Literatuur: literaire stromingen en bewegingen (sem1)
04/10/’18 – 31/01/’19

 425,00

Categorie:

Beschrijving

Tijdens het academiejaar 2018-2019 organiseren we het onderdeel ‘Stromingen en bewegingen’ in Mechelen. Deze jaargang biedt een overzicht van de opeenvolgende stromingen en bewegingen die het literaire landschap getekend hebben in Europa en Amerika. Specialisten van universiteiten uit binnen- en buitenland dompelen je onder in de rijke geschiedenis van de literatuur en analyseren literaire topwerken die kenmerkend waren voor hun tijd.

Eerste lessen gemist? Het is nog niet te laat om in te schrijven!

Je mag per semester twee keer een les inwisselen voor een les uit een andere opleiding binnen hetzelfde semester. Zo gaat een gemiste les niet verloren.

Klik hier voor meer info.

Premoderne literatuur en ontwikkeling van literaire stromingen – 02/10/2018
Premoderne literatuur en ontwikkeling van literaire stromingen – 02/10/2018

Eerst behandelt deze les de opkomst van de literatuur in Europa tot aan de moderniteit. Eerst wordt er ingegaan op het begrip ‘Europa,’ waarna we vetrekken vanuit de spanning tussen de Latijnse eenheidscultuur en de verschillende volksculturen in de middeleeuwen, om vervolgens de ontwikkeling van de verschillende literaire stromingen te bespreken. De les eindigt met een beschouwing over de unieke bijdrage van de Europese letteren aan de wereldliteratuur.

Docent: Christophe Collard, VUB

Christophe Collard doceert Europese letterkunde en litertuurtheorie aan de Vrije Universiteit Brussel, waar hij medeoprichter is van het Journal for Literary and Intermedial Crossings. Hij is als onderzoeker tevens verbonden aan FIGURA: Centre de Recherche sur le texte et l’imaginaire van de Université du Québec à Montréal, en als gastdocent aan de Beijing Normal University.

 55,00 In winkelmand
virginia woolf,alice munro
Literatuur als Twitteratuur – 11/10/2018

In deze les bespreken we nieuwe vormen van literatuur, de zgn. Twitteratuur of Twitter fictie, die sinds 2009 opgang maakt via het sociale medium Twitter. We geven eerst een overzicht van verschillende vormen van Twitteratuur – microfictie, serialisatie, herschrijvingen, ‘collaborative’ fiction – en gaan daarna dieper in op de Twitter kortverhalen van drie vooraanstaande auteurs, Rick Moody, Jennifer Egan en David Mitchell, om te onderzoeken hoe vorm en inhoud kunnen samengaan in de beste Twitteratuur.

Docent: Elke D’Hoker, KU Leuven

Elke D’hoker is professor Engelse literatuur aan de KU Leuven en co-directeur van het Leuven Centre for Irish Studies. Haar onderzoeksinteresses gaan uit naar het genre van het korte verhaal en het werk van vrouwelijke auteurs. Haar meest recente boek, Irish Women Writers and the Modern Short Story verscheen in 2016 bij Palgrave Macmillan.

 55,00 In winkelmand
Vrouwelijke literatuur in middeleeuws en vroegmodern Europa – 18/10/2018
Vrouwelijke literatuur in middeleeuws en vroegmodern Europa – 18/10/2018

Veel meer vrouwen dan we tegenwoordig aannemen namen deel aan de intellectuele en literaire cultuur van middeleeuws en vroegmodern Europa, als bezitters en lezers van boeken, maar even zo goed als kopiisten, vertalers en zelfs als auteurs. Sommige van deze vrouwen, zoals de mystica Hadewijch, de hofdichteres Christine de Pizan of de Antwerpse dichteres Anna Bijns hebben een plaats verworven in de literaire canon. In deze les bekijken welke speelruimte hun minder bekende tijdgenoten hadden om hun pen op te nemen en een creatief schrijverschap vorm te geven.

Docent: Patricia Stoop, UA

Patricia Stoop doceert historische Nederlandse letterkunde in het Departement Letterkunde van de Universiteit Antwerpen. Daarnaast bekleedde ze in 2014 and 2018 de prestigieuze Visiting Brueghel Chair in het Department of Germanic Languages and Literatures aan de University of Pennsylvania en werkte ze als universitair docent Middelnederlandse letterkunde aan de Universiteit Utrecht in 2015–16.

 55,00 In winkelmand
Literatuur en Vlaamse natievorming: Conscience – 08/11/2018
Literatuur en Vlaamse natievorming: Conscience – 08/11/2018

Als we nu over ‘Vlaanderen’ en ‘Vlamingen’ spreken, doen we dat nogal achteloos. Maar bedoeld of onbedoeld dragen we ook bij tot de uitstraling en herkenbaarheid van Vlaanderen en de Vlaming. In het onderzoek naar nationalisme(n) is intussen algemeen aanvaard dat een natie pas ontstaat als voldoende mensen, instituties en media deze natie ook benoemen en verbeelden. Vaak zijn allerlei vormen van fictie hierin van doorslaggevend belang geweest. In deze les onderzoeken we de relatie tussen de literaire verbeelding en het ontstaan van een Vlaamse natie. We staan stil bij het ‘natievormende’ effect van het werk van Hendrik Conscience (19de eeuw) en zoeken naar verklaringen voor de de tegenwoordig gespannen verhouding tussen een artistiek-intellectuele bovenlaag en het moderne Vlaams-nationalisme.

Docent: Kevin Absillis, UA

Kevin Absillis is als docent moderne Nederlandse letterkunde en algemene literatuurweten­schap verbonden aan de Universiteit Antwerpen. Zijn voornaamste onderzoeksthema’s zijn literatuur & Vlaamse natievorming, uitgeverijgeschiedenis, taalideologie en utopisme. Hij is eveneens beheerder van het aan de Universiteit Antwerpen verbonden Studie- en documentatiecentrum Hugo Claus.

 55,00 In winkelmand
Vroegmoderne literatuur in Frankrijk – Fabels van La Fontaine – 22/11/2018
Vroegmoderne literatuur in Frankrijk – Fabels van La Fontaine – 22/11/2018

De dierfabel was eeuwenlang een plebejisch genre en de tekstjes van Aesopos en anderen werden vooral gebruikt in saaie vertaaloefening voor leerlingen Latijn en Grieks. La Fontaine maakte het schoolse genre salonfähig: zijn Fables choisies mises en vers, waarvan we dit jaar de 350e verjaardag vieren, waren een briljant kinderboek voor volwassenen, waarin de zeventiende-eeuwse lezers konden genieten van een vuurwerk aan onverwachte doordenkers. De eenentwintigste-eeuwse lezer ontdekt er bovendien een zeldzaam scherp beeld in van een nog erg traditionele wereld, waar ongeveer alle reflexen en evidenties zowat haaks staan op wat wij als moderni evident zijn gaan vinden.

Docent: Paul Pelckmans, UA

Paul Pelckmans is hoogleraar Franse en Algemene Literatuur aan de Universiteit Antwerpen. Hij voert onderzoek op het raakvlak van literatuur- en mentaliteitsgeschiedenis met focus op de XVIIe- en XVIIIe eeuwse roman. Hij publiceerde diverse monografieën, waaronder ‘De Wereld van La Fontaine’ en is redacteur van ‘La Fontaine en séries’.

 55,00 In winkelmand
Gabriel García Márquez en de eenzaamheid van Latijns-Amerika – 06/12/2018
Gabriel García Márquez en de eenzaamheid van Latijns-Amerika – 06/12/2018

‘De eenzaamheid van Latijns-Amerika’. Dat was de titel die Gabriel García Márquez in 1982 gaf aan zijn Nobelprijsspeech. Wat maakt de Spaans-Amerikaanse literatuur zo bemind en toch zo onbekend, zo herkenbaar en toch zo anders? Het eerste deel van de les biedt een historische inleiding over de Spaans-Amerikaanse literatuur, met bijzondere aandacht voor de zogenaamde boomgeneratie (Gabriel García Márquez, Julio Cortázar, Mario Vargas Llosa en Carlos Fuentes). In het tweede deel focussen we op García Márquez. Centraal in beide delen staan de gespannen verhouding tussen de literatuur en de maatschappelijke ontwikkelingen en de zoektocht naar een eigen Latijns-Amerikaanse identiteit.

Docent: Jasper Vervaeke, UGent

Jasper Vervaeke is gastprofessor Spaans-Amerikaanse literatuur aan de UGent. Hij doceerde Spaanse taal en cultuur aan de KU Leuven en de Universiteit Antwerpen, waar hij een doctoraat maakte over de Colombiaanse romancier Juan Gabriel Vásquez. Naast artikels in vaktijdschriften publiceerde hij recensies, interviews, opiniestukken, essays en vertalingen in kranten en literaire magazines.

 55,00 In winkelmand
Van Ostaijen, de eigenzinnige expressionist – 20/12/2018
Van Ostaijen, de eigenzinnige expressionist – 20/12/2018

Paul van Ostaijen leefde kort, maar hevig. Al vanaf zijn eerste teksten was het duidelijk dat hij zich niet bij de status quo zou neerleggen. ‘Wij willen ons eigen leven leven,’ schreef hij in 1914 in een boos stuk gericht aan de directeur van het Antwerpse atheneum. Zowel in de politiek als in de literatuur zou Van Ostaijen zijn eigen weg wel banen. Van Ostaijen groeide al snel uit tot de meest zuivere avant-gardist die onze literatuur rijk is. Politieke en artistieke vernieuwingsdrang, activisme en expressionisme, gaan bij hem hand in hand. Ook in zijn latere, pure, poëzie is de hang naar een andere, desnoods metafysische wereld nog herkenbaar.

Docent: Matthijs De Ridder, Schrijver

Matthijs de Ridder is schrijver en criticus. Hij schreef over en bezorgde werk van onder meer Louis Paul Boon, Willem Elsschot, Gaston Burssens, Kurt Köhler, Guido Gezelle en Paul van Ostaijen. In zijn literaire werk zoekt hij naar creatieve manieren om het verhaal van onze tijd te vertellen. Rebelse ritmes (2012) is een swingende cultuurgeschiedenis op het ritme van de jazz. In De eeuw van Charlie Chaplin (2017) bekijkt hij de twintigste eeuw door de lens van de filmheld die de eeuw haast in zijn eentje belichaamde. Momenteel werkt hij aan de biografie van Paul van Ostaijen.

 55,00 In winkelmand
sylvia Plath
Modernisme: de lente in met William Carlos Williams – 17/01/2019

In deze les maken we kennis met het Amerikaanse literair modernisme van de eerste helft van de twintigste eeuw. We focussen op de dichter William Carlos Williams (1883-1963) en zijn bundel Spring and All (1923). Williams verzette zich tegen de moeilijke, intellectuele poëzie van zijn tijdgenoot T.S. Eliot en wilde de literatuur weer concreet en direct maken – no ideas but in things.

Docent: Sarah Posman, UGent

Sarah Posman promoveerde in 2010 aan de Universiteit Gent. Ze is medesamensteller van verschillende boeken, waaronder Dichters van het nieuwe millennium: Nederlandse en Vlaamse poëzie in de 21 e eeuw (Vantilt, 2016) en The Intellectual Response to the First World War (Sussex Academic, te verschijnen in april 2017). Haar monografie Vital Stein: Gertrude Stein, Modernism and Life verschijnt in 2018 bij Edinburgh University Press. Ze is redactielid van nY, bestuurslid van deReactor en voorzitter van de Adviescommissie Poëzie van het Vlaams Fonds voor de Letteren.

 55,00 In winkelmand
Claus en Spit: bestaat er een toverformule voor een verhaal? – 31/01/2019
Claus en Spit: bestaat er een toverformule voor een verhaal? – 31/01/2019

Waaorm is het ene verhaal buitengewoon succesvol en een ander niet? Bestaat er een gouden formule voor een succesvol verhaal? Een lijst met ingrediënten die onmisbaar zijn om lezers te kunnen betoveren? Het is een vraag die in de literatuurwetenschap eigenlijk sinds Aristoteles bijzondere aandacht heeft genoten. In deze bijeenkomst bespreken we eerst enkele van de ‘toverformules’ die door filsofen en literatuuronderzoekers zijn gesuggereerd. Vervolgens testen we onze inzichten uit op twee romans: Het smelt (2016) van Lize Spit en De verwondering (1962) van Hugo Claus.

Docent: Kevin Absillis, UA

Kevin Absillis is als docent moderne Nederlandse letterkunde en algemene literatuurweten­schap verbonden aan de Universiteit Antwerpen. Zijn voornaamste onderzoeksthema’s zijn literatuur & Vlaamse natievorming, uitgeverijgeschiedenis, taalideologie en utopisme. Hij is eveneens beheerder van het aan de Universiteit Antwerpen verbonden Studie- en documentatiecentrum Hugo Claus.

 55,00 In winkelmand

02-10-2018-Premoderne literatuur en ontwikkeling van literaire stromingen

11-10-2018-Literatuur als Twitteratuur-Elke D'Hoker, KU Leuven
18-10-2018-Vrouwelijke literatuur in middeleeuws en vroegmodern Europa-Patricia Stoop, UA
08-11-2018-Literatuur en Vlaamse natievorming: Conscience-Kevin Absillis, UA
22-11-2018-Vroegmoderne literatuur in Frankrijk: Fabels van La Fontaine-Paul Pelckmans, UA
04-12-2018-Wat trekt ons aan in Scandinavische literatuur?-Joksie Els Biesemans, UGent
20-12-2018-Van Ostaijen, de eigenzinnige expressionist-Matthijs De Ridder, schrijver
17-01-2019-Modernisme: de lente in met William Carlos Williams-Sarah Posman, UGent
31-01-2019-Claus en Spit: bestaat er een toverformule voor een verhaal-Kevin Absillis, UA

 

Locatie: Thomas More Campus De Vest, Zandpoortvest 60, 2800 Mechelen, lokaal C2.23 op de tweede verdieping.
Tijdstip: Donderdagavond, gemiddeld twee keer per maand, van 19.00 tot 21.30 uur
Looptijd: van 2 oktober 2018 tot 31 januari 2019
Taal: Nederlands, met anderstalige tekstfragmenten (zie afzonderlijke lessen)
Semester kan afzonderlijk gevolgd worden: ja
Voorkennis: geen
Certificaat: aanwezigheidsattest per gevolgde les, na betaling, aanwezigheid en invullen van evaluatieformulier.