Stad en migratie in de literatuur
Bart Eeckhout, Vanessa Joosen, Arvi Sepp

 24,99

Categorie:

Beschrijving

De stad wordt in de context van migratie vaak gezien op twee tegengestelde manieren: enerzijds als een ruimte waarin het potentieel van sociale, religieuze, politieke en etnische spanningen versterkt wordt, anderzijds als een contactzone waarin diversiteit kan leiden tot de erkenning van de Andere. Vandaag vormen migratie en stedelijkheid dan ook twee basiscomponenten in definities van moderniteit. Ze dwingen ons tot reflectie over de manier waarop grenzen tussen het lokale en het globale bepaald en overschreden worden. Dit mondt dikwijls uit in politiek geladen discussies over de spanning tussen transnationaliteit en nationale identiteit, eentaligheid en meertaligheid, inclusie en exclusie. Literatuur kan in deze discussie een bijzondere rol vervullen, zoals de bijdragen in dit nummer van het Cahier voor Literatuurwetenschap aantonen. De auteurs belichten de manier waarop stad en/of migratie verbeeld worden in een brede waaier van romans, gepubliceerd in het Nederlands, Duits, Engels, Spaans en Frans. Ze hebben daarbij bijzondere aandacht voor politiek engagement in de literatuur en vernieuwende literaire vormen om stedelijkheid en migratie te representeren.

Uitgeverij: Academia Press

Taal: Nederlands

ISBN: 9789038226637

Pagina's: 172

Publicatiedatum: 20/12/2016