Filosofie voor economen. Inleiding tot de economie als menswetenschap
Patrick Loobuyck

 22,50

Categorie:

Beschrijving

Economie is geen exacte wetenschap. Ze bestudeert, voorspelt en stuurt op een aparte manier menselijk gedrag. En ondanks het vele cijferen kunnen economen geen sluitende voorspellingen doen en blijven verschillende economen het over essentiële punten oneens. De economie levert interessante en nuttige kennis op, maar tegelijk is de mens niet zomaar tot een homo economicus te herleiden. Over menselijk gedrag en de leefwereld valt meer te zeggen dan de economie alleen vermag. De psycholoog, de socioloog en de moraalfilosoof bekijken de mens elk doorheen een andere bril en bieden aanvullende inzichten. De lezer maakt eerst kennis met de filosofische tradities inzake kenleer, van Plato tot Kant. Dan neemt Loobuyck de lezer mee op een zoektocht naar het eigene van menswetenschappen, om uiteindelijk uit te komen bij de essentiële vraag: op welke manier is economie een mens-en gedragswetenschap?

Uitgeverij: Academia Press

Taal: Nederlands

ISBN: 9789038226316

Pagina's: 214

Publicatiedatum: 20/09/2016