Filosofie: stromingen en inzichten (sem 1)
12/09/’17 – 19/12/’17

 495,00

Beschrijving

Filosofie: stromingen en inzichten biedt een overzicht van de Griekse tot de hedendaagse filosofie waarbij alle grote denkrichtingen zoals het idealisme en de fenomenologie nader worden toegelicht. Topdocenten van de KU Leuven, VUB, UGent, UA en de Radboud U Nijmegen geven les over de stroming waarnaar zij dagdagelijks onderzoek doen. Verwacht je dus aan meer dan een overzicht of een inleiding, maar maak je klaar voor diepe inzichten, onverwachte linken en soms eeuwenoude inspiratie die nog steeds hyperrelevant blijkt.

 

Eerste lessen gemist? Het is nog niet te laat om in te schrijven!

Je mag per semester twee keer een les inwisselen voor een les uit een andere opleiding binnen hetzelfde semester. Zo gaat een gemiste les niet verloren.

Klik hier voor meer info.

 

Plato
Griekse filosofie: Plato over kennis – 12/09/2017

Hoe komt het dat we abstracte begrippen als schoonheid, rechtvaardigheid of gelijkheid kunnen vatten, als alles wat aan onze zintuigen verschijnt concreet en tastbaar is? Aan de hand van enkele dialogen als Meno en Phaedo kijken we wat Plato bedoelt wanneer hij kennisverwerving typeert als weder-herinnering (anamnese). We bestuderen het filosofische probleem van a priori kennis en duiden de eigenheid en het blijvende filosofische belang van Plato’s visie door een vergelijking met moderne en hedendaagse varianten van a priori kennis.

Docent: Pieter d’Hoine, KU Leuven

Pieter d’Hoine studeerde klassieke talen en wijsbegeerte in Leuven, Milaan en Pisa. Hij doceert momenteel antieke wijsbegeerte aan de KU Leuven. Zijn onderzoek aan het Hoger Instituut voor de Wijsbegeerte heeft vooral betrekking op metafysische en epistemologische thema’s in het werk van Plato en in het neoplatonisme. Recent publiceerde hij onder andere ‘All from One: A Guide to Proclus’ (met Marije Martijn, Oxford University Press, 2017).

 65,00 In winkelmand
Aquino,John Locke
Middeleeuwse filosofie: de invloed van Aquino en Ockham – 26/09/2017

De Middeleeuwen worden vaak bekeken als een ‘tussentijd’ waarin het denken een pauze heeft genomen. Maar niets is minder waar. Tijdens deze les wekken we de boeiende debatten opnieuw tot leven. We tonen hoe Willem van Ockham Thomas van Aquino’s ultieme synthese van geloof en rede kritisch bevraagt en op het spoor van het moderne denken zet.

Docent: Jens De Vleminck, UGent/ KU Leuven

Dr. Jens De Vleminck is filosoof, seksuoloog en psychoanalyticus. Hij is als onderzoeker verbonden aan de Vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschap (UGent) en het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte (KU Leuven). Hij is co-redacteur van o.m. Sexuality and Psychoanalyis: Philosophical Criticisms (Leuven University Press, 2010) en Freud als filosoof: Over seksualiteit, psychopathologie en cultuur (Pelckmans, 2013) en is auteur van o.m. De schaduw van Kaïn: Freuds klinische antropologie van de agressiviteit (Leuven University Press, 2013) en Het leven met een sofist: Een inleiding in de kritische wijsbegeerte (met Gertrudis Van de Vijver, Academia Press, 2014).

 65,00 In winkelmand
humanisme
Humanisme: moraliteit bij Erasmus en Thomas More – 10/10/2017

Het boek Utopia van Thomas More verscheen meer dan 500 jaar geleden, maar de centrale vragen zijn nog even actueel. Hoe komt het dat meer economische productie ook tot meer schaarste en armoede kan leiden? Wat is goed moreel en politiek leiderschap? Hoe maakbaar is een samenleving? In deze les schetst Tinneke Beeckman het verhaal, de filosofische vragen en de filosofische achtergrond van dit werk: met Plato en Thomas van Aquino als inspiratie, en de relatie van More tot zijn tijdgenoot Machiavelli.

Docent: Tinneke Beeckman, auteur

Tinneke Beeckman is doctor in de moraalwetenschappen. Ze is de auteur van 'Door Spinoza’s lens' (Polis, 2012), dat met de Liberales-Prijs werd bekroond, en van 'Macht en onmacht, een verkenning van de hedendaagse aanslag op de Verlichting' (De Bezige Bij, 2015). Ze is ook columniste voor De Standaard.

 65,00 In winkelmand
Spinoza
Politieke filosofie: lessen van Machiavelli, Hobbes en Spinoza – 24/10/2017

De concepten en thema’s die het huidige politieke gebeuren wereldwijd beheersen zijn gesmeed in een tijdsperiode – tussen de 16de en 17de eeuw – waarin prinsen en priesters radicaal in vraag werden gesteld. De idee ontstond dat vrijheid niet kan worden gerealiseerd zonder gelijkheid en ook omgekeerd: gelijkheid niet zonder vrijheid. Tijdens dit college gaan we terug naar Machiavelli, Hobbes en Spinoza. Wat kunnen we in hun teksten leren over democratie, populisme, migratie, vluchtelingen, geweld, religie, bedrog, fictie en verbeelding, taal, vrije meningsuiting en universele mensenrechten?

Docent: Sonja Lavaert, VUB

Sonja Lavaert studeerde in Gent, Firenze, Napoli en Brussel en doceert moderne filosofie, filosofie van de Verlichting, taal- en maatschappijtheorie en Italiaanse cultuur aan de VUB. Ze is de auteur van Het perspectief van de multitude (VUBPress, 2011) en co-editor van The Dutch Legacy. Radical Thinkers of the 17th Century and the Enlightenment (Brill, 2016). Momenteel bereidt ze de uitgave voor van Aufklärungs-Kritik und Aufklärungs-Mythen. Horkheimer und Adorno in philosophiehistorischer Perspektive (DeGruyter, 2017) en werkt ze aan een boek dat focust op de invloed van Machiavelli en de radicale scène van de jaren 1660 op Spinoza’s politiek denken.

 65,00 In winkelmand
Descartes
Rationalisme: het begin van het moderne denken bij Descartes – 07/11/2017

René Descartes wordt de vader van de moderniteit genoemd. In een periode van godsdienstwaan schrijft hij over de methode voor wetenschappelijke kennis. Tijdgenote, filosofe en kennis van Descartes, Anna Maria van Schurman, volgt les bij Descartes. Zij schrijft een pleidooi over de rede van de vrouw. We schetsen een filosofisch tijdsbeeld van die periode.

Docent: Karen François, VUB

Karen François is hoofddocent wetenschapsfilosofie verbonden aan het Centrum voor Logica en Wetenschapsfilosofie, Vrije Universiteit Brussel. Ze doceert o.a. Wetenschap & Maatschappij en Ontologie en doet onderzoek over de relatie tussen wetenschap en cultuur.

 65,00 In winkelmand
Aquino,John Locke
Modern empirisme: Locke en Berkeley over waarneming – 21/11/2017

Ons denken is schatplichtig aan de bloeitijd van het moderne denken. Tijdens deze les bekijken we de eigenheid van het moderne Britse empirisme. Hoe verschilt dat van het continentale rationalisme? Kunnen waarnemingen dienen als toetssteen van kennis? We leggen deze vragen voor aan de Britse empiristen John Locke en George Berkeley.

Docent: Jens De Vleminck, UGent/KU Leuven

Dr. Jens De Vleminck is filosoof, seksuoloog en psychoanalyticus. Hij is als onderzoeker verbonden aan de Vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschap (UGent) en het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte (KU Leuven). Hij is co-redacteur van o.m. Sexuality and Psychoanalyis: Philosophical Criticisms (Leuven University Press, 2010) en Freud als filosoof: Over seksualiteit, psychopathologie en cultuur (Pelckmans, 2013) en is auteur van o.m. De schaduw van Kaïn: Freuds klinische antropologie van de agressiviteit (Leuven University Press, 2013) en Het leven met een sofist: Een inleiding in de kritische wijsbegeerte (met Gertrudis Van de Vijver, Academia Press, 2014).

 65,00 In winkelmand
Willem Lemmens,Rousseau
Naturalisme en scepticisme: twijfel bij Hume – 05/12/2017

David Hume ontwikkelde een wetenschap van de menselijke natuur met aan de basis zijn twijfel aan het zelf, de buitenwereld en God. In zijn naturalistisch mensbeeld vormt het gevoel, niet de rede, de motor van het menselijk bestaan. In dit college gaan we na hoe die visie toch verzoenbaar is met de Verlichting en hebben we speciale aandacht voor de veelzijdigheid van het oeuvre van Hume, de voornaamste filosoof van de Schotse Verlichting.

Docent: Willem Lemmens, UA

Willem Lemmens is als Hoogleraar voor ethiek en moderne wijsbegeerte verbonden aan de Universiteit Antwerpen. In 1997 doctoreerde hij met een proefschrift over David Hume. In 2006 werd hij aangesteld als lid van het Raadgevend comité voor Bio-ethiek van België. In 2010 was hij de gast-directeur van de jaarlijkse International Hume Conference van de Hume Society. Van 2009 tot 2015 was hij Voorzitter van het Centrum voor ethiek aan het Departement Wijsbegeerte en in 2012 werd hij verkozen tot voorzitter van de Raad van Bestuur van het Centrum Pieter Gillis. Sinds oktober 2015 is hij voorzitter van het departement Wijsbegeerte aan de Universiteit Antwerpen.

 65,00 In winkelmand
Willem Lemmens,Rousseau
Romantiek: maatschappelijke vooruitgang met Rousseau – 19/12/2017

Rousseau droomde van een egalitaire, vrije maatschappij van deugdzame burgers. Tegelijk zag hij maatschappelijke vooruitgang als een bron van vervreemding en zelfs een bedreiging van de natuurlijke authenticiteit van de mens. Deze tegenstelling tekent heel het oeuvre van Rousseau, de demon van de Franse Verlichtingsfilosofie, die zijn tijdgenoten én ons een confronterende spiegel voorhoudt. In dit college proberen we te begrijpen wat volgens Rousseau de paradoxen zijn in het mens- en maatschappijbeeld van de Verlichting en hoe die de bron vormen tot het ontstaan van de Romantiek.

Docent: Willem Lemmens, UA

Willem Lemmens is als Hoogleraar voor ethiek en moderne wijsbegeerte verbonden aan de Universiteit Antwerpen. In 1997 doctoreerde hij met een proefschrift over David Hume. In 2006 werd hij aangesteld als lid van het Raadgevend comité voor Bio-ethiek van België. In 2010 was hij de gast-directeur van de jaarlijkse International Hume Conference van de Hume Society. Van 2009 tot 2015 was hij Voorzitter van het Centrum voor ethiek aan het Departement Wijsbegeerte en in 2012 werd hij verkozen tot voorzitter van de Raad van Bestuur van het Centrum Pieter Gillis. Sinds oktober 2015 is hij voorzitter van het departement Wijsbegeerte aan de Universiteit Antwerpen.

 65,00 In winkelmand

12-09-2017 - Griekse filosofie: Plato over kennis - Pieter d'Hoine, KUL
26-09-2017 - Middeleeuwse filosofie: de invloed van Aquino en Ockham - Jens De Vleminck, UGent/KUL
10-10-2017 - Humanisme: moraliteit bij Erasmus en Thomas More - Tinneke Beeckman, Auteur
24-10-2017 - Politieke filosofie: lessen van Machiavelli, Hobbes en Spinoza - Sonja Lavaert, VUB
07-11-2017 - Rationalisme: het begin van het moderne denken bij Descartes - Karen Francois, VUB
21-11-2017 - Modern empirisme: Locke en Berkeley over waarneming - Jens De Vleminck, UGent/KUL
05-12-2017 - Naturalisme en scepticisme: twijfel bij Hume - Willem Lemmens, UA
19-12-2017 - Romantiek: maatschappelijke vooruitgang met Rousseau - Willem Lemmens, UA

Locatie: Thomas More Campus De Vest, Zandpoortvest 60, 2800 Mechelen, lokaal C2.02.
Tijdstip: Dinsdagavond, twee keer per maand, van 19.00 tot 21.30 uur
Looptijd: van 12 september tot 19 december 2017
Taal: Nederlands
Semester kan afzonderlijk gevolgd worden: ja
Voorkennis: geen
Certificaat: aanwezigheidsattest per gevolgde les, na betaling, aanwezigheid en invullen van evaluatieformulier. Wanneer alle lessen gevolgd en geëvalueerd werden: bijkomend attest voor het hele semester.