Vanaf september 2018

De vernieuwde opleiding Psychologie bestaat uit drie academiejaren: ‘Sociale relaties’, ‘Neurowetenschap’ en ‘Persoonlijkheid’. Elk academiejaar bestaat uit twee semesters. Alle academiejaren, semesters en lessen kunnen afzonderlijk gevolgd worden zonder specifieke voorkennis.

 

Sociale relaties

Tijdens het academiejaar 2018-2019 staat het thema ‘Sociale relaties’ centraal in Mechelen. Hoe beïnvloeden mensen ons en hoe kunnen wij hen beïnvloeden? Hoe werken teams? Wat is de oorzaak van eenzaamheid? Hoe ga je om met pesten op het werk? Er gaat bijzondere aandacht naar sociale relaties in het digitale tijdperk met een les over persuasieve beïnvloeding online,  en off line en over sociale media en seksualiteitsbeleving bij jongeren en over pro- en antisociaal online gedrag.

Donderdagavond in Mechelen 
Taal: Nederlands

Semester 1: eind september 2018 tot eind januari 2019
Semester 2: februari tot juni 2019

Semester 1 en 2 kunnen afzonderlijk gevolgd worden. Het programma van semester 2 is nog niet volledig en wordt weldra aangevuld.

 

Deze lessenreeks is in Gent gepland voor 2019-2020.

Neurowetenschap

Tijdens het academiejaar 2019-2020 draait het programma Psychologie rond  ‘Neurowetenschap’. In dit gebied vindt de laatste jaren baanbrekend onderzoek plaats dat alles wat we weten over het functioneren van onze hersenen fundamenteel verandert.

 

Donderdagavond in Mechelen
Taal: Nederlands
Semester 1: eind september 2019 tot eind januari 2020
Semester 2: februari tot juni 2020
Semester 1 en 2 kunnen afzonderlijk gevolgd worden.

Deze lessenreeks is in Gent gepland voor 2020-2021

 

Persoonlijkheid

We sluiten de cyclus af met het thema ‘Persoonlijkheid’ in Mechelen. Zestien gespecialiseerde docenten van verschillende universiteiten nemen je mee in het fascinerende gebied van de persoonlijkheidspsychologie. Wat is narcisme? Wanneer spreken we van een persoonlijkheidsstoornis? Hoe kan je beter jezelf zijn? De antwoorden op deze vragen zijn niet alleen cruciaal voor het beter begrijpen van verschillende mensen in onze persoonlijke levenssfeer, maar reiken kennis aan die ook op de werkvloer en binnen HRM onmisbaar is.

Donderdagavond in Mechelen
Taal: Nederlands
Semester 1: eind september 2020 tot december 2021
Semester 2: februari tot juni 2021
Semester 1 en 2 kunnen afzonderlijk gevolgd worden.

Deze lessenreeks is in Gent gepland voor 2021-2022

In het academiejaar 2021-2022 starten we de cyclus in Mechelen opnieuw met het deel ‘Sociale relaties’. Het is op elk moment mogelijk om in te stappen en drie jaar later de volledige opleiding af te ronden.