Transcendentale filosofie: de zuivere rede van Kant – 20/02/2018

Nieuwe prijs!! -10%  59,00 (i.p.v. € 65)

Beschrijving

Immanuel Kant (1724-1804) geldt als een van de meest invloedrijke filosofen en is vooral bekend om zijn drie ‘Kritiken’. In zijn werk ‘Kritik der Reinen Vernunft’, dat filosoof Schopenhauer het ‘belangrijkste boek dat ooit in Europa verschenen is’ noemde, verkent Kant de grenzen van de menselijke rede. Waarom is volgens Kant het ‘ding an sich’ niet kenbaar, en wat bedoelt hij hiermee? In deze les gaan we dieper in op het rijke gedachtegoed van Kant.

Docent: Gertrudis Van de Vijver, UGent

Gertrudis Van de Vijver is gewoon hoogleraar aan de Universiteit Gent en woordvoerder van het Centre for the History of Philosophy and Continental Philosophy (HICO). Ze is gespecialiseerd in transcendentale filosofie, fenomenologie en epistemologie en heeft ook een psycholanalytische privé-praktijk in Gent.

Terug naar de opleiding

Locatie: Thomas More Campus De Vest, Zandpoortvest 60, 2800 Mechelen, lokaal C2.02
Tijdstip: Dinsdag 20/02/2018, van 19.00 tot 21.30 uur
Opleiding: deel van Filosofie: inzichten en stromingen (sem 2)
Taal: Nederlands
Les kan afzonderlijk gevolgd worden: ja
Voorkennis: geen
Certificaat: aanwezigheidsattest, na betaling, aanwezigheid en invullen van evaluatieformulier

Geschreven door de docent

Het leven met een Sofist
Het leven met een sofist. Een inleiding in de kritische wijsbegeerte
Gertrudis Vandevijver, Jens De Vleminck

'Wat is dat, filosofie?' is een vraag die telkens opnieuw in onze westerse geschiedenis opduikt. Dat het tijdperk van de filosofie lang niet voorbij is, toont deze inleiding in de kritische filosofie. Het leven met een sofist serveert een verfrissende, originele lectuur van de geschiedenis van de wijsbegeerte, herdacht vanuit het kritische project van Immanuel Kant en Edmund Husserl. Ze beschouwt de cartesiaanse situering van het kennende subject in de moderniteit als een scharniermoment en treedt van daaruit op episodische wijze in dialoog met onder meer Plato, Willem van Ockham, David Hume, Ludwig Wittgenstein, Martin Heidegger, Jean-Paul Sartre en Michel Foucault.

 29,99 In winkelmand