Haar onderzoek focust op bundelingsoplossingen, dal- en nachtdistributie, de laatste kilometer bij online shoppen en omnichannel retail en logistiek binnen de circulaire economie. Ze is gespecialiseerd in het evalueren van oplossingen op het vlak van duurzaamheid. Sara is/was betrokken bij meerdere Europese onderzoeksprojecten en doceert aan de VUB de lessen over stedelijk goederenvervoer binnen de cursussen Supply Chain Management en Sustainable Mobility and Logistics.

 55,00 (€ 325 voor de reeks van 8 lessen) In winkelmand

24/09/2019 - Thuis in de stad - Henrik Jan Bakker, Filosoof en schrijver
08/10/2019 - Van living labs tot slimme steden - Yves De Weerdt, VITO
22/10/2019 - Lokale energienetten voor duurzame steden - Peter Verboven, VUB
12/11/2019 - Mobiliteit in een duurzame stad - Koos Fransen, VUB
26/11/2019 - Gezond leven in de stad: luchtkwaliteit - Stijn Janssen, VITO
10/12/2019 - 150 jaar huisvesting voor ‘het volk’: de sociaal-ruimtelijke paradigma’s van het Belgische woonbeleid - Nele Aernouts, VUB
07/01/2020 - Decentrale energie en smart grids - Johan Driesen, KU Leuven
21/01/2020 - Duurzaam goederentransport in slimme steden - Sara Verlinde, VUB

Locatie: Het Predikheren, lokaal Mernissi in de Goswin de Stassartstraat 88 2800 Mechelen. Info over de bereikbaarheid vind je hier. Kom je met de trein aan in het hoofdstation van Mechelen? Stuur ons een smsje via 0468 02 56 54 en vraag  een voucher voor een gratis Bleu-bike. De fietsrit duurt maar 6 minuutjes!
Tijdstip: Dinsdagavond, maximum twee lessen per maand, van 19.00 tot 21.30 uur. Er zijn geen lessen tijdens schoolvakanties.
Looptijd: van 24 september 2019 tot 21 januari 2019
Taal: Nederlands
Semester kan afzonderlijk gevolgd worden: ja
Voorkennis: geen
Certificaat: aanwezigheidsattest per gevolgde les, na betaling, aanwezigheid en invullen van evaluatieformulier.