Gezondheidswetenschap: duurzame voeding (sem 2)
06/02/’18 – 12/06/’18

 495,00

Beschrijving

In Gezondheidswetenschap: duurzame voeding belichten we verschillende aspecten van voeding. Toponderzoekers van verschillende universiteiten doorbreken mythes over voeding en geven inzicht over wat echt gezond is en hoe ons lichaam omgaat met verschillende elementen van voeding. Gezonde voeding staat ook niet los van het duurzaamheidsvraagstuk en dus bekijken we eveneens hoe een overgang naar een alternatief landbouwsysteem kan plaatsvinden.

 

suikers
Suikers in onze voeding – 06/02/2018

Suiker staat tegenwoordig zeer sterk in de belangstelling. Sommigen noemen het toxisch, giftig, of verslavend. Tijdens deze lezing zal professor Feskens meer inzicht geven in hoeveel suiker we eigenlijk eten en wat de gezondheidseffecten hiervan precies zijn. Hierbij zal met name aan de orde komen dat de gezondheidseffecten afhankelijk zijn van de vorm waarin met suiker consumeert, in vloeibare vorm, zoals met suikerhoudende dranken, of in vaste vorm.

Docent: Edith Feskens, Wageningen University & Research

Dr. Edith Feskens (1962) is voltijds professor “Voeding en gezondheid tijdens de levensloop” aan de Wageningen Universiteit. Zij behaalde haar doctoraat in Epidemiologie aan de Universiteit van Leiden. Haar onderzoek focust op dieet, obesitas en type 2 diabetes, gaande van moleculaire epidemiologie tot fysiologische interventies en publieke preventie. Een deel van haar werk situeert zich in ontwikkelingslanden waar onder- en overvoeding plaatsvindt. Zij maakt deel uit van verschillende Europese onderzoeksprojecten en is vice-voorzitter van de wetenschappelijke adviesraad van “the JPI Healthy Diet for a Healthy Life”.

 65,00 In winkelmand
ouder worden
Voeding in functie van ouder worden – 27/02/2018

We worden ouder en de groep ouderen zal de komende decennia in sterke mate toenemen. De oudere is steeds actiever en verlegt zijn grenzen meer dan vroeger. Hoe kan voeding inspelen op de noden van deze veranderende en sterk variërende groep? In welke mate speelt voeding een rol in het proces van ouder worden? En is aangepaste voeding noodzakelijk om actief en gezond oud te worden?

Docent: Jan Baudonck, Erasmus Hogeschool Brussel

Jan Baudonck is lector in de opleiding Voedings-en Dieetkunde aan de Erasmushogeschool Brussel. Binnen deze opleiding doceert hij voornamelijk dieetleer en pathologie. Na zijn opleiding in de Voedings- en Dieetkunde, behaalde Jan Baudonck een Master of Science in de Gezondheidsvoorlichting en – Bevordering. Hij werkte eerder ook als diëtist met specialisatie geriatrie.

 65,00 In winkelmand
fruit en groenten
De gezonde fruit-en groenteketen – 13/03/2018

Land- en tuinbouwproducten hebben een beperkte houdbaarheid. Na de oogst gaat de ademhaling gewoon door en hierdoor worden de suikerreserves en andere inhoudsstoffen verbruikt. De kwaliteit neemt af en uiteindelijk gaat het product dood. Een aanzienlijk gedeelte (ongeveer 35 %) van de geteelde land- en tuinbouwproducten bereikt daarom nooit de consument. De hoeveelheid nutriënten die hierbij jaarlijks verspild wordt zou 2 miljard mensen kunnen voeden. De lezing gaat in op methoden om kwaliteit en houdbaarheid van verse producten te verbeteren en bepreekt de gezondheidsaspecten van de consumptie van groenten en fruit.

Docent: Ernst Woltering, Wageningen University & Research

Prof dr Ernst J. Woltering is werkzaam bij de leerstoelgroep Tuinbouw en Product Fysiologie van de Wageningen Universiteit en bij het onderzoek instituut “Food en Biobased Research”. Ernst Woltering houdt zich voornamelijk bezig met de kwaliteit en houdbaarheid van verse land en tuinbouwproducten. Dit betreft onderzoek naar de fysiologie van rijping en veroudering (senescentie) en de ontwikkeling van nieuwe technologieën om senescentie af te remmen en houdbaarheid te verlengen.

 65,00 In winkelmand
gezonde voeding
Gezonde voeding in evolutionair perspectief – 27/03/2018

Onze levensverwachting stijgt, maar het aantal levensjaren zonder chronische ziekte daalt. Prof. Muskiet ziet een conflict tussen de door onszelf gecreëerde omgeving en ons oeroud genetisch materiaal. Belangrijkste fouten in onze huidige leefstijl zijn een abnormale voedingssamenstelling, abnormale microbiële flora, onvoldoende fysieke activiteit, chronische stress, chronisch slaaptekort en milieuverontreiniging. Volgens prof. Muskiet is de enige effectieve manier om gezond oud te worden om terug te keren naar de balans van de Paleolithische tijd, zoals vertaald naar de cultuur van de 21ste eeuw. In de lezing wordt vooral aandacht worden besteed aan wat dit betekent voor de samenstelling van onze voeding.

Docent: Frits Muskiet, Rijksuniversiteit Groningen

Frits A.J. Muskiet studeerde Biochemie aan de RijksUniversiteit Groningen (RuG). In 1979 promoveerde hij in de Wiskunde & Natuurwetenschappen op catecholaminen-producerende tumoren. In 2000 werd hij benoemd tot Hoogleraar Pathofysiologie en Klinische Chemische Analyse bij de Wiskunde & Natuurwetenschappen van de RuG en als Universitair Hoofddocent aan de Faculteit Geneeskunde van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG).

 65,00 In winkelmand
eetgewoonten
Hoe leer je kinderen gezonde eetgewoonten? – 24/04/2018

Gezonde eetgewoonten zijn voor kinderen essentieel voor een adequate groei en ontwikkeling. Ondanks de nadruk op het belang van gezonde voeding, voldoen kinderen niet aan de dagelijks aanbevolen hoeveelheid groenten en fruit en eten ze te veel ongezonde voeding. Naast het toelichten van deze vaststelling zal tijdens de les ingegaan worden op hoe kieskeurig eetgedrag ontstaat, en hoe dit op een positieve, succesvolle en wetenschappelijk onderbouwde manier aangepakt kan worden. Hierbij zal de focus liggen op peuters en kleuters.

Docent: Laura Vandeweghe, UGent

Laura Vandeweghe werkt momenteel als onderzoeker aan de vakgroep Ontwikkelings-, Persoonlijkheids- en Sociale Psychologie van de Universiteit Gent (België). Zij schrijft haar doctoraat over hoe jonge kinderen gemotiveerd kunnen worden om gezonder te eten. Daarnaast verzorgde zij reeds verscheidene workshops voor ouders en andere kinderverzorgers over kieskeurige eters, en hoe je daar als verzorger het best mee omgaat.

 65,00 In winkelmand
vaatziekten
De rol van voeding in de preventie van hart-en vaatziekten – 15/05/2018

Veel sluipende hart- en vaatziekten ontstaan vroeg in het leven. Stoornissen in de vet- en suikerstofwisselingen en verhoogde bloeddruk spelen hierin een belangrijke rol. Ons dagelijks voedingspatroon heeft directe effecten op de vet- en suikerstofwisselingen en op de bloeddruk. Tijdens deze lezing bekijken we hoe deze ziekten ontstaan en hoe deze vermeden kunnen worden. De praktische aanbevelingen worden ondersteund door recente adviezen van internationale wetenschappelijke organisaties zoals de European Society of Cardiology en de European Atherosclerosis Society.

Docent: Guy De Backer, UGent

Guy De Backer, MD, PhD, is sinds 2009 ere-gewoon hoogleraar aan de Universiteit Gent en lid van de Hoge Gezondheidsraad tot 2017. Hij begon zijn carrière als navorser bij het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek, actief in het domein van de cardiovasculaire epidemiologie en preventie. Vanaf 1988 was hij gewoon hoogleraar en voorzitter van de Vakgroep Maatschappelijke Gezondheidkunde bij de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen van de Universiteit Gent. Hij was ook het hoofd van de afdeling Cardiale Revalidatie van het Universitair Ziekenhuis, Gent.

 65,00 In winkelmand
voeding en kanker
De relatie tussen voeding en kanker – 29/05/2018

Goede voeding is belangrijk in het voorkomen van kanker. Dat blijkt uit tal van studies. Maar wat is er precies bekend en hoe werkt dit? En wat is de rol van voeding bij kanker? Goed onderzoek naar voeding tijdens en na behandeling van kanker is nog maar weinig gedaan. Tijdens deze les zal naar voren komen wat er nu wetenschappelijk bekend is over voeding en leefstijl bij de preventie en de progressie van kanker.

Docent: Fränzel van Duijnhoven, Wageningen University & Research

Na haar studie Biomedische Wetenschappen behaalde Fränzel van Duijnhoven in 2006 haar PhD in epidemiologie aan de Universiteit van Utrecht. Daarna was zij als onderzoeker bij het RijksInstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) betrokken bij EPIC, een grote studie van meer dan 500.000 mensen uit 10 Europese landen, waarin de invloed van voeding op kanker wordt bekeken. Sinds 2011 werkt ze bij Wageningen University & Research, waar ze als universitair docent onderwijs geeft en onderzoek doet naar de rol van voeding, leefstijl en genetische factoren bij het ontstaan en de progressie van kanker.

 65,00 In winkelmand
Danny De Looze
Wat gebeurt er in de verteringsbuis? – 12/06/2018

Tijdens deze lezing kijken we eerst van dichtbij naar de normale processen van vertering en absorptie in ons lichaam en wat de rol van de darmmicrobiota/darmflora hierbij is. Vervolgens gaan we dieper in op wat kan mislopen bij vertering/absorptie zoals bij glutenintolerantie en de ziekte van Crohn. Maar we focussen ook op heel frequente aandoeningen als darmkanker (met vooral aandacht hoe we dit kunnen voorkomen) en het prikkelbare darmsyndroom dat heel wat mensen plaagt.

Docent: Danny De Looze, UGent

Danny De Looze doctoreerde aan de UGent en behaalde het certificaat van gastro-entoloog in 1995. Hij is als respectievelijk hoofddocent en kliniekhoofd verbonden aan het Universitair Ziekenhuis. Zijn talrijke onderwijsactiviteiten worden afgewisseld met een grote klinische activiteit in de maag-en darmziekten. 

 65,00 In winkelmand

06-02-2018 - Suikers in onze voeding - Edith Feskens, Wageningen University & Research
27-02-2018 - Voeding in functie van ouder worden - Jan Baudonck, Erasmus Hogeschool Brussel
13-03-2018 - De gezonde fruit-en groenteketen - Ernst Woltering, Wageningen University & Research
27-03-2018 - Gezonde voeding in evolutionair perspectief - Frits Muskiet, Rijksuniversiteit Groningen
24-04-2018 - Hoe leer je kinderen gezonde eetgewoonten? - Laura Vandeweghe, UGent
15-05-2018 - De rol van voeding in de preventie van hart-en vaatziekten - Guy De Backer, UGent
29-05-2018 - De relatie tussen voeding en kanker - Fränzel van Duijnhoven, Wageningen University & Research
12-06-2018 - Wat gebeurt er in de verteringsbuis? - Danny De Looze, UGent

Locatie: HoGent Campus Schoonmeersen, Voskenslaan 270, 9000 Gent, gebouw B, lokaal 3.015. Parking: ingang via de Valentin Vaerwyckweg
Tijdstip: Dinsdagavond, gemiddeld twee keer per maand, van 19.00 tot 21.30 uur
Looptijd: van 6 februari tot 12 juni 2018
Taal: Nederlands
Semester kan afzonderlijk gevolgd worden: ja
Voorkennis: geen
Certificaat: aanwezigheidsattest per gevolgde les, na betaling, aanwezigheid en invullen van evaluatieformulier. Wanneer alle lessen gevolgd en geëvalueerd werden: bijkomend attest voor het hele semester.