Literatuur: grote auteurs (sem 1)
05/09/’17 – 14/12/’17

 495,00

Beschrijving

In Literatuur: grote auteurs komt een eigenzinnige selectie van auteurs aan bod die het literaire landschap gevormd of beïnvloed hebben, of die gekend zijn voor hun inspirerende oeuvre. Zestien docenten van verschillende universiteiten nemen je mee in het leven en werk van de auteurs waarnaar ze onderzoek doen. Elke les bestaat uit een lezingsonderdeel en een onderdeel tekstcollege waarin de docent aan de hand van tekstfragmenten het werk, de thematiek en/of de stijl van de besproken auteur gaat ontleden. Na een les beschik je dus niet enkel over een ruime kennis over de besproken auteur, maar ook over inzichten die je leeservaring zullen verrijken. We kozen voor auteurs die van belang zijn in het literaire veld, maar die in de jaargangen ‘Stromingen en bewegingen’ en ‘Genres en theorieën’ niet afzonderlijk aan bod komen.

 

Eerste lessen gemist? Het is nog niet te laat om in te schrijven!

Je mag per semester twee keer een les inwisselen voor een les uit een andere opleiding binnen hetzelfde semester. Zo gaat een gemiste les niet verloren.

Klik hier voor meer info.

 

Frank Albers
William Shakespeare: mythes en feiten – 05/09/2017

Over William Shakespeare wordt al eeuwen heel veel onzin verteld. Dat hij niét de auteur zou zijn van al die beroemde toneelstukken. Dat hij eigenlijk een graaf was, of een andere auteur die Shakespeare gebruikte als schuilnaam. Er wordt zelfs beweerd dat hij niet heeft bestaan. In het eerste deel van deze lezing komt u te weten wie Shakespeare werkelijk was. Als zoon, als vader, als echtgenoot, als zakenman, als outsider in de theaterwereld. In het tweede deel van de lezing bespreken we een aantal van de mooiste, beroemdste of interessantste passages uit bekende stukken zoals Romeo & Juliet, Hamlet en Othello.

Docent: Frank Albers, UA

Frank Albers vertaalde gedurende ruim twintig jaar toneelstukken van Shakespeare voor het Nationale Toneel in Den Haag. Hij doceert Shakespeare en ook Amerikaanse cultuur en letterkunde aan de Universiteit Antwerpen. In 2007 publiceerde hij Beatland, een literair reisessay over een tocht door Amerika in de voetsporen van Jack Kerouac. Zijn meest ambitieuze werk tot nu toe is de roman Caravantis, die in 2014 verscheen bij De Bezige Bij en op de longlist van de ECI-prijs 2015 stond.

 65,00 In winkelmand
Charles Baudelaire
Charles Baudelaire: de bloemen van het kwaad – 07/09/2017

Augustus 1857: de dichter Charles Baudelaire staat terecht. Zijn dichtbundel, Les Fleurs du Mal, is volgens de aanklager een toonbeeld van moreel en religieus verval. Zes maand eerder had Flaubert zijn roman Madame Bovary moeten verdedigen tegen de beschuldigingen van immoraliteit. De verdediging van Baudelaire is eenvoudig: de aanklager kon niet lezen; hij had echt helemaal niets van zijn bundel begrepen. Herlezen, beter lezen, dat moest hij doen. In deze les gaan we in op de vraag van Baudelaire en analyseren we zijn meesterwerk Les Fleurs du Mal.

Docent: Alexander Roose, UGent

Alexander Roose is docent Franse literatuur aan de Universiteit Gent. Eerder doceerde hij vier jaar aan de universiteit van Cambridge (Clare College). Hij publiceerde ‘De Vrolijke Wijsheid. Zoeken, denken en leven met Montaigne’ (Polis, 2016), en verzorgde de uitgaven ‘Great Books’ (Academia Press – Lannoo, 2016) en ‘Great Poems’ (Academia Press – Lannoo, 2017).

Foto: Koen Broos

 65,00 In winkelmand
Dostojevski
Fjodor Dostojevski: de subversieve moralist – 21/09/2017

Fjodor Dostojevski is een van de meest paradoxale figuren uit de Russische beschaving. Zo werd hij door de tsaar respectievelijk ter dood en tot dwangarbeid in Siberië veroordeeld, maar ontpopte hij zich na zijn terugkeer tot een van de meest fervente pleitbezorgers van de autocratie. Minstens even paradoxaal was hij als schrijver. Hij gebruikte zijn proza om zedelijk hoogstaande ideeën te propageren, maar bevolkte het met allerhande subversieve personages, waaronder dronkaards, pooiers en paljassen. Aan de hand van enkele tekstfragmenten verkennen we het paradoxale leven en werk van Dostojevski met bijzondere aandacht voor de filosofische vraagstukken die hem bezighielden.

Docent: Pieter Boulogne, KU Leuven/UGent

Prof. dr. Pieter Boulogne geeft klassieke en moderne Russische literatuur aan de opleiding Slavistiek en Oost-Europakunde van de KU Leuven. Aan de Gentse slavistiek is hij verbonden als gastprofessor. Tijdens de afgelopen jaren doceerde hij ook Russisch aan de UAntwerpen. Zijn onderzoek situeert zich op het snijpunt van de Russische literatuurgeschiedenis en de vertaalwetenschap. Hij is de auteur van Het temmen van de Scyth (Pegasus, 2011), dat de vroege Nederlandse ontvangst van Dostojevski ontrafelt. Occasioneel vertaalt hij Russische literatuur voor uitgeverij Leesmagazijn.

 65,00 In winkelmand
Edgar Allan Poe
Edgar Allan Poe: vader van het detectiveverhaal – 05/10/2017

In deze les maken we kennis met Edgar Allan Poe, een Amerikaanse auteur vooral bekend omwille van zijn stormachtige leven en gotische horrorverhalen. Poe was echter ook een bijzonder scherpzinnig recensent, dichter, schrijver van science fiction en lag ook aan de basis van het detectivegenre. Na een bredere inleiding tot Poes oeuvre en leven, gaan we verder in op dit laatste aspect van zijn werk en maken we kennis met C. Auguste Dupin, de allereerste literaire detective. Hiertoe bekijken we Poes “verhalen van ratiocinatie”, zoals hij ze zelf noemde, van naderbij.

Docent: Laura Michiels, UA

Laura Michiels is als gastprofessor verbonden aan het Departement Letterkunde van de Universiteit Antwerpen, waar ze een cursus doceert over literaire theorie vanuit het standpunt van gender en seksualiteit. Zij behaalde haar doctoraat in 2015 aan de Vrije Universiteit Brussel met een proefschrift over metatheatrale aspecten in het werk van de Amerikaanse toneelschrijver Tennessee Williams. Momenteel doet ze onderzoek over neo-barok en Tony Kushner, een andere, recentere theaterauteur uit de VS.

 65,00 In winkelmand
Oscar Wilde
Oscar Wilde: leve de leugen – 19/10/2017

Oscar Wilde (1854-1900) is de onbetwiste citatenkampioen van de Oxford Dictionary of Humorous Quotations. Hij is bekend om zijn epigrammen en zijn flamboyante leven. Maar wie zich in zijn werk verdiept, ontdekt een man van vele maskers. De dichter, toneelschrijver, essayist en verteller Wilde verhief de leugen tot een kunstvorm en daagt ons ook vandaag nog uit om na te denken over wat er schuilgaat onder de oppervlakte van een tekst.

Docent: Eva Thienpont

Eva Thienpont studeerde Germaanse Talen aan de Universiteit Gent. Ze behaalde haar doctoraat met het proefschrift Mastering Modern Life: Oscar Wilde’s Imaginitive Masculinities. Ze houdt ervan om ingewikkelde dingen op een eenvoudige manier uit te leggen; daarom werkt ze vandaag als copywriter. In haar vrije tijd tekent en schrijft Eva een stripverhaal over Sir Gawain. 

 65,00 In winkelmand
Marcel Proust
Marcel Proust: het gezicht op Delft – 16/11/2017

De romancyclus À la recherche du temps perdu is niet alleen een roepingsverhaal over een Verteller die ervan droomt een groot schrijver te worden, en het relaas van de werelden die hij achter zich moet laten om dat ideaal te verwezenlijken. Het is tevens een encyclopedisch werk waarin gerefereerd wordt aan allerlei klassieke en moderne vormen van kunst en wetenschap. Muziek en schilderkunst zijn passies van Proust en in de roman is voor het Gezicht op Delft van Vermeer, volgens de auteur het mooiste doek ter wereld, een eminente rol weggelegd.

Docent: Nell de Hullu-van Doeselaar

Nell de Hullu-van Doeselaar doctoreerde aan de universiteit van Leiden met een proefschrift getiteld 'La rosace sur fond blanc. Le parcours proustien du classicisme moderne au modernisme classique'. Ze is al jaren bestuurslid van de Nederlandse Marcel Proust Vereniging en is redactielid van het tijdschrift 'Marcel Proust Aujourd’hui'. Als Proust-kenner geeft ze regelmatig les aan verschillende instellingen.

 65,00 In winkelmand
virginia woolf,alice munro
Virginia Woolf: grande dame van het modernisme – 30/11/2017

Icoon van de Bloomsbury group, schrijfster van ‘Mrs Dalloway’ en ‘To The Lighthouse’, scherpzinnige criticus, eigenzinnige uitgeefster, pacifiste en feministe: Virginia Woolf is een auteur met vele gezichten die lezers blijft intrigeren en boeien. In deze les werpen we licht op de verschillende facetten van deze veelzijdige auteur. We ontleden haar vernieuwende modernistische stijl aan de hand van haar romans, we maken kennis met de vooruitstrevende opvattingen van ‘A Room of One’s Own’ en we kaderen alles in haar persoonlijke leven aan de hand van dagboekfragmenten en brieven.

Docent: Elke D’Hoker, KU Leuven

Elke D’hoker is professor Engelse literatuur aan de KU Leuven en co-directeur van het Leuven Centre for Irish Studies. Haar onderzoeksinteresses gaan uit naar het genre van het korte verhaal en het werk van vrouwelijke auteurs. Haar meest recente boek, ‘Irish Women Writers and the Modern Short Story’ verscheen in 2016 bij Palgrave Macmillan.

 65,00 In winkelmand
Franz kafka
Franz Kafka: moderniteit, vreemdheid en vervreemding – 14/12/2017

Franz Kafka (1883-1924) is een van de invloedrijkste schrijvers van de twintigste eeuw. Geboren in Bohemen in een Duitstalig-joodse familie uit de middenklasse bracht hij de meeste tijd van zijn leven in Praag door. Zijn romans ‘Het Proces’ (1925) en ‘Het Slot’ (1926) en kortverhalen als ‘Het vonnis’ (1913), ‘De gedaanteverwisseling’ (1915), ‘Een plattelandsdokter’ (1919) of ‘In de strafkolonie’ (1920) zijn ontdaan van elke sentimentaliteit en reflecteren de angst en vervreemding van de moderne mens. De hoofdfiguren in zijn werk slagen niet in hun persoonlijke doelstellingen omdat ze worden tegengewerkt door anonieme, ondoorzichtige krachten en worden gestraft zelfs vooraleer ze formeel een wet overtreden hebben. In deze les wordt ingegaan op Kafka’s enigmatische oeuvre, op belangrijke thematische krachtlijnen in zijn literair werk en de veelheid aan interpretaties en theorieën waarmee de teksten geanalyseerd kunnen worden.

Docent: Arvi Sepp, UA/VUB

Arvi Sepp is professor voor Duitse letterkunde aan de Universiteit van Antwerpen en professor voor vertaalwetenschap en Duitse cultuur aan de Vrije Universiteit Brussel.

 65,00 In winkelmand

05-09-2017 - William Shakespeare: mythes en feiten - Frank Albers, UA
07-09-2017 - Charles Baudelaire: de bloemen van het kwaad - Alexander Roose, UGent
21-09-2017 - Fjodor Dostojevski: de subversieve moralist - Pieter Boulogne, KUL/UGent
05-10-2017 - Edgar Allan Poe: vader van het detectiveverhaal - Laura Michiels, VUB/UA
19-10-2017 - Oscar Wilde: leve de leugen - Eva Thienpont
16-11-2017 - Marcel Proust: het gezicht op Delft - Nell de Hullu-van Doeselaar
30-11-2017 - Virginia Woolf: grande dame van het modernisme - Elke D'Hoker, KUL
14-12-2017 - Franz Kafka: moderniteit, vreemdheid en vervreemding - Arvi Sepp, UA/VUB

Locatie: Thomas More Campus De Vest, Zandpoortvest 60, 2800 Mechelen, lokaal C3.03.
Tijdstip: Donderdagavond (met uitzondering van de eerste les, die op een dinsdagavond valt), gemiddeld twee keer per maand, van 19.00 tot 21.30 uur
Looptijd: van 05 september tot 14 december 2017
Taal: Nederlands, met anderstalige tekstfragmenten (zie afzonderlijke lessen)
Semester kan afzonderlijk gevolgd worden: ja
Voorkennis: geen
Certificaat: aanwezigheidsattest per gevolgde les, na betaling, aanwezigheid en invullen van evaluatieformulier. Wanneer alle lessen gevolgd en geëvalueerd werden: bijkomend attest voor het hele semester.