Idealisme: de menselijke natuur volgens Hegel – 06/03/2018

Nieuwe prijs!! -10%  59,00 (i.p.v. € 65)

Beschrijving

De filosofie van Hegel werkt een staatsconcept uit dat recht doet aan de moderne postrevolutionaire wereld. Hij kijkt naar de rol van de economie en haar tendensen tot verscherping van sociale conflicten, de rol van van de civiele maatschappij, van de individuele vrijheid en basisrechten en van de sociale voorzorg. Zo bekijkt hij de staat als een zedelijk kader voor het maatschappelijke geheel. We belichten deze rijke en realistische staatstheorie van Hegel, zijn interactie met andere filosofen en de relevantie voor onze maatschappij vandaag.

Docent: Freddy Mortier, UGent

Freddy Mortier studeerde filosofie aan de Universiteit Gent en de Sorbonne. Hij is hoogleraar ethiek aan de UGent met als specialisatie levensbeschouwing, opvoeding en bio-ethiek. Hij was decaan van de faculteit Letteren en Wijsbegeerte (2004-2012) en vice-rector van de UGent (2013-2017). Hij publiceert vooral over vakdidactiek wijsbegeerte, godsdienstfilosofie, epidemiologie en de ethiek van het levenseinde.

Terug naar de opleiding

Locatie: Thomas More Campus De Vest, Zandpoortvest 60, 2800 Mechelen, lokaal C2.02
Tijdstip: Dinsdag 06/03/2018, van 19.00 tot 21.30 uur
Opleiding: deel van Filosofie: inzichten en stromingen (sem 2)
Taal: Nederlands
Les kan afzonderlijk gevolgd worden: ja
Voorkennis: geen
Certificaat: aanwezigheidsattest, na betaling, aanwezigheid en invullen van evaluatieformulier

Bevat bijdrage door de docent

Christendom en filosofie
Christendom en filosofie
Danny Praet, Nel Grillaert

Dit boekt brengt negen opstellen samen van Gentse filosofen en godsdienstwetenschappers. Etienne Vermeersch, Freddy Mortier, Johan Braeckman met Stefaan Blancke, Rik Pinxten, Patrick Loobuyck, Balagangadhara Rao met Sarah Claerhout, Benjamin Biebuyck, Nel Grillaert, en Danny Praet leveren, elk vanuit hun eigen interesses en expertises, kritische bijdragen over de complexe relatie tussen christendom en filosofie: wijsgerige kritiek op het christendom en christelijk gebruik van de filosofie. Vanuit het ruimere perspectief van de interactie tussen wijsbegeerte, wereldbeeld en wetenschappen bestrijken de elf auteurs de volledige periode van het vroege christendom tot het hedendaagse fundamentalisme. Het boek bevat zowel historische als theoretische benaderingen.

 29,99 In winkelmand
grenzen aan de ethiek
Grenzen aan de ethiek. Studium generale 2008-2009
Stefan Hertmans

Dit jaarboek van het Studium Generale van de Hogeschool Gent bevat de teksten van alle lezingen die tijdens het academiejaar 2008-2009 werden gehouden. Het thema, 'Grenzen aan de ethiek?' wordt interdisciplinair getoetst. Bovendien werden de beste twee papers van deelnemende studenten mee opgenomen. Deze lezingenreeks werd samengesteld door Stefan Hertmans i.s.m. met Guido Beelaert en georganiseerd door het Interdisciplinair Studiecentrum voor Kritiek en Actualiteit (ISKA). Het boek bevat bijdragen van Lieven Annemans, Johan Braeckman, Eva Brems, Elena Cavagnaro, Jan De Maeseneer, Yves Desmet, Jan Goossens, Arnon Grunberg, Bert Hoogewijs, Peter Tom Jones, Stan Monstrey, Freddy Mortier, Chantal Mou e, Koen Raes en Guido Van Nooten.

 24,99 In winkelmand