Griekse filosofie: Plato over kennis – 12/09/2017

 65,00

Beschrijving

Hoe komt het dat we abstracte begrippen als schoonheid, rechtvaardigheid of gelijkheid kunnen vatten, als alles wat aan onze zintuigen verschijnt concreet en tastbaar is? Aan de hand van enkele dialogen als Meno en Phaedo kijken we wat Plato bedoelt wanneer hij kennisverwerving typeert als weder-herinnering (anamnese). We bestuderen het filosofische probleem van a priori kennis en duiden de eigenheid en het blijvende filosofische belang van Plato’s visie door een vergelijking met moderne en hedendaagse varianten van a priori kennis.

Docent: Pieter d’Hoine, KU Leuven

Pieter d’Hoine studeerde klassieke talen en wijsbegeerte in Leuven, Milaan en Pisa. Hij doceert momenteel antieke wijsbegeerte aan de KU Leuven. Zijn onderzoek aan het Hoger Instituut voor de Wijsbegeerte heeft vooral betrekking op metafysische en epistemologische thema’s in het werk van Plato en in het neoplatonisme. Recent publiceerde hij onder andere ‘All from One: A Guide to Proclus’ (met Marije Martijn, Oxford University Press, 2017).

Terug naar de opleiding

Locatie: Thomas More Campus De Vest, Zandpoortvest 60, 2800 Mechelen, lokaal C1.13
Tijdstip: Dinsdag 12/09/2017, van 19.00 tot 21.30 uur
Opleiding: deel van Filosofie: inzichten en stromingen (sem 1)
Taal: Nederlands
Les kan afzonderlijk gevolgd worden: ja
Voorkennis: geen
Certificaat: aanwezigheidsattest, na betaling, aanwezigheid en invullen van evaluatieformulier