Filosofie: stromingen en inzichten (sem 2)
20/02/’18 – 19/06/’18

Nieuwe prijs!!  425,00 (vroeger € 495,00)

Beschrijving

Filosofie: stromingen en inzichten biedt een overzicht van de Griekse tot de hedendaagse filosofie waarbij alle grote denkrichtingen zoals het idealisme en de fenomenologie nader worden toegelicht. Topdocenten van de KU Leuven, VUB, UGent, UA en de Radboud U Nijmegen geven les over de stroming waarnaar zij dagdagelijks onderzoek doen. Verwacht je dus aan meer dan een overzicht of een inleiding, maar maak je klaar voor diepe inzichten, onverwachte linken en soms eeuwenoude inspiratie die nog steeds hyperrelevant blijkt.

Patrick Loobuyck
Utilitarisme: openheid en vrijheid bij Bentham en Mill – 17/04/2018

Jeremy Bentham is de peetvader van het utilitarisme en streefde naar een progressieve hervorming van het recht. John Stuart Mill is met Benthams denken grootgebracht en heeft het ingezet om voor een open en vrije samenleving te pleiten. In 1859 publiceert Mill ‘On Liberty’ met een interessant pleidooi voor de vrijheid van meningsuiting. Een pleidooi dat vandaag nog niet aan relevantie heeft ingeboet.

Docent: Patrick Loobuyck, UA

Patrick Loobuyck (Brugge, 1974) is als hoogleraar verbonden aan de UA, waar hij het vak Levensbeschouwing doceert, en als gastprofessor aan de UGent, waar hij onder meer politieke filosofie doceert. Hij is de auteur van onder meer deze boeken: Samenleven met overtuiging(en) (2015), De lokroep van IS (2015), Meer LEF in het onderwijs (2014), De seculiere samenleving (2013) en Moraal zonder God? (2005). In het publiek debat is hij een gewaarde stem inzake ethische en levensbeschouwelijke thema’s. Zijn stukken verschenen onder meer in Knack, De Standaard, De Morgen en Le Soir en hij gaf interviews in tal van kranten, op radio en televisie.

Nieuwe prijs!! -10%  59,00 (i.p.v. € 65) In winkelmand
Heidegger
Fenomenologie: de realiteit van Husserl en Heidegger – 08/05/2018

Wetenschap streeft naar objectiviteit. Het doel is de realiteit te ontdekken en te verhelderen en daarbij subjectieve en relatieve invloeden en vervormingen uit te sluiten. Maar wat zijn de voorwaarden om van kennis te kunnen spreken? Wat hebben ze te maken met de existentialistische vraag over de menselijke conditie? En wat is de relevantie van deze vragen, meer dan 100 jaar nadat de Duitse fenomenologische filosofen Edmund Husserl en Martin Heidegger daar een antwoord op probeerden te geven?

Docent: Julia Jansen, KU Leuven

Julia Jansen werkt als professor voor Wijsbegeerte aan het Husserl Archief (HIW). Ze is gespecialiseerd in fenomenologie en continentale wijsbegeerte en heeft ook over Kant en esthetiek gepubliceerd. Ze focust zich onder andere op onderzoek over fantasie en verbeeldingskracht.

Nieuwe prijs!! -10%  59,00 (i.p.v. € 65) In winkelmand
epistemologie
Epistemologie: de problematisering van objectiviteit sinds de moderniteit – 22/05/2018

In deze les Epistemologie wordt het begrip ‘objectiviteit’ vanuit verschillende perspectieven belicht en op een kritische manier ondervraagd. Wat is objectiviteit in de wetenschap? Kan het natuurwetenschappelijke paradigma zonder meer worden overgenomen binnen de menswetenschappen? Verschillende denkers en historische stromingen komen aan bod en er is ruim de tijd voor debat en bespreking van hedendaagse epistemologische vraagstukken.

Docent: Liesbet De Kock, VUB

Liesbet De Kock is opgeleid als Klinisch Psychologe (UGent 2006) en Filosofe (UGent 2009). In 2014 behaalde ze haar doctoraat aan de Universiteit Gent (Centrum voor Kritische Filosofie) en momenteel is ze als postdoctoraal onderzoeker verbonden aan de Vrije Universiteit Brussel (Centrum voor Logica en Wetenschapsfilosofie). Haar onderzoek spitst zich toe op de historische en filosofische grondslagen van de psychologie als wetenschap.

Nieuwe prijs!! -10%  59,00 (i.p.v. € 65) In winkelmand
Jean Paul Van Bendegem
Analytische filosofie: de evolutie van Wittgenstein – 05/06/2018

In deze les wordt het leven geschetst van de Oostenrijkse filosoof Ludwig Wittgenstein (1889-1951) die een bepalende rol heeft gespeeld voor de filosofie van de 20ste eeuw. Zijn meest bekende werk is ongetwijfeld de Tractatus Logico-Philosophicus, maar ook zijn andere werk zal tijdens deze les belicht worden. Hij behoort tot de school van de analytische filosofie.

Docent: Jean Paul Van Bendegem, VUB

Jean Paul Van Bendegem (° 1953, Gent) is van opleiding wiskundige en filosoof. Hij is verbonden aan de Vrije Universiteit Brussel en Universiteit Gent (als gastprofessor). Hij is tevens directeur van het Centrum voor Logica en Wetenschapsfilosofie (CLWF) aan de VUB en editor van het logicatijdschrift ‘Logique et Analyse’. Zijn onderzoek situeert zich in de filosofie van de wiskunde en in de interacties tussen wetenschap en kunst. Hij schrijft ook voor een breder publiek, getuige ‘De vrolijke atheïst’ (2012) en ‘Elke drie seconden’ (2014).

Nieuwe prijs!! -10%  59,00 (i.p.v. € 65) In winkelmand
Continentale filosofie: hedendaagse inzichten van Arendt en Foucault – 19/06/2018
Continentale filosofie: hedendaagse inzichten van Arendt en Foucault – 19/06/2018

Hannah Arendt en Michel Foucault gelden als 2 van de meest vooraanstaande denkers van de 20ste eeuw. Hun ideeën oefenden grote invloed uit, o.m.  op politieke filosofie en feministische theorie. Hun werk behoort tot de continentale filosofie en bespreekt thema’s uit de fenomenologie, existentialisme en structuralisme. In deze les gaan we in op de verschillen en overeenkomsten in hun gedachtegoed.

Docent: Liesbeth Schoonheim, KU Leuven

Liesbeth Schoonheim studeerde politieke filosofie aan de universiteiten van Utrecht, Santa Barbara, en Leuven. Als gastonderzoeker was ze verbonden aan UC Berkeley, Humboldt Universität zu Berlin, Oxford, en DePaul University en ze gaf les aan de Universiteit van Amsterdam. Ze rondt momenteel een proefschrift af over de notie van tragedie in het werk van Ahrendt.

Nieuwe prijs!! -10%  59,00 (i.p.v. € 65) In winkelmand

20-02-2018 - Transcendentale filosofie: de zuivere rede van Kant - Gertrudis Van de Vijver, UGent
06-03-2018 - Idealisme: de menselijke natuur volgens Hegel - Freddy Mortier, UGent
20-03-2018 - Materialisme: van Feuerbach, Ricardo en Smith tot Marx - Toon Vandevelde, KU Leuven
17-04-2018 - Utilitarisme: openheid en vrijheid bij Bentham en Mill - Patrick Loobuyck, UA
08-05-2018 - Fenomenologie: de realiteit van Husserl en Heidegger - Julia Jansen, KUL
22-05-2018 - Epistemologie: de kritische blik van Popper en Feyerabend - Liesbet De Kock, VUB
05-06-2018 - Analytische filosofie: de evolutie van Wittgenstein - Jean Paul Van Bendegem, VUB
19-06-2018 - Continentale filosofie: hedendaagse inzichten van Levinas en Arendt - Anya Topolski, Radboud U Nijmegen

Locatie: Thomas More Campus De Vest, Zandpoortvest 60, 2800 Mechelen, lokaal C2.02
Tijdstip: Dinsdagavond, gemiddeld 2 keer per maand, van 19.00 tot 21.30 uur
Looptijd: van 20 februari tot 19 juni 2018
Taal: Nederlands
Semester kan afzonderlijk gevolgd worden: ja
Voorkennis: geen
Certificaat: aanwezigheidsattest per gevolgde les, na betaling, aanwezigheid en invullen van evaluatieformulier. Wanneer alle lessen gevolgd en geëvalueerd werden: bijkomend attest voor het hele semester.