Filosofie en de nieuwe mens – 06/12/2016

Beschrijving

Mensverbetering of ‘human enhancement’ staat voor het streven naar sterkere, slimmere, mooiere mensen die langer gezond kunnen leven. Door ontwikkelingen in de genetica, neurowetenschappen, robotica, farmacie en plastische chirurgie lijkt de realisering van deze droom binnen handbereik. Dit alles met als doel prestaties te verhogen door het individuele, biologische lichaam te veranderen – en niet bijvoorbeeld door maatschappelijke condities te verbeteren. In deze lezing reflecteren we op de wenselijkheid van deze ontwikkelingen en op de implicaties ervan. We bekijken het huidige streven naar ‘mensverbetering’  in de geschiedenis van het menselijk streven naar perfectie. Hier valt op dat geloof in maakbaarheid zich in allerlei vormen heeft voorgedaan. Maar hoe is de verbetering van uitgerekend het lichaam zo’n belangrijk thema geworden?

Docent: Martijntje Smits, UU

Dr. ir. Martijntje Smits is ingenieur en filosoof. Zij is geïnteresseerd in de maatschappelijke gevolgen van technische innovaties, en vindt dat burgers meer zeggenschap moeten krijgen over die gevolgen. Ze werkt als onderzoeker en docent (techniek-)filosofie aan verschillende universiteiten en opleidingen. Zij schreef onder andere het boek “Monsterbezwering. De culturele domesticatie van nieuwe technologie”.

Terug naar het overzicht.

Locatie: Thomas More, campus De Vest, Zandpoortvest 60, 2800 Mechelen, lokaal C2.05 (tweede verdieping)
Tijdstip: Dinsdag 06/12/2016, van 19.00 tot 21.30 uur
Taal: Nederlands
Opleiding: deel van Filosofie: grote denkers over de wereld vandaag (sem 1)
Les kan afzonderlijk gevolgd worden: ja
Voorkennis: geen
Certificaat: aanwezigheidsattest, na betaling, aanwezigheid en invullen van evaluatieformulier