Gerard Reve: stilist en mediastrateeg – 08/03/2018

Nieuwe prijs!! -10%  59,00 (i.p.v. € 65)

Beschrijving

 

Gerard Reve staat bekend als ongeëvenaard stilist, maar ook als een beroepsprovocateur. Door het stijlmiddel dat hij als geen ander beheerste, de ironie, wist hij schijnbaar moeiteloos de aandacht van pers en publiek op zich te vestigen. Steevast zorgden zijn werk en media-optredens voor verwarring bij het publiek. Ook nu, tien jaar na zijn dood, is er nog geen eensluidend antwoord op de vraag wie Reve nu werkelijk was: komediant of oprecht katholiek, xenofoob of conservatief, geniaal schrijver of perverseling?
Tijdens deze lezing richten we ons op de Reviaanse ironie. Wat houdt zij precies in, hoe wist Reve haar te beteugelen en dienstbaar te maken aan zijn schrijverschap? En welke invloed had Reves ironische zelfrepresentatie op de transformatie die de literatuur na de Tweede Wereldoorlog doormaakte? Dit doen we aan de hand van zowel teksten als spraakmakende tv-optredens van de schrijver.

Docent: Edwin Praat, Hogeschool van Amsterdam

Edwin Praat promoveerde in 2011 cum laude aan de Universiteit van Amsterdam op een onderzoek naar het schrijverschap van Gerard Reve. In dit onderzoek staat de vraag centraal hoe Reve zijn imago binnen en buiten zijn werk vormgaf, en hoe dit imago zich verhoudt tot het stereotype van de moderne kunstenaar. Edwin Praat werkte jaren als docent-onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam. Tegenwoordig is hij teamleider in het hoger onderwijs.

Terug naar de opleiding

Locatie: Thomas More Campus De Vest, Zandpoortvest 60, 2800 Mechelen, lokaal C2.23
Tijdstip: Donderdag 08/03/2018, van 19.00 tot 21.30 uur
Opleiding: deel van Literatuur: grote auteurs (sem 2)
Taal: Nederlands
Les kan afzonderlijk gevolgd worden: ja
Voorkennis: geen
Certificaat: aanwezigheidsattest, na betaling, aanwezigheid en invullen van evaluatieformulier