Personen met ADHD: de rol van de omgeving – 14/03/2019

 55,00

Beschrijving

Er is een zekere scepsis ten aanzien van het voorkomen, de diagnostiek en de behandeling van de Aandachtsdeficiëntie/ Hyperactiviteitsstoornis (ADHD). Mensen met ADHD krijgen vaak af te rekenen met stigmatiserende reacties. Een gemiste kans en een gevaar, aangezien de oplossing om succesvol om te gaan met de problematiek net ook in het contact met hun omgeving moet gezocht worden. In deze les staan we stil bij enkele vooroordelen en misvattingen over ADHD en schetsen stigma ten aanzien van de stoornis in Vlaanderen. Op basis van deze inzichten overlopen we effectieve behandelingsmethoden om de omgeving mee in te zetten om de klachten van ADHD te helpen hanteren.

Docent: Dieter Baeyens, KU Leuven

Dieter Baeyens is als hoofddocent verbonden aan de onderzoekseenheid Gezins- en Orthopedagogiek van KU Leuven. Zijn onderzoek focust op de ontwikkeling en de effectiviteit van interventies voor jongeren en jongvolwassenen met ADHD en autismespectrumstoornis in de hulpverlening en het onderwijs. Daarnaast werkt hij met deze doelgroepen ook als klinisch psycholoog in PraxisP, het klinisch expertisecentrum van de faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen van KU Leuven. Hij is tevens coördinator van de themagroep “Special Educational Needs” van de European Association of Research on Learning and Instruction.

Terug naar de opleiding

Praktisch

Locatie: Thomas More Campus De Vest, Zandpoortvest 60, 2800 Mechelen, lokaal C2.23 op de tweede verdieping
Tijdstip: Donderdag 14/03/2019, van 19.00 tot 21.30 uur
Opleiding: deel van Psychologie: Sociale relaties (sem 2)
Taal: Nederlands
Les kan afzonderlijk gevolgd worden: ja
Voorkennis: geen
Certificaat: aanwezigheidsattest, na aanwezigheid en invullen van evaluatieformulier