Psychologie: persoonlijkheid (sem 1) (Mechelen)
14/09/’17 – 21/12/’17

 495,00

Beschrijving

In Psychologie: persoonlijkheid nemen zestien gespecialiseerde docenten van verschillende universiteiten je mee in het fascinerende gebied van de persoonlijkheidspsychologie. Wat is narcisme? Wanneer spreken we van een persoonlijkheidsstoornis? Hoe kan je beter jezelf zijn? De antwoorden op deze vragen zijn niet alleen cruciaal voor het beter begrijpen van verschillende mensen in onze persoonlijke levenssfeer, maar reiken kennis aan die ook op de werkvloer en in HRM onmisbaar is.

Wanneer je deze opleiding aankoopt, schrijf je je in voor de opleiding in Mechelen. Wil je je inschrijven voor de parallelopleiding in Gent, klik dan hier.

 

Eerste lessen gemist? Het is nog niet te laat om in te schrijven!

Je mag per semester twee keer een les inwisselen voor een les uit een andere opleiding binnen hetzelfde semester. Zo gaat een gemiste les niet verloren.

Klik hier voor meer info.

 

borderline persoonlijkheidsstoornis,wat zijn persoonlijkheidsstoornissen,persoonlijkheidsstoornis,persoonlijkheidsstoornissen
Wat zijn persoonlijkheidsstoornissen? (Mechelen) – 14/09/2017

Er bestaan verschillende persoonlijkheidsstoornissen. In deze les wordt er besproken welke persoonlijkheidsstoornissen er zijn,  hoe een persoonlijkheidsstoornis ontstaat en hoe vaak deze voorkomt. Er wordt daarbij in het bijzonder aandacht besteed aan de wisselwerking tussen aanleg en omgevingsinvloeden. We gaan daarna dieper in op bepaalde persoonlijkheidsstoornissen zoals de paranoïde persoonlijkheidsstoornis, de borderline persoonlijkheidsstoornis, de theatrale en antisociale persoonlijkheidsstoornissen, de afhankelijke persoonlijkheidsstoornis, e.a.

Docent: Marie Vandekerckhove, VUB

Marie Vandekerckhove heeft haar doctoraat behaald aan de universiteit van Bielefeld (Duitsland), waar ze ook vele jaren als onderzoeker en als klinisch psycholoog heeft gewerkt. Daarna was zij actief aan de UA en momenteel werkt zij als docent op de VUB (Klinische Psychologie). Sinds 2012 is ze daar ook verbonden aan de onderzoeksgroep Biologische Psychologie.

 65,00 In winkelmand
Personeelsselectie,personeel selecteren
Personeelsselectie: van model tot tests (Mechelen) – 28/09/2017

Goede werknemers zijn hun gewicht in goud waard. Maar hoe kies je een goede werknemer? En kan je überhaupt op basis van psychologische tests voorspellen of iemand goed zal functioneren in zijn/haar baan? In dit college kruipen we in de huid van een selectiepsycholoog en lichten we een tipje van de sluier op. We bekijken hoe psychologen voorspellingen maken (meetmodel), op basis waarvan ze dit doen (persoonlijkheid, cognitieve en andere vaardigheden), en met welke instrumenten ze dat zoal doen (psychologische tests).

Docent: Eva Derous, UGent

Eva Derous behaalde in 2001 haar doctoraat in de arbeids- en organisatiepsychologie aan de KU Leuven. Tot oktober 2009 werkte ze als docent aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam (Nederland) en verbleef ze aan de Michigan State University in de USA (2004-2005). Sinds oktober 2009 is ze als professor arbeids- en organisatiepsychologie verbonden aan de Vakgroep Personeelsbeleid, Arbeids- en Organisatiepsychologie van de UGent, waar ze onder meer HRM en Industriële Relaties doceert. Ze publiceert in internationale tijdschriften, is lid van redactieraden en geeft -naast onderzoek en onderwijs – ook advies over HR-gerelateerde thema’s.

 65,00 In winkelmand
borderline persoonlijkheidsstoornis,wat zijn persoonlijkheidsstoornissen,persoonlijkheidsstoornis,persoonlijkheidsstoornissen
Hoe ga je om met (iemand met) een persoonlijkheidsstoornis? (Mechelen) – 25/10/2017

Tijdens deze les bekijken we hoe een persoonlijkheidsstoornis het dagelijkse leven beïnvloedt. Maar ook de omkeerbaarheid en therapeutische mogelijkheden worden belicht en dat onder meer voor de borderline persoonlijkheidsstoornis, de dwangmatige/obsessieve compulsieve persoonlijkheidsstoornis, de schizotypische persoonlijkheidsstoornis en de afhankelijke persoonlijkheidsstoornis.

Docent: Marie Vandekerckhove, VUB

Marie Vandekerckhove heeft haar doctoraat behaald aan de universiteit van Bielefeld (Duitsland), waar ze ook vele jaren als onderzoeker en als klinisch psycholoog heeft gewerkt. Daarna was zij actief aan de UA en momenteel werkt zij als docent op de VUB (Klinische Psychologie). Sinds 2012 is ze daar ook verbonden aan de onderzoeksgroep Biologische Psychologie.

 65,00 In winkelmand
Persoonlijkheid,persoonlijkheid betekenis
Blijf wie je bent? Persoonlijkheid op de werkvloer (Mechelen) – 26/10/2017

De manier waarop mensen hun loopbaan vormgeven, wordt – ten dele – gekleurd door de persoonlijkheid: indien mogelijk gaan mensen op zoek naar een werkomgeving die bij hen ‘past’. Anderzijds speelt onze persoonlijkheid ook een rol in de manier waarop we ons werk uitoefenen en hoe performant we daarin zijn. In dit college bekijken we uitvoerig de rol van persoonlijkheid in ons professioneel functioneren. Daarnaast behandelen we de vraag in welke mate er ruimte is voor verandering, bijvoorbeeld wanneer bepaalde persoonlijkheidstrekken onze effectiviteit belemmeren.

Docent: Bart Wille, UA

Bart Wille is verbonden aan de Universiteit Antwerpen als Professor Personeels- en Organisatieontwikkeling. Hij behaalde zijn doctoraat in de Psychologie aan de Universiteit Gent, waar hij onderzoek deed naar de rol van interesse en persoonlijkheid in de professionele ontwikkeling van mensen. In zijn huidig onderzoek richt hij zich op hoe mensen omgaan met professionele transities en hoe deze transities op hun beurt een effect kunnen hebben op de persoonlijke ontwikkeling.

 65,00 In winkelmand
narcisme,narcisme herkennen
Narcisme (Mechelen) – 09/11/2017

Wat is precies narcisme? Zijn narcistische trekken toegenomen in onze cultuur ? Wat betekent dit voor psychische kwetsbaarheden en voor onze samenleving? Wat kunnen we wel en niet behandelen? In deze les verkennen we de aspecten van narcisme en leren we narcisme te herkennen.

Docent: Jan Derksen, Radboud Universiteit/VUB

Jan Derksen is hoofddocent psychodiagnostiek aan de Radboud Universiteit te Nijmegen en hoogleraar Psychodynamische psychotherapie aan de VUB en heeft daarnaast een praktijk als psycholoog. Derksen is een absolute autoriteit in het onderwerp narcisme. Voor NRC Handelsblad en de Volkskrant schrijft hij regelmatig bijdragen over bv. narcistische stoornissen die bij topmanagers, toppolitici, leraren en leerlingen kunnen worden geconstateerd. Hij is ook adviseur in het bedrijfsleven en verzorgt individuele coachingtrajecten voor topmanagers. Hij schreef o.a. het boek ‘Het narcistisch ideaal. Opvoeden in een tijd van zelfverheerlijking.’ (2009)

 65,00 In winkelmand
Marc Buelens,psychopaten
De duistere kanten van leiders (Mechelen) – 23/11/2017

Zijn leiders echt psychopaten in maatpak? En is Donald Trump een uitzondering of is narcisme dé valkuil voor elke leider? Is het m.a.w. normaal dat een leider verliefd is op zichzelf? Is Macchiavelli echt populair in leiderschapskringen?  Wat doet macht eigenlijk met het menselijk brein? En wat zijn daar de positieve kanten van? Of is de donkere triade alleen maar donker? In deze les zoeken we aan antwoord op deze vragen en bespreken we de drie valkuilen van het leiderschap.

Docent: Marc Buelens, Vlerick Business School

Marc Buelens is Emeritus Professor aan Vlerick Business School. Hij is doctor in de Organisatiepsychologie (Universiteit Gent). Hij was algemeen directeur van Vlerick Business School.

 65,00 In winkelmand
seksualiteit,persoonlijkheidspathologie
Seksualiteit en persoonlijkheidspathologie (Mechelen) – 07/12/2017

In deze les gaan we in op de ontwikkeling van de gezonde bouwstenen van seksualiteit, en bekijken we de kenmerken en beleving van seks bij mensen die te kampen hebben met een persoonlijkheidsprobleem of een psychopathologisch probleem. Vanuit diverse inzichten omtrent seksuele ontwikkeling (biologie, gehechtheid, seksuele fases etc) vormen we ons een beeld van een stabiele seksualiteitsbeleving om vervolgens stil te staan bij de seksualiteitsbeleving van mensen met o.a. depressieve persoonlijkheidsproblemen, borderline, narcisme, afhankelijke dynamieken, antisociale structuren, obsessieve en/of compulsieve problemen en andere aspecten. Tevens denken we na over mogelijke manieren om hiermee om te gaan.

Docent: Koen Baeten, Odisee

Koen Baeten is klinisch seksuoloog, psychoanalyticus en filosoof. Hij doceert aan het departement gezinswetenschappen van Odisee en werkt in de multidisciplinaire groepspraktijk voor psychiatrie en psychotherapie Anthe te Kontich. Verder is hij mede-auteur van o.a. Mannen willen seks en vrouwen intimiteit (Standaard Uitgeverij, 2009), Warme seks en hete chocolade. Over porno en intimiteit (Antwerpen, Garant, 2009), Seksueel verlangen en knooppunten. Cahiers Seksuele Psychologie & Seksuologie, nr. 6 (Garant, Antwerpen, 2013) en Psychoanalyse als seksuologie. Libido van gesel tot gezel (Garant, Antwerpen, 2015).

 65,00 In winkelmand
persoonlijkheidsverschillen; forensische psychologie; forensische
Persoonlijkheid op jonge leeftijd (Mechelen) – 21/12/2017

De wetenschappelijke literatuur toont aan dat algemene persoonlijkheidsverschillen bij kinderen kunnen beschreven worden aan de hand van vijf brede trekdimensies. Deze dimensies worden benoemd als Emotionele Stabiliteit, Extraversie, Vindingrijkheid, Welwillendheid en Consciëntieusheid. Tijdens deze les krijgen we een zicht op het algemeen persoonlijkheidsfunctioneren van kinderen en adolescenten, en dit op een leeftijdsspecifieke wijze. Daarnaast wordt stilgestaan bij het verband tussen algemene persoonlijkheid enerzijds en gedrags- en emotionele problemen anderzijds op jonge leeftijd.

Docent: Mieke Decuyper, Thomas More

Dr. Mieke Decuyper behaalde haar doctoraat aan de Universiteit Gent. Haar doctoraatsonderzoek handelde over de dimensionele diagnostiek van psychopathie en geassocieerde externaliserende stoornissen over de levensloop heen. Momenteel is zij werkzaam als lector en onderzoeker aan de Thomas More Hogeschool. Daar doceert zij Klinische Psychologie en Practica Klinische Psychologie aan studenten toegepaste psychologie. Daarnaast is zij als onderzoeker verbonden aan het Psychodiagnostisch Centrum en de Expertisecel Forensische Psychologie aan de Thomas More.

 65,00 In winkelmand

14-09-2017 - Wat zijn persoonlijkheidsstoornissen? - Marie Vandekerckhove, VUB
28-09-2017 - Personeelsselectie: van model tot tests - Eva Derous, UGent
25-10-2017 - Hoe ga je om met (iemand met) een persoonlijkheidsstoornis? - Marie Vandekerckhove, VUB * OPGELET: les op woensdag i.p.v. donderdag *
26-10-2017 - Blijf wie je bent? Persoonlijkheid op de werkvloer - Bart Wille, UA
09-11-2017 - Narcisme - Jan Derksen, RU/VUB
23-11-2017 - De duistere kanten van leiders - Marc Buelens, Vlerick Business School
07-12-2017 - Seksualiteit en persoonlijkheidspathologie - Koen Baeten, Odisee
21-12-2017 - Persoonlijkheid op jonge leeftijd - Mieke Decuyper, Thomas More

Locatie: Thomas More Campus De Vest, Zandpoortvest 60, 2800 Mechelen, lokaal C3.05
Tijdstip: Donderdagavond, met uitzondering van één les op woensdag 25/10/2017, twee keer per maand, van 19.00 tot 21.30 uur
Looptijd: van 14 september tot 21 december 2017
Taal: Nederlands
Semester kan afzonderlijk gevolgd worden: ja
Voorkennis: geen
Certificaat: aanwezigheidsattest per gevolgde les, na betaling, aanwezigheid en invullen van evaluatieformulier. Wanneer alle lessen gevolgd en geëvalueerd werden: bijkomend attest voor het hele semester.