Filosofie: belangrijke hedendaagse denkers (sem1)
01/10/’19 – 28/01/’20

 395,00

Categorie:

Beschrijving

Bij het onderdeel Belangrijke denkers ligt de nadruk op filosofen die hun stempel hebben gedrukt of nog drukken op ons denken vandaag. We focussen op denkers uit de 20ste en 21ste eeuw.

Eerste lessen gemist? Het is nog niet te laat om in te schrijven!

Je mag per semester twee keer een les inwisselen voor een les uit een andere opleiding binnen hetzelfde semester. Zo gaat een gemiste les niet verloren.

Klik hier voor meer info.

 

Thomas Kuhn: revoluties in wetenschap – 01/10/2019
Thomas Kuhn: revoluties in wetenschap – 01/10/2019

Kuhn (1922-1996) schetst een revolutionair nieuw beeld over de manier waarop wetenschappen zich ontwikkelen; een beeld dat de wetenschapsfilosofie niet meer heeft losgelaten. We kijken naar wat hem inspireerde en bespreken de klassieker ‘De structuur van wetenschappelijke revoluties’ We kijken ook verder naar de actualiteit van de wetenschapspraktijk.

Karen François, VUB

Karen François is professor aan de VUB. Ze doceert de vakken wetenschap en maatschappij, ontologie, fenomenologie en wetenschappelijke integriteit. Ze is directeur van het Centrum voor Logica en wetenschapsfilosofie en directeur van de Doctoral School aan de VUB. Haar onderzoek is gericht op wiskundige praktijken gerelateerd aan onderwijs en cultuur.

 55,00 (€ 325 voor de reeks van 8 lessen) In winkelmand
Giorgio Agamben en de mensenrechten – 15/10/2019
Giorgio Agamben en de mensenrechten – 15/10/2019

Voor velen zijn de mensenrechten het kroonstuk van de Europese Verlichtingsfilosofie. Toch zijn er her en der critici, zoals Giorgio Agamben. Hij beweert dat de mensenrechten een instrument zijn voor de ‘biopolitisering van het menselijk leven’ en daardoor burgers veeleer onderwerpt aan staatsgeweld dan hen ertegen te beschermen. In deze les gaan we na wat Agambens mensenrechtenkritiek inhoudt en welke alternatieven hij kan bieden.

Tim Christiaens, KU Leuven

Tim Christiaens is filosoof en politieke wetenschapper. Hij werkt aan een doctoraat in het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte, KU Leuven, over de notie ‘bestuurlijkheid’ bij Michel Foucault en Giorgio Agamben. Zijn onderzoek focust op  hedendaagse Franse en Italiaanse kritische theorie en economische thema’s zoals ondernemerschap, sociale uitsluiting en de macht van financiële markten.

 55,00 (€ 325 voor de reeks van 8 lessen) In winkelmand
Slavoj Zizek: politieke filosofie, ideologie en psychoanalyse – 05/11/2019
Slavoj Zizek: politieke filosofie, ideologie en psychoanalyse – 05/11/2019

De sloveen Slavoj Zizek, een van de bekendste levende filosofen, heeft een aparte benadering van de aard en werking van ideologie. We focussen  op de beide vormen van totalitarisme, fascisme en stalinisme, maar ook op democratische ideologiëen zoals liberalisme en conservatisme. Ook zijn verdediging van het christendom en kritiek op multiculturalisme en Political Correctness komen aan bod.

Frank Vande Veire, Koninklijke Akademie voor Schone Kunsten Gent

Frank Vande Veire is filosoof en docent aan de Akademie voor Schone Kunsten te Gent. Hij schrijft over filosofie, literatuur en kunst. In 1997 ontving hij de Vlaamse Cultuurprijs voor kunstkritiek, vooral naar aanleiding van zijn De geplooide voorstelling. Essays over kunst. In 2017 verscheen Het mensbeeld van Slavoj Zizek (2017) en de pornografische roman Bloeiende Agatha.

 55,00 (€ 325 voor de reeks van 8 lessen) In winkelmand
R.S. Peters’ filosofie van de opvoeding – 19/11/2019
R.S. Peters’ filosofie van de opvoeding – 19/11/2019

Richard Stanley Peters (1919-2011), is een van de grondleggers van het zgn. “analytische paradigma” in de filosofie van de opvoeding. We behandelen de kerngedachten van zijn analytisch concept van de opvoeding: eerst over “opvoeding als initiatie”, “de opgevoede persoon” en “de rol van de lera(a)r(es)” in het licht van het klassieke, Griekse ideaal van de ‘paideia’ of ‘liberal education’, daarna over morele ontwikkeling en opvoeding, besproken tegen de achtergrond van het Piaget-Kohlberg model in de morele psychologie.

Stefaan Cuypers, KU Leuven

Stefaan E. Cuypers is als gewoon hoogleraar verbonden aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte van de Katholieke Universiteit Leuven. Zijn domeinen van onderzoek zijn wijsgerige psychologie en filosofie van de opvoeding en het onderwijs.  Hij publiceerde onder meer Self-Identity and Personal Autonomy. An Analytical Anthropology (London: Routledge, 2017).

 55,00 (€ 325 voor de reeks van 8 lessen) In winkelmand
Simone de Beauvoir: zeventig jaar na De Tweede Sekse – 03/12/2019
Simone de Beauvoir: zeventig jaar na De Tweede Sekse – 03/12/2019

70 jaar geleden verscheen De Tweede Sekse, een prachtig voorbeeld hoe filosofische concepten niet alleen toegepast kunnen worden op hedendaagse maatschappelijke fenomenen, maar ook in reactie op die fenomenen herzien en geherformuleerd dienen te worden. We belichten haar existentialisme en de hedendaagse relevantie van haar denken. Hoe verhoudt De Tweede Sekse zich tot haar ethische traktaten? Welke filosofische ideeën komen tot uiting in haar romans?  Welke kritieken werden geformuleerd op haar denken?

Liesbeth Schoonheim, Universiteit Amsterdam

Liesbeth Schoonheim is docent ethiek en politieke en sociale filosofie aan de Universiteit van Amsterdam. Ze doctoreerde op een proefschrift over Hannah Arendts concept van herinnering aan de KU Leuven. Haar onderzoek bevindt zich op het raakvlak tussen politieke en feministische theorie.

 55,00 (€ 325 voor de reeks van 8 lessen) In winkelmand
Walter Benjamin. Moderniteit, Messianisme en Marxisme – 17/12/2019
Walter Benjamin. Moderniteit, Messianisme en Marxisme – 17/12/2019

Walter Benjamin (1892-1940), één van de meest impactvolle auteurs uit de 20ste eeuwse Europese cultuurgeschiedenis, sluit zowel bij mystieke tradities uit het Joods-Messianisme aan als bij de post-Marxistische theorieën van de Kritische Theorie en de Frankfurtschool. Zijn belangrijkste inzichten komen aan bod, van complexe taalfilosofie tot de befaamde theorie over ‘mechanische reproduceerbare’ kunstwerken, en zijn invloedrijke gedachten over de moderniteit, het gebruik van hash en zijn interpretatie van de hedendaagse consumptiemaatschappij als een ‘droomuniversum’.

Stéphane Symons, KU Leuven

Stéphane Symons, hoofddocent Cultuurfilosofie aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte van de KU Leuven, studeerde in Leuven, Parijs en New York, en was gastdocent aan o.m. Tilburg University, New School for Social Research (NYC) en Lingnan University (Hong Kong). Hij schreef 3 monografieën over de cultuurfilosofie van de Frankfurt School en essays over 20e eeuwse, continentale wijsbegeerte.

 55,00 (€ 325 voor de reeks van 8 lessen) In winkelmand
Levinas: denker van de meervoudige verantwoordelijkheid – 16/01/2020
Levinas: denker van de meervoudige verantwoordelijkheid – 16/01/2020

De Frans-joodse denker Levinas (1905-1995) stelde de term ‘verantwoordelijkheid’ centraal in de ethiek. Vanuit de confrontatie met verschillende vormen van onmenselijkheid, ontwikkelde hij een visie op de menselijke subjectiviteit die zich ontplooit als een vestigen van het eigen bestaan, maar ook als genietend, werkend en denkend. De diepste waarheid van de subjectiviteit verschijnt vanuit de lijdenservaring en in de ethische verantwoordelijkheidsrelatie met de ander. Dat is geen exclusieve relatie tussen twee mensen. Ze mondt ook uit in een maatschappelijke en politieke verantwoordelijkheid. Deze visie is relevant voor het algemeen ethisch denken en voor specifieke professionele relaties als zorg, verpleegkunde, onderwijs en opvoedkunde.

Luc Anckaert, KU Leuven

Prof. Luc Anckaert doceert Joodse Wijsbegeerte aan de KUL. Hij publiceerde meerdere boeken en artikel over Rosenzweig, Levinas, Vasili Grossman, bio-medische kwesties en zorgethiek. Hij werd bekroond met goud door het Nederlandse Teyler-Genootschap.

 55,00 (€ 325 voor de reeks van 8 lessen) In winkelmand
Jean Cavaillès over de logica en theorie van de wetenschap – 28/01/2020
Jean Cavaillès over de logica en theorie van de wetenschap – 28/01/2020

Frans wetenschapsfilosoof en belangrijk verzetsfiguur Jean Cavaillès kan gelden als het best bewaarde geheim van de Franse denken in de 20ste eeuw, vooral door zijn traktaat Sur la logique et la théorie de la science (1947). Zijn invloed op figuren zoals Georges Canguilhem, Jules Vuillemin, Gilles Gaston Granger, Claude Levi-Strauss, Gaston en Suzanne Bachelard, en Michel Foucault, is onbetwist.

Paul Cortois, KU Leuven

Paul Cortois doceert filosofie aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte (KU Leuven).) Hij schreef een proefschrift over de wetenschapsfilosofie van Jean Cavaillès (1991). Zijn huidige interessedomeinen omvatten de grote figuren van de Franse epistemologie, vooral Cavaillès,  Gaston en Suzanne Bachelard. Hij beoefent daarnaast ook de cultuurfilosofie, met inbegrip van de literaire, rituele en muzikale esthetica. Hij publiceerde over Cavaillès, Feyerabend, Kuhn, Husserl, Wittgenstein, Ernst Cassirer en Susanne Langer, en over aspecten van het ritueel en  de rol van experten in de samenleving,

 55,00 (€ 325 voor de reeks van 8 lessen) In winkelmand

01/10/2019 - Thomas Kuhn: revoluties in wetenschap - Karen François, VUB
15/10/2019 - Giorgio Agamben en de mensenrechten - Tim Christiaens, KU Leuven
05/11/2019 - Slavoj Zizek: politieke filosofie, ideologie en psychoanalyse - Frank Vande Veire, UGent en Radbout
19/11/2019 - R.S. Peters’ filosofie van de opvoeding - Stefaan Cuypers, KU Leuven
03/12/2019 - Simone de Beauvoir: zeventig jaar na De Tweede Sekse - Liesbeth Schoonheim, Uni. Amsterdam
17/12/2019 - Walter Benjamin. Moderniteit, Messianisme en Marxisme - Stéphane Symons, KU Leuven
16/01/2020 - Levinas - Luc Anckaert, KU Leuven
28/01/2020 - Jean Cavaillès over de logica en theorie van de wetenschap - Paul Cortois, KU Leuven

Locatie:  Het Predikheren, lokaal Mandela in de Goswin de Stassartstraat 88 2800 Mechelen. Info over de bereikbaarheid vind je hier. Kom je met de trein aan in het hoofdstation van Mechelen? Stuur ons een smsje via 0468 02 56 54 en vraag  een voucher voor een gratis Bleu-bike. De fietsrit duurt maar 6 minuutjes!
Tijdstip: Dinsdagavond, maximum twee lessen per week, van 19.00 tot 21.30 uur. Er zijn geen lessen tijdens de schoolvakanties.
Looptijd: van 1 oktober 2019 tot 28 januari 2020
Taal: Nederlands
Cursusbegeleider: Mila Druwe
Semester kan afzonderlijk gevolgd worden: ja
Voorkennis: geen
Certificaat: aanwezigheidsattest per gevolgde les, na betaling, aanwezigheid en invullen van evaluatieformulier.