Materialisme: van Feuerbach, Ricardo en Smith tot Marx – 20/03/2018

Nieuwe prijs!!  59,00 (i.p.v. € 65)

Beschrijving

Het 19de eeuwse materialisme kennen we vooral van Marx. Hij bekritiseert niet alleen het idealisme van Hegel, maar de godsdienstkritiek van Feuerbach wordt bij hem het model voor zijn kapitalismekritiek. Marx’ concrete analyse van de zelfdestructieve neigingen van het kapitalisme wordt dan weer geïnspireerd door de economische theorie van Adam Smith en vooral David Ricardo. Marx mobiliseert op die manier de hele 19de eeuwse wetenschap om een filosofie te ontwikkelen die de wereld niet meer voor de zoveelste keer anders gaat interpreteren, maar die nu de noodzaak toont om haar helemaal te transformeren.

Docent: Antoon Vandevelde, KU Leuven

Antoon Vandevelde is als gewoon hoogleraar verbonden aan de KUL en was tot 2013 decaan van het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte. Hij doceerde 15 jaar lang aan de UA, was verbonden aan de universiteit van Rotterdam en vervulde lesopdrachten aan de universiteiten van Tilburg en Nijmegen, in Rwanda, Uganda, India, Indonesië en Zuid-Afrika. Hij publiceerde in het domein van de (algemene en toegepaste) ethiek, de economische ethiek en de politieke filosofie, o.a. over bedrijfsethische kwesties, over verantwoordelijkheid voor komende generaties, de legitimiteit van erfenisbelastingen, filosofie van de sociale zekerheid, solidariteit en altruïsme.

Terug naar de opleiding

Locatie: Thomas More Campus De Vest, Zandpoortvest 60, 2800 Mechelen, lokaal C2.02
Tijdstip: Dinsdag 20/03/2018, van 19.00 tot 21.30 uur
Opleiding: deel van Filosofie: inzichten en stromingen (sem 2)
Taal: Nederlands
Les kan afzonderlijk gevolgd worden: ja
Voorkennis: geen
Certificaat: aanwezigheidsattest, na betaling, aanwezigheid en invullen van evaluatieformulier