Meedenken in het spoor van Levinas – 16/01/2020

 55,00

Beschrijving

Binnen de context van de Joodse filosofie bekijken we de belangrijkste thema’s van de filosofie van Levinas, met in het bijzonder aandacht voor zijn mensbeeld als zelfstandigheid die zichzelf realiseert in de relatie met de ander.

Luc Anckaert, KU Leuven

Luc Anckaert studeerde theologie en filosofie aan de KU Leuven. Hij doceert Joodse wijsbegeerte  aan de KU Leuven. Hij doet onder meer onderzoek naar hedendaagse Joodse wijsbegeert inzonderheid het dialogische denken van Buber, Rosenzweig en Levinas.

Terug naar de opleiding

Praktisch

Locatie: Thomas More Campus De Vest, Zandpoortvest 60, 2800 Mechelen, lokaal C2.23 tweede verdieping
Tijdstip: Donderdag 16/01/2019, van 19.00 tot 21.30 uur
Opleiding: deel van Filosofie: belangrijke hedendaagse denkers (sem1)
Taal: Nederlands
Les kan afzonderlijk gevolgd worden: ja
Voorkennis: geen
Certificaat: aanwezigheidsattest, na aanwezigheid en invullen van evaluatieformulier