Nietzsche en nihilisme – 20/12/2016

Beschrijving

Friedrich Nietzsche (1844-1900) is één van de meest tot de verbeelding sprekende figuren uit de filosofie. De ‘filosoof met de hamer’ staat onder meer bekend als één van de ‘meesters van het wantrouwen’. Tijdens deze les willen we Nietzsches denken verkennen aan de hand van een drietal kernideeën. Waarop doelt Nietzsche precies als hij spreekt over ‘nihilisme’? Wat betekent zijn stelling van ‘de dood van God’? En: wat beoogde hij met de term ‘Übermensch’?

Docent: Jens De Vleminck, KU Leuven/UGent

Dr. Jens De Vleminck is filosoof, seksuoloog en psychoanalyticus. Hij is als onderzoeker verbonden aan de Vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschap (UGent) en het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte (KU Leuven). Hij is co-redacteur van o.m. Sexuality and Psychoanalyis: Philosophical Criticisms (Leuven University Press, 2010) en Freud als filosoof: Over seksualiteit, psychopathologie en cultuur (Pelckmans, 2013) en is auteur van o.m. De schaduw van Kaïn: Freuds klinische antropologie van de agressiviteit (Leuven University Press, 2013) en Het leven met een sofist: Een inleiding in de kritische wijsbegeerte (met Gertrudis Van de Vijver, Academia Press, 2014).

Terug naar het overzicht.

Locatie: Thomas More, campus De Vest, Zandpoortvest 60, 2800 Mechelen, lokaal C2.05 (tweede verdieping)
Tijdstip: Dinsdag 20/12/2016, van 19.00 tot 21.30 uur
Taal: Nederlands
Opleiding: deel van Filosofie: grote denkers over de wereld vandaag (sem 1)
Les kan afzonderlijk gevolgd worden: ja
Voorkennis: geen
Certificaat: aanwezigheidsattest, na betaling, aanwezigheid en invullen van evaluatieformulier